2 Samuel 21:1-22

  • Mga Gibeonhon nagtimalos sa panimalay ni Saul (1-14)

  • Inaway batok sa mga Filistinhon (15-22)

21  Sang panahon ni David, may gutom+ sa sulod sang tatlo ka tuig, gani nagpamangkot si David kay Jehova. Nagsiling si Jehova: “Nakasala si Saul kag ang iya panimalay, bangod ginpatay niya ang mga Gibeonhon.”+  Gani ginpatawag sang hari ang mga Gibeonhon+ kag nagpakighambal sia sa ila. (Ang mga Gibeonhon indi mga Israelinhon, kundi mga nabilin sa mga Amornon.+ Nagpanumpa sa ila ang mga Israelinhon nga indi sila pagpatyon,+ apang ginpamatay sila ni Saul kay nangimon sia tungod sa katawhan sang Israel kag sang Juda.)  Nagpamangkot si David sa mga Gibeonhon: “Ano ang akon himuon kag ano ang akon ibayad sa inyo agod pakamaayuhon ninyo ang palanublion ni Jehova?”  Nagsabat ang mga Gibeonhon: “Indi mabayaran sang pilak ukon bulawan+ ang sala ni Saul kag sang iya panimalay. Wala man kami sing kinamatarong sa pagpatay sa isa ka tawo sa Israel.” Bangod sini, nagsiling ang hari: “Himuon ko ang bisan ano nga isiling ninyo.”  Nagsiling sila sa hari: “Tuhoy sa tawo nga naglaglag sa amon kag nagplano nga papason kami sa tanan nga teritoryo sang Israel,+  ihatag sa amon ang pito niya ka anak nga lalaki. Bitayon namon ang ila mga bangkay*+ sa atubangan ni Jehova sa Gibea+ nga siudad ni Saul, ang isa nga pinili ni Jehova.”+ Nagsiling ang hari: “Itugyan ko sila sa inyo.”  Apang, naluoy ang hari kay Mefiboset+ nga anak ni Jonatan nga anak ni Saul tungod sa ginpanumpa ni David kag ni Jonatan nga anak ni Saul sa ngalan ni Jehova.+  Gani ginkuha sang hari si Armoni kag si Mefiboset, ang duha ka anak ni Saul kay Rizpa+ nga anak nga babayi ni Aya, kag ang lima ka anak ni Mical*+ kay Adriel+ nga anak ni Barzilai nga Meholatnon. Si Mical anak nga babayi ni Saul.  Dayon gintugyan sila sang hari sa mga Gibeonhon kag ginpatay nila sila nga pito kag ginbitay ang ila mga bangkay sa bukid sa atubangan ni Jehova.+ Ginpatay sila sa una nga mga adlaw sang pag-ani, sa pagsugod sang pag-ani sang sebada. 10  Dayon si Rizpa+ nga anak nga babayi ni Aya nagkuha sing tela nga sako kag ginhumlad ini sa ibabaw sang bato halin sang nagsugod ang pag-ani sang sebada tubtob nagtupa ang ulan sa mga bangkay. Wala niya gintugutan nga mapalapitan sila sang mga pispis kon adlaw kag sang ilahas nga mga sapat kon gab-i. 11  Ginbalita kay David ang ginhimo ni Rizpa nga anak nga babayi ni Aya kag babayi ni Saul. 12  Gani naglakat si David kag ginkuha niya sa mga lider* sang Jabes-gilead ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan nga iya anak,+ bangod ginkawat nila ini sa plasa sang Bet-san, diin ginbitay sang mga Filistinhon ang ila bangkay sang adlaw nga ginpatay sang mga Filistinhon si Saul sa Gilboa.+ 13  Halin didto, gindala niya ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan nga iya anak, kag gintipon man nila ang mga tul-an sang mga lalaki nga ginpatay.*+ 14  Dayon ginlubong nila ang mga tul-an ni Saul kag ni Jonatan nga iya anak sa duta sang Benjamin sa Zela+ sa lulubngan ni Kis+ nga iya amay. Pagkatapos nila mahimo ang tanan nga ginsugo sang hari, ginpamatian sang Dios ang ila mga pangabay para sa duta.+ 15  Nag-inaway liwat ang mga Filistinhon kag ang mga Israelinhon.+ Gani nagpakig-away si David kag ang iya mga tinawo sa mga Filistinhon, apang kinapoy gid si David. 16  Si Isbi-benob nga kaliwat sang mga Refaim+ may bangkaw nga saway nga nagabug-at sing 300 ka siklo*+ kag bag-o nga espada. Patyon na niya kuntani si David, 17  apang ginbuligan dayon ni Abisai+ nga anak ni Zeruias ang hari+ kag ginpatay niya ang Filistinhon. Sina nga tion, nagpanumpa ang mga tinawo ni David sa iya: “Indi ka na mag-upod sa amon pagpakig-away,+ agod indi mapatay ang suga sang Israel!”+ 18  Pagkatapos sini, may inaway liwat batok sa mga Filistinhon+ sa Gob. Sa sina nga tion, ginpatay ni Sibbecai+ nga Husanhon si Saf nga kaliwat sang mga Refaim.+ 19  Kag may inaway liwat batok sa mga Filistinhon+ sa Gob. Ginpatay ni Elhanan nga anak ni Jaare-oregim nga taga-Betlehem si Goliat nga Gathanon, nga ang iya bangkaw pareho sa teral sang mga manughabol.+ 20  Dayon may inaway liwat sa Gat, diin may isa ka lalaki nga tuman kadaku. May 6 ka tudlo ang iya mga kamot kag may 6 ka tudlo ang iya mga tiil, 24 tanan ang iya tudlo; kag kaliwat man sia sang mga Refaim.+ 21  Ginayaguta niya ang Israel.+ Gani ginpatay sia ni Jonatan nga anak ni Simei+ nga utod ni David. 22  Sila nga apat mga kaliwat sang mga Refaim sa Gat. Ginpatay sila ni David kag sang iya mga tinawo.+

Footnote

Sa literal, “Ipadayag namon sila,” buot silingon, nga bali ang ila mga butkon kag mga batiis.
Ukon mahimo, “Merab.”
Ukon mahimo, “tag-iya sang duta.”
Sa literal, “ginpadayag.”
Mga 3.42 ka kilo (7.5 ka libra). Tan-awa ang Apendise B14.