Kolose 4:1-18

  • Naséhat kanggo para majikan (1)

  • ”Kowé kudu terus ndonga” (2-4)

  • Kudu wicaksana wektu urusan karo wong-wong sing dudu anggota jemaat (5, 6)

  • Salam penutup (7-18)

4  Para majikan, tumindakmu kudu bener lan adil marang budhak-budhakmu, merga kowé dhéwé ya nduwé Majikan ing swarga.+  Kowé kudu terus ndonga.+ Aja nganti kowé lali ndonga lan ngucap syukur.+  Tulung kowé ya ndongakké aku,+ bèn Gusti Allah mènèhi aku kesempatan kanggo martakké omongan lan rahasia suci soal Kristus. Aku dipenjara merga nindakké kuwi.+  Tulung dongakké aku bèn aku isa nyritakké kuwi nganggo cara sing jelas kaya sing kudu tak tindakké.  Kowé kudu wicaksana* wektu urusan karo wong-wong sing dudu anggota jemaat. Gunakna wektumu kanggo nindakké apa sing penting.*+  Omonganmu kudu nyenengké, kaya panganan sing dibumboni nganggo uyah.+ Dadi, kowé bakal ngerti carané mènèhi jawaban marang saben wong.+  Tikhikus,+ sedulur sing tak tresnani, bakal ngandhani kowé soal kabarku. Dhèwèké kuwi budhak sing setya nglayani Gusti kaya aku.  Aku ngongkon dhèwèké marani kowé bèn kowé isa ngerti keadaanku lan bèn dhèwèké isa menghibur kowé.  Dhèwèké bakal teka bareng Onésimus,+ sedulur sing setya lan sing tak tresnani sing asalé saka dhaérahmu. Wong loro kuwi bakal nyritakké kabèh sing kelakon ing kéné. 10  Aristarkhus,+ sing dipenjara bareng aku, ngirim salam kanggo kowé. Markus+ sepupuné Barnabas ya ngirim salam (soal Markus, kowé wis nampa petunjuk nèk kowé kudu ramah lan apikan+ wektu dhèwèké teka). 11  Yésus sing disebut Yustus ya ngirim salam. Kabèh sedulur kuwi wong Yahudi.* Mung sedulur-sedulur kuwi sing nyambut gawé bareng karo aku demi Kerajaané Gusti Allah, lan sedulur-sedulur kuwi sing menghibur aku. 12  Épafras,+ budhaké Kristus Yésus sing asalé saka dhaérahmu, ya ngirim salam kanggo kowé. Dhèwèké terus ndongakké kowé bèn kowé tetep nduwé iman sing kuwat* lan yakin karo apa sing dikarepké Gusti Allah. 13  Kowé tak kandhani, dhèwèké kuwi nyambut gawé tenanan demi kowé lan demi sedulur-sedulur ing Laodikia lan Hiérapolis. Kowé isa percaya karo omonganku iki. 14  Lukas,+ dokter sing awaké dhéwé tresnani, lan Démas+ ngirim salam kanggo kowé. 15  Aku titip salam kanggo sedulur-sedulur ing Laodikia, kanggo Nimfa, lan kanggo jemaat sing ngibadah ing omahé.+ 16  Sakwisé surat iki mbok wacakké ing jemaatmu, tulung surat iki dikirim marang jemaat Laodikia bèn ya diwacakké ing kana.+ Terus, surat sing tak kirim marang jemaat Laodikia ya kudu mbok wacakké ing jemaatmu. 17  Sakliyané kuwi, kowé kudu ngandhani Arkhipus,+ ”Kowé kudu kerja keras ngrampungké gawéan sing mbok tampa saka Gusti.” 18  Iki salam saka aku, Paulus, sing tak tulis dhéwé.+ Tulung kowé terus éling karo aku sing saiki lagi dipenjara.+ Muga-muga Gusti Allah apikan banget karo kowé.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Tukunen wektu”.
Lit.: ”wong sing disunat”.
Utawa ”tetep déwasa”.