2 Samuel 11:1-27

  • Si David nakighilahi kay Bat-seba (1-13)

  • Ginpapatay ni David si Urias (14-25)

  • Bat-seba ginpangasawa ni David (26, 27)

11  Sa pagsugod sang tuig,* sa tion nga nagapakig-away ang mga hari, ginpalakat ni David si Joab kag ang iya mga alagad kag ang tanan nga soldado sang Israel agod laglagon ang mga Ammonhon. Ginlikupan nila ang Raba,+ apang nagpabilin si David sa Jerusalem.+  Isa ka gab-i,* nagbangon si David kag naglakatlakat sa atop sang balay* sang hari. Halin sa atop nakita niya ang isa ka matahom gid nga babayi nga nagapaligo.  May ginsugo si David nga magpamangkot tuhoy sa babayi, kag amo ini ang ginsiling niya: “Sia si Bat-seba+ nga anak ni Eliam*+ kag asawa ni Urias+ nga Hethanon.”+  Dayon nagpadala si David sing mga mensahero agod kuhaon sia.+ Gani nagkadto ang babayi kay David kag naghulid sila.+ (Natabo ini samtang nagapaninlo sia tungod indi sia matinlo.*)+ Pagkatapos sini, nagpauli sia.  Nagbusong ang babayi, kag nagpadala sia sing mensahe kay David: “Nagabusong ako.”  Bangod sini, nagpadala sing mensahe si David kay Joab: “Pakadtua sa akon si Urias nga Hethanon.” Gani ginpakadto ni Joab si Urias kay David.  Pag-abot ni Urias, ginpamangkot sia ni David kon kamusta na si Joab kag ang mga soldado, kag ang ila pagpakig-away.  Dayon nagsiling si David kay Urias: “Magpauli ka kag magpahuway.”* Sang maghalin si Urias sa balay sang hari, ginpadalhan sia sang hari sing regalo.*  Apang, wala magpauli si Urias, kundi nagtulog sia sa puertahan nayon sang balay sang hari upod sa iban nga mga alagad sang iya ginuo. 10  Gani ginsugiran si David: “Wala magpauli si Urias.” Bangod sini, nagsiling si David kay Urias: “Indi bala nga halin ka sa pagpanglakaton? Ngaa wala ka magpauli?” 11  Nagsabat si Urias kay David: “Ang Kaban+ kag ang Israel kag ang Juda nagatener sa temporaryo nga mga ilistaran, kag ang akon ginuo nga si Joab kag ang mga alagad sang akon ginuo nagakampo sa latagon. Dapat bala ako magpauli kag magkaon kag mag-inom kag maghulid sa akon asawa?+ Ginapanumpa ko sa imo atubangan, indi ko gid ini paghimuon!” 12  Dayon nagsiling si David kay Urias: “Magpabilin ka anay subong nga adlaw, kag buas palakton ko ikaw.” Gani nagpabilin si Urias sa Jerusalem sina nga adlaw kag sang masunod nga adlaw. 13  Dayon ginpatawag sia ni David agod magkaon kag mag-inom upod sa iya. Ginhubog sia ni David. Apang wala sia magpauli sina nga gab-i, kundi didto sia nagtulog upod sa mga alagad sang iya ginuo. 14  Pagkaaga, nagsulat si David kay Joab kag ginpadala niya ini kay Urias. 15  Amo ini ang iya ginsulat: “Ibutang ninyo si Urias sa unahan diin masandukot ang inaway. Dayon bayaan ninyo sia agod maigo sia kag mapatay.”+ 16  Samtang ginalikupan ni Joab ang siudad, ginbutang niya si Urias sa lugar diin isganan ang mga kaaway. 17  Sang maggua sa siudad ang mga soldado kag nagpakig-away kay Joab, napatay ang iban nga mga alagad ni David. Napatay man si Urias nga Hethanon.+ 18  Dayon nagpadala si Joab sing mensahe kay David tuhoy sa tanan nga natabo sa inaway. 19  Kag ginsilingan niya ang mensahero: “Pagkatapos mo masugid sa hari ang tanan nga natabo sa inaway, 20  kon maakig sia kag magsiling sa imo, ‘Ngaa nagpalapit gid kamo sa siudad sa pagpakig-away? Wala bala kamo makahibalo nga mapana nila kamo halin sa ibabaw sang pader? 21  Sin-o bala ang nagpatay kay Abimelec+ nga anak ni Jerubeset?*+ Indi bala ang isa ka babayi nga naghulog sing galingan nga bato sa iya halin sa ibabaw sang pader amo nga napatay sia sa Tebez? Ngaa nagpalapit gid kamo sa pader?’ Magsiling ka dayon, ‘Napatay man ang imo alagad nga si Urias nga Hethanon.’ ” 22  Gani naglakat ang mensahero kag pag-abot niya kay David ginsugid niya ang tanan nga ginsiling ni Joab. 23  Dayon nagsiling ang mensahero kay David: “Mas makusog ang mga kaaway sangsa amon. Ginsalakay nila kami sa latagon; apang ginsugata namon sila kag ginlagas tubtob sa gawang sang siudad. 24  Dayon ginpana sang mga manugpana sa ibabaw sang pader ang imo mga alagad, gani napatay ang iban nga mga alagad sang hari; kag napatay man ang imo alagad nga si Urias nga Hethanon.”+ 25  Nagsiling si David sa mensahero: “Amo ini ang isiling mo kay Joab: ‘Indi pagbatyaga ang natabo, kay ang bisan sin-o mahimo mapatay sa inaway. Pabaskuga pa ang imo pagpakig-away batok sa siudad kag laglaga ini.’+ Kag palig-una sia.” 26  Sang mabalitaan sang asawa ni Urias nga napatay ang iya bana nga si Urias, naglalaw sia tungod sa iya. 27  Sang matapos na ang tion sang paglalaw, ginpakuha sia ni David kag gindala sa iya balay, kag nangin asawa niya sia+ kag nag-anak sia sing lalaki. Apang malain gid sa panulok ni* Jehova ang ginhimo ni David.+

Footnote

Sang tigpamulak.
Ukon “Sang isa ka hapon na gid.”
Ukon “palasyo.”
“Amiel” sa 1Cr 3:5.
Mahimo nga indi sia matinlo bangod sang iya pamulanon.
Sa literal, “hinawi ang imo mga tiil.”
Ukon “sing parte sang hari,” nga amo ang parte nga ginapadala sang tagbalay sa ginapadunggan nga bisita.
Sa Huk 6:32; 7:1; 9:​1, 16, 24, 28, ginatawag sia nga “Jerubaal.”
Ukon “indi kalahamut-an kay.”