2 Samuel 20:1-26

  • Si Sheba nagrebelde; ginpatay ni Joab si Amasa (1-13)

  • Sheba ginlagas kag ginpugutan (14-22)

  • Pagdumalahan ni David (23-26)

20  May isa ka lalaki didto nga pirme lang nagapangita sing gamo. Sia si Sheba+ nga anak ni Bicri nga Benjaminhon. Ginpatunog niya ang budyong+ kag nagsiling sia: “Wala kita sing labot kay David, kag wala kita sing palanublion sa anak ni Jesse.+ Magbalik ang kada isa sa iya mga dios,* O Israel!”+  Bangod sini, ang tanan nga lalaki sang Israel nag-untat sa pagsunod kay David kag nagsunod sila kay Sheba nga anak ni Bicri;+ apang ang mga lalaki sang Juda padayon nga nag-upod sa ila hari, halin sa Jordan tubtob sa Jerusalem.+  Pag-abot ni David sa iya balay* sa Jerusalem,+ ginkuha sang hari ang iya napulo ka babayi nga ginbilin niya sa pag-atipan sa balay,+ kag ginbutang niya sila sa isa ka balay nga may guardia. Nagahatag sia sing kalan-on sa ila, apang wala na sia maghulid sa ila.+ Daw mga balo sila nga buhi ang bana kag padayon nga ginpaguardiahan niya sila tubtob napatay sila.  Nagsiling ang hari kay Amasa:+ “Sa sulod sang tatlo ka adlaw pakadtua sa akon ang mga lalaki sang Juda, kag dapat yari ka man diri.”  Gani gintawag ni Amasa ang mga lalaki sang Juda, apang wala sia mag-abot sa tion nga ginsiling sang hari.  Gani nagsiling si David kay Abisai:+ “Mahimo nga mas malain pa ang himuon sa aton ni Sheba+ nga anak ni Bicri sangsa ginhimo ni Absalom.+ Upda ang mga alagad sang imo ginuo kag lagsa ninyo sia, agod indi sia makalab-ot sa mga siudad nga may mabakod nga depensa kag makapalagyo sia sa aton.”  Gani nagsunod sa iya ang mga tinawo ni Joab,+ ang mga Keretnon, ang mga Peletnon,+ kag ang tanan nga isganan nga lalaki. Halin sa Jerusalem ginlagas nila si Sheba nga anak ni Bicri.  Sang malapit na sila sa daku nga bato sa Gibeon,+ ginsugata sila ni Amasa.+ Si Joab nagasuksok sing bayo para sa inaway kag nagataklus sia sa iya balikawang sing espada nga may tagob. Pagtikang niya, nahulog ang espada.  Nagsiling si Joab kay Amasa: “Kamusta ka, utod ko?” Dayon gin-uyatan ni Joab sang iya tuo nga kamot ang bungot ni Amasa agod halukan sia. 10  Wala makapangaman si Amasa sa espada nga ginauyatan ni Joab. Ginbuno sia ni Joab sa tiyan+ kag nagwagay ang iya mga tinai sa duta. Wala na niya sia ginbuno liwat kay napatay na sia. Dayon ginlagas ni Joab kag ni Abisai nga iya utod si Sheba nga anak ni Bicri. 11  Nagtindog sa tupad ni Amasa ang isa ka lalaki nga tinawo ni Joab kag nagsiling: “Ang bisan sin-o nga dampig kay Joab kag kay David magsunod kay Joab!” 12  Si Amasa naman nagapaligo sa iya dugo sa tunga sang dalan. Sang makita sang lalaki nga nagapundo ang mga tawo, ginsaylo niya si Amasa halin sa dalan pakadto sa latagon. Dayon gintabunan niya si Amasa sing tela, kay nakita sang lalaki nga nagapundo sa iya ang mga tawo nga nagalabay. 13  Sang nakuha na niya sia sa dalan, nagsunod kay Joab ang tanan niya nga tinawo sa paglagas kay Sheba+ nga anak ni Bicri. 14  Nag-agi si Sheba sa tanan nga tribo sang Israel pakadto sa Abel sang Bet-maaca.+ Nagtipon ang tanan nga Bicrinhon kag nagsunod man sa iya. 15  Ginkibon ni Joab kag sang iya mga tinawo* si Sheba sa Abel sang Bet-maaca, kag naghimo sila sing bungyod, agod makataklas sila sa pader sang siudad. Kag ginkutkutan sang tanan nga tinawo ni Joab ang idalom sang pader agod rumpagon ini. 16  May isa ka maalam nga babayi halin sa siudad nga nagsinggit: “Magpamati kamo, magpamati kamo! Palihug silinga ninyo si Joab nga magkadto sia diri kay makighambal ako sa iya.” 17  Gani nagkadto sia sa babayi kag nagsiling ang babayi: “Ikaw bala si Joab?” Nagsabat sia: “Huo.” Nagsiling ang babayi sa iya: “Pamatii ang isiling sang imo alagad.” Nagsabat sia: “Nagapamati ako.” 18  Nagsiling ang babayi: “Sang una nagasiling sila, ‘Magpamangkot sila sa siudad sang Abel, kag mahusayan gid ang ila mga problema.’ 19  Isa ako sa mga mahidaiton kag mga matutom sang Israel. Ginatinguhaan mo nga gub-on ang isa ka siudad nga daw isa ka iloy sa Israel. Ngaa laglagon* mo ang palanublion ni Jehova?”+ 20  Nagsabat si Joab: “Indi ko gid luyag nga laglagon ukon gub-on ang siudad. 21  Indi amo sina ang luyag namon himuon. Si Sheba+ nga anak ni Bicri kag halin sa kabukiran sang Efraim+ nagrebelde* kay Hari David. Kon itugyan ninyo sa amon kamot ini nga tawo, mahalin kami sa siudad.” Dayon nagsiling ang babayi kay Joab: “Ihaboy namon sa imo ang iya ulo halin sa pader!” 22  Nagkadto dayon ang maalam nga babayi sa tanan nga katawhan, kag ginpugutan nila sing ulo si Sheba nga anak ni Bicri kag ginhaboy ini kay Joab. Dayon ginpatunog ni Joab ang budyong, kag naghalin sila sa siudad. Ang kada isa nagpauli sa iya balay;+ kag si Joab naman nagbalik sa hari sa Jerusalem. 23  Si Joab amo ang pangulo sang tanan nga soldado sang Israel.+ Si Benaias+ nga anak ni Jehoiada+ amo ang pangulo sang mga Keretnon kag mga Peletnon.+ 24  Si Adoram+ amo ang nagadumala sa mga ginpatawag sa pagpangabudlay. Si Jehosapat+ nga anak ni Ahilud amo ang manugrekord. 25  Si Seva amo ang sekretaryo, si Zadok+ kag si Abiatar+ amo ang mga saserdote. 26  Si Ira nga Jairnon nangin pangulo nga opisyal* ni David.

Footnote

Ukon mahimo, “tolda.”
Ukon “palasyo.”
Sa literal, “nila.”
Sa literal, “lamunon.”
Sa literal, “nagbayaw sang iya kamot batok.”
Sa literal, “nangin saserdote.”