2 Samuel 9:1-13

  • Gugma ni David kay Mefiboset (1-13)

9  Dayon nagsiling si David: “May nabilin pa bala sa panimalay ni Saul nga mapakitaan ko sing mainunungon nga gugma tungod kay Jonatan?”+  May alagad ang panimalay ni Saul nga ang ngalan amo si Ziba.+ Ginpakadto nila sia kay David, kag ginpamangkot sia ni David: “Ikaw bala si Ziba?” Nagsabat sia: “Huo, ako ang imo alagad.”  Dayon nagpamangkot ang hari: “May nabilin pa bala sa panimalay ni Saul nga mapakitaan ko sing mainunungon nga gugma sang Dios?” Nagsabat si Ziba sa hari: “May isa pa ka anak si Jonatan, kag piang* ang duha niya ka tiil.”+  Ginpamangkot sia sang hari: “Diin sia?” Nagsabat si Ziba sa hari: “Didto sia sa Lo-debar sa balay ni Maquir+ nga anak ni Amiel.”  Ginpasugat sia dayon ni Hari David sa Lo-debar sa balay ni Maquir nga anak ni Amiel.  Sang mag-abot kay David si Mefiboset nga anak ni Jonatan nga anak ni Saul, nagluhod sia dayon kag nagduko. Nagsiling si David: “Mefiboset!” Nagsiling sia: “Huo, ginuo ko.”  Nagsiling si David sa iya: “Indi ka magkahadlok kay pakitaan ko ikaw sing mainunungon nga gugma+ tungod kay Jonatan nga imo amay, kag ibalik ko sa imo ang tanan nga duta ni Saul nga imo lolo, kag magakaon ka pirme* sa akon lamesa.”+  Gani nagluhod sia kag nagduko kag nagsiling: “Sin-o gid bala ako nga pakitaan mo sing kaayo ang* imo alagad nga daw patay nga ido?”+  Ginpatawag sang hari si Ziba nga alagad ni Saul kag nagsiling sia sa iya: “Ginahatag ko sa apo sang imo agalon nga si Saul ang tanan nga iya ni Saul kag sang iya bug-os nga panimalay.+ 10  Ikaw ang magpanguma para sa iya, ikaw, ang imo mga anak nga lalaki, kag ang imo mga alagad, kag ikaw ang magaani sang patubas, kag mangin kalan-on ini sang pamilya sang apo sang imo agalon. Apang si Mefiboset nga apo sang imo agalon magakaon pirme sa akon lamesa.”+ Si Ziba may 15 ka anak nga lalaki kag 20 ka alagad.+ 11  Dayon nagsiling si Ziba sa hari: “Himuon sang imo alagad ang tanan nga ginasugo sang akon ginuo nga hari.” Gani si Mefiboset nagakaon sa lamesa ni David* pareho sa mga anak sang hari. 12  May anak man nga lalaki si Mefiboset nga gamay pa kag ang iya ngalan amo si Mica.+ Ang tanan nga nagaistar sa balay ni Ziba mga alagad ni Mefiboset. 13  Piang ang duha ka tiil ni Mefiboset+ kag nag-istar sia sa Jerusalem kay nagakaon sia pirme sa lamesa sang hari.+

Footnote

Ukon “lupog.”
Sa literal, “pirme sing tinapay.”
Sa literal, “nga iliso mo ang imo nawong sa.”
Ukon mahimo, “sa akon lamesa.”