2 Samuel 10:1-19

  • Kadalag-an sa Ammon kag Siria (1-19)

10  Sang ulihi, napatay ang hari sang mga Ammonhon,+ kag ang iya anak nga si Hanun amo ang nagbulos sa iya bilang hari.+  Nagsiling si David: “Pakitaan ko sing mainunungon nga gugma si Hanun nga anak ni Nahas kay ang iya amay nagpakita man sing mainunungon nga gugma sa akon.” Gani nagpadala si David sang iya mga alagad agod lugpayan sia sa pagkapatay sang iya amay. Apang pag-abot sang mga alagad ni David sa duta sang mga Ammonhon,  nagsiling ang mga pangulo sang mga Ammonhon kay Hanun nga ila ginuo: “Sa banta mo nagpadala si David sing mga alagad sa paglugpay sa imo bilang pagpadungog sa imo amay? Indi ayhan nga nagpadala si David sang iya mga alagad sa imo agod manilag kag mangespiya kag laglagon ang aton siudad?”  Gani ginpadakop ni Hanun ang mga alagad ni David kag ginbarbasan ang pihak nga bahin sang ila burangos+ kag gingutrab ang ila bayo halin sa balikawang paidalom kag dayon ginpalakat sila.  Sang ginsugid ini kay David, nagpadala sia dayon sing mga tinawo sa pagsugata sa iya mga alagad, kay nahuy-an gid sila. Ginsilingan sila sang hari: “Magpabilin kamo anay sa Jerico+ tubtob maglaba ang inyo burangos, dayon magbalik na kamo diri.”  Sang ulihi, narealisar sang mga Ammonhon nga naakig gid sa ila si David, gani nagpadala ang mga Ammonhon sing mga mensahero agod suhulan ang 20,000 ka soldado nga Sirianhon nga taga-Bet-rehob+ kag taga-Zoba;+ kag ang 1,000 ka soldado halin sa hari sang Maaca;+ kag 12,000 ka soldado halin sa Istob.*+  Sang mabalitaan ini ni David, ginpadala niya si Joab kag ang tanan nga soldado, pati ang iya isganan gid nga mga hangaway.+  Nagpuesto sa pagpakig-away ang mga Ammonhon sa gawang sang siudad, samtang ang mga Sirianhon nga taga-Zoba kag taga-Rehob, kag ang mga taga-Istob* kag taga-Maaca nagpuesto sa latagon.  Sang makita ni Joab nga may mga kaaway sa iya atubang kag likod, nagpili sia sing pila sang pinakamaayo nga mga soldado sa Israel kag ginpapuesto niya sila agod magpakig-away sa mga Sirianhon.+ 10  Gintangdo niya si Abisai+ nga iya utod nga pangunahan* ang nabilin nga mga soldado kag ginpapuesto sila agod magpakig-away sa mga Ammonhon.+ 11  Dayon nagsiling sia: “Kon makita mo nga daw mapierde na kami sang mga Sirianhon, buligan ninyo kami; apang kon daw mapierde na kamo sang mga Ammonhon, buligan namon kamo. 12  Magpakabakod kita kag magpakaisog+ para sa aton katawhan kag para sa mga siudad sang aton Dios, kag himuon ni Jehova kon ano ang maayo sa iya panulok.”+ 13  Dayon ginsalakay ni Joab kag sang iya mga soldado ang mga Sirianhon, kag nagpinalagyo sila sa iya.+ 14  Sang makita sang mga Ammonhon nga nagpinalagyo ang mga Sirianhon, nagpinalagyo sila kay Abisai kag nagsulod sa ila siudad. Pagkatapos sini nga pagpakig-away sa mga Ammonhon, nagbalik si Joab sa Jerusalem. 15  Sang makita sang mga Sirianhon nga napierde sila sang Israel, nagtipon sila liwat.+ 16  Gani ginpatawag ni Hadadezer+ ang mga Sirianhon nga yara sa rehiyon sang Suba,*+ dayon nagkadto sila sa Helam, kag ginapangunahan sila ni Sobac nga pangulo sang mga soldado ni Hadadezer. 17  Sang ginbalita ini kay David, gintipon niya dayon ang bug-os nga Israel kag nagtabok sila sa Jordan kag nagkadto sa Helam. Nagpuesto dayon ang mga Sirianhon kag nagpakig-away sila kay David.+ 18  Apang nagpinalagyo ang mga Sirianhon sa mga Israelinhon; kag 700 ka soldado nga nagasakay sa kangga kag 40,000 ka manugkabayo ang napatay ni David sa mga Sirianhon, kag napatay man niya si Sobac nga pangulo sang ila mga soldado.+ 19  Sang makita sang tanan nga hari nga mga alagad ni Hadadezer nga napierde na sila sang Israel, nagpakighidait sila dayon sa Israel kag nagpasakop sa ila;+ kag nahadlok na ang mga Sirianhon nga magbulig sa mga Ammonhon.

Footnote

Ukon “mga lalaki sang Tob.”
Ukon “mga lalaki sang Tob.”
Sa literal, “Gintugyan niya sa kamot ni Abisai nga iya utod.”
Eufrates.