2 Samuel 5:1-25

  • David naghari sa bug-os nga Israel (1-5)

  • Ang Jerusalem nasakop (6-16)

    • Sion, ang Siudad ni David (7)

  • David ginpierde mga Filistinhon (17-25)

5  Sang ulihi, ang tanan nga tribo sang Israel nagkadto kay David sa Hebron+ kag nagsiling sila: “Mga kadugo* mo kami.+  Sang una, sang si Saul pa ang amon hari, ikaw ang nanguna sa Israel sa pagpakig-away.*+ Kag nagsiling si Jehova sa imo: ‘Ikaw ang magabantay sa akon katawhan nga Israel, kag ikaw ang mangin lider sang Israel.’ ”+  Gani nagkadto ang tanan nga gulang sang Israel sa hari sa Hebron, kag nagpakigkatipan sa ila si Hari David+ sa atubangan ni Jehova sa Hebron. Dayon ginhaplasan nila si David bilang hari sang Israel.+  Ang edad ni David 30 ka tuig sang nangin hari sia kag naghari sia sa sulod sang 40 ka tuig.+  Didto sia sa Hebron sang naghari sia sa Juda sing 7 ka tuig kag 6 ka bulan, kag didto sia sa Jerusalem+ sang naghari sia sa bug-os nga Israel kag sa Juda sing 33 ka tuig.  Nagkadto ang hari kag ang iya mga tinawo sa Jerusalem agod salakayon ang mga Jebusnon+ nga nagaistar didto. Ginyaguta nila si David: “Indi ka gid makasulod diri! Tabugon ka bisan sang mga bulag kag mga piang.” Naghunahuna sila: ‘Indi gid makasulod diri si David.’+  Apang nasakop ni David ang kuta sang Sion, nga amo karon ang Siudad ni David.+  Gani nagsiling si David sina nga adlaw: “Ang magasalakay sa mga Jebusnon mag-agi sa alagyan sang tubig kag salakayon nila ‘ang mga piang kag mga bulag,’ nga ginakaugtan ni David!”* Amo kon ngaa ginasiling ini: “Ang bulag kag piang indi gid makasulod sa balay.”  Dayon nag-istar si David sa kuta, kag gintawag* ini nga Siudad ni David. Ginpatindog ni David ang pader kag ang iban pa nga mga tinukod sa Bungyod*+ kag sa iban nga bahin sang siudad.+ 10  Gani labi pa nga nangin gamhanan si David,+ kag kaupod niya si Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan.+ 11  Nagpadala sing mga mensahero si Hari Hiram+ sang Tiro kay David. Nagpadala man sia sing mga kahoy nga sedro,+ mga panday, kag mga mason, kag nagpatindog sila sing balay* para kay David.+ 12  Nahibaluan ni David nga ginpalig-on ni Jehova ang iya paghari sa Israel+ kag ginpauswag ang iya ginharian+ tungod sa Iya katawhan nga Israel.+ 13  Sang maghalin si David sa Hebron, nagdamo pa ang iya mga babayi+ kag mga asawa sa Jerusalem, kag nagdamo pa gid ang anak nga lalaki kag anak nga babayi ni David.+ 14  Amo ini ang mga ngalan sang iya mga anak nga natawo sa Jerusalem: si Samua, si Sobab, si Natan,+ si Solomon,+ 15  si Ibhar, si Elisua, si Nefeg, si Jafia, 16  si Elisama, si Eliada, kag si Elifelet. 17  Sang mabalitaan sang mga Filistinhon nga ginhaplasan si David bilang hari sang Israel,+ ginpangita sang tanan nga Filistinhon si David.+ Sang mabalitaan ini ni David, nagkadto sia sa kuta.+ 18  Dayon nag-abot ang mga Filistinhon kag naglapta sila sa Nalupyakan* sang Refaim.+ 19  Nagpamangkot si David kay Jehova:+ “Salakayon ko bala ang mga Filistinhon? Itugyan mo bala sila sa akon kamot?” Nagsabat si Jehova kay David: “Salakaya sila, kay itugyan ko gid ang mga Filistinhon sa imo kamot.”+ 20  Gani nagkadto si David sa Baal-perazim, kag ginpamatay sila ni David didto. Bangod sini, nagsiling sia: “Ginlaglag ni Jehova ang akon mga kaaway+ sa atubangan ko, pareho sang pagbulwang sang tubig.” Amo kon ngaa gintawag niya yadto nga lugar nga Baal-perazim.*+ 21  Ginbilin sang mga Filistinhon ang ila mga diosdios didto, gani ginpangkuha ini ni David kag sang iya mga tinawo. 22  Sang ulihi, nagbalik liwat ang mga Filistinhon kag naglapta sila sa Nalupyakan* sang Refaim.+ 23  Nagpamangkot si David kay Jehova, apang nagsabat Sia: “Indi sila pagsalakaya sa atubangan, kundi liputa sila, kag salakaya sila sa atubangan sang mga tanom nga baca. 24  Kon mabatian mo nga daw may nagamartsa sa ibabaw nayon sang mga tanom nga baca, magsalakay ka dayon, kay magauna si Jehova sa imo sa pagpamatay sa Filistinhon nga mga soldado.” 25  Gani ginhimo ni David ang ginsugo ni Jehova sa iya, kag ginpamatay niya ang mga Filistinhon+ halin sa Geba+ tubtob sa Gezer.+

Footnote

Sa literal, “Tul-an kag unod.”
Sa literal, “ang nagapagua kag nagapasulod sa Israel.”
Ukon “sang kalag ni David.”
Ukon mahimo, “kag gintawag niya.”
Ukon “Millo.” Isa ka Hebreo nga termino nga nagakahulugan “tinampok.”
Ukon “palasyo.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Buot silingon, “Agalon sang Pagbulwang.”
Ukon “Manubo nga Patag.”