2 Samuel 24:1-25

  • Sala ni David sa pagpaisip (1-14)

  • Kalalat-an nagpatay sa 70,000 (15-17)

  • Si David naghimo halaran (18-25)

    • Indi maghalad nga wala gingastuhan (24)

24  Naakig liwat si Jehova sa Israel+ sang may isa nga nagsugyot kay David batok sa ila, nga nagasiling: “Lakat ka, isipa+ ang Israel kag ang Juda.”+  Gani ginsugo sang hari si Joab+ nga pangulo sang mga soldado nga kaupod niya: “Palihug, libuta ang tanan nga tribo sang Israel halin sa Dan tubtob sa Beer-seba.+ Irehistro ninyo ang katawhan agod mahibaluan ko ang ila kadamuon.”  Apang nagsiling si Joab sa hari: “Kabay pa nga dugangan ni Jehova nga imo Dios sing 100 ka pilo ang katawhan, kag kabay pa nga makita ini mismo sang akon ginuo nga hari. Apang ngaa luyag ini himuon sang akon ginuo nga hari?”  Apang wala sing mahimo si Joab kag ang mga pangulo sang mga soldado sa ginsiling sang hari. Gani naghalin si Joab kag ang mga pangulo sang mga soldado sa atubangan sang hari kag naglakat sila agod irehistro ang katawhan sang Israel.+  Nagtabok sila sa Jordan kag nagkampo sa Aroer,+ sa tuo* nayon sang siudad nga yara sa tunga sang nalupyakan,* kag nagkadto sila sa duta sang mga Gadhanon kag tubtob sa Jazer.+  Dayon nagkadto sila sa Gilead+ kag sa duta sang Tatim-hodsi kag nagpadayon sila sa Dan-jaan kag naglibot sa Sidon.+  Dayon nagkadto sila sa kuta sang Tiro+ kag sa tanan nga siudad sang mga Hevhanon+ kag sang mga Canaanhon, kag ang pinakaulihi amo ang Beer-seba,+ nga yara sa Negeb+ sa duta sang Juda.  Nalibot nila ang bug-os nga kadutaan sa sulod sang siam ka bulan kag 20 ka adlaw. Dayon nagbalik sila sa Jerusalem.  Ginsugid ni Joab sa hari ang kadamuon sang katawhan nga ila ginrehistro. Ang Israel may 800,000 ka soldado nga may mga espada, kag ang Juda may 500,000.+ 10  Apang ginkonsiensia si David*+ sa tapos niya ginpaisip ang katawhan. Gani nagsiling si David kay Jehova: “Nakasala gid ako+ sa akon ginhimo. O Jehova, palihug, patawara ang imo alagad,+ kay kabuangan gid ang akon ginhimo.”+ 11  Pagbangon ni David pagkaaga, nagsiling si Jehova kay Gad+ nga manalagna kag nagasugid sang mga palanan-awon kay David: 12  “Lakat ka kag silinga si David, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Magpili ka kon diin sa tatlo ka butang ang himuon ko sa imo.” ’ ”+ 13  Gani nagkadto si Gad kay David kag nagsiling sia: “Diin sa tatlo ka butang ang pilion mo? Pito ka tuig nga gutom sa imo duta?+ Tatlo ka bulan nga magpalagyo ka sa imo mga kaaway samtang ginalagas ka nila?+ Ukon tatlo ka adlaw nga kalalat-an sa imo duta?+ Binagbinaga sing maayo kon ano ang isabat ko sa Isa nga nagpadala sa akon.” 14  Nagsiling si David kay Gad: “Nabudlayan gid ako. Palihug, indi kami pag-itugyan sa tawo+ kundi kay Jehova+ na lang kay maluluy-on gid sia.”+ 15  Gani nagpadala si Jehova sing kalalat-an+ sa Israel halin sang aga tubtob sa gintalana nga tion, amo kon ngaa 70,000 ka tawo ang napatay+ halin sa Dan tubtob sa Beer-seba.+ 16  Sang gin-untay sang anghel ang iya kamot sa Jerusalem agod laglagon ini, naluoy* si Jehova sa katawhan tungod sa kalalat-an nga iya ginpadala,+ kag nagsiling sia sa anghel nga nagasilot sa katawhan: “Tama na! Papanauga ang imo kamot.” Sadto nga tion, didto ang anghel ni Jehova malapit sa linasan ni Arauna+ nga Jebusnon.+ 17  Sang makita ni David nga ginapamatay sang anghel ang katawhan, nagsiling sia kay Jehova: “Ako ang nakasala, kag ako ang nakahimo sing sayop; apang ano ang nahimo sini nga mga karnero?+ Palihug, ako na lang ang siluti kag ang panimalay sang akon amay.”+ 18  Gani sina nga adlaw, nagkadto si Gad kay David kag nagsiling sia: “Lakat ka kag maghimo ka sing halaran para kay Jehova sa linasan ni Arauna nga Jebusnon.”+ 19  Gani naglakat si David agod himuon ang ginsugo ni Jehova paagi kay Gad. 20  Sang makita ni Arauna nga nagapadulong ang hari kag ang iya mga alagad, naggua dayon si Arauna kag nagluhod sia kag nagduko sa hari. 21  Nagpamangkot si Arauna: “Ngaa nagkadto ang akon ginuo nga hari sa iya alagad?” Nagsabat si David: “Mabakal ako sa imo sing linasan kay mahimo ako sing halaran para kay Jehova agod mauntat na ang kalalat-an sa katawhan.”+ 22  Apang nagsiling si Arauna kay David: “Kuhaa ina ginuo ko nga hari kag ihalad kon ano ang luyag mo.* Yari ang mga baka nga ihalad mo bilang dulot nga sinunog kag yari ang tapi nga inuglinas kag ang gota nga inuggatong. 23  Ginahatag ini tanan ni Arauna sa akon hari.” Dayon nagsiling si Arauna sa hari: “Kabay pa nga kahamut-an ka ni Jehova nga imo Dios.” 24  Apang, nagsiling ang hari kay Arauna: “Indi. Bayaran ko kon pila gid ang bili sini. Indi ako maghalad kay Jehova nga akon Dios sing mga halad nga sinunog nga wala ko gingastuhan.” Gani ginbakal ni David ang linasan kag ang mga baka sing 50 ka siklo* nga pilak.+ 25  Dayon naghimo didto si David sing halaran+ para kay Jehova kag naghalad sia sing mga halad nga sinunog kag mga halad sa pag-ambitanay. Gani ginpamatian ni Jehova ang ila mga pakiluoy,+ kag nag-untat ang kalalat-an sa Israel.

Footnote

Ukon “bagatnan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “naghinulsol ang tagipusuon ni David.”
Ukon “nasubuan.”
Sa literal, “kon ano ang maayo sa iya panulok.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.