2 Samuel 22:1-51

  • Gindayaw ni David ang Dios tungod sang iya pagluwas (1-51)

    • ‘Si Jehova ang akon dakung bato’  (2)

    • Si Jehova mainunungon sa mga mainunungon (26)

22  Gin-amba ni David kay Jehova ining ambahanon+ sang adlaw nga ginluwas sia ni Jehova sa tanan niya nga kaaway+ kag kay Saul.+  Nag-amba sia: “Si Jehova amo ang akon daku nga bato kag ang akon kuta+ kag ang akon Manluluwas.+  Ang akon Dios amo ang akon igang,+ nga akon dalangpan,Sia ang akon taming+ kag ang akon sungay* sang kaluwasan,* ang akon malig-on nga dalangpan*+Kag ang akon palalagyuhan,+ ang akon manluluwas;+ sia nga nagaluwas sa akon batok sa mapintas nga mga tawo.  Nagapanawag ako kay Jehova, nga takus dayawon,Kag maluwas ako sa akon mga kaaway.  Ang kamatayon daw pareho sa balod nga nagpalibot sa akon;+Ang pagdamo sang wala pulos nga mga tawo nagpahadlok sa akon.+  Ang mga lubid sang Lulubngan* nagburambod sa akon;+Diutayan lang ako masiod sang kamatayon.+  Sa akon kalisdanan nagpanawag ako kay Jehova,+Padayon ako nga nagpanawag sa akon Dios. Sa iya templo nabatian niya ang akon tingog,Nabatian niya ang akon pagpangayo sing bulig.+  Nag-uyog kag nagkurog ang duta;+Nagtay-ug ang sadsaran sang mga langit+Kag nag-uyog ini bangod naakig sia.+  Naggua ang aso sa iya ilong,Kag naggua sa iya baba ang nagapanglamon nga kalayo;+Nagdabdab ang mga baga halin sa iya. 10  Ginpabawod niya ang langit sang nanaug sia;+Kag ang madamol nga gal-um yara sa idalom sang iya mga tiil.+ 11  Nagsakay sia sa kerubin+ kag naglupad. Nakita sia nga nagasakay sa mga pakpak sang anghel.*+ 12  Ginhimo niya nga palasilungan ang kadudulman sa palibot niya,+Ang maitom kag madamol nga gal-um. 13  Bangod sang kasanag sa atubangan niya nagdabdab ang mga baga. 14  Dayon halin sa langit nagpadaguob si Jehova;+Ginpabati sang Labing Mataas ang iya tingog.+ 15  Ginpana niya ang iya mga baslay+ kag ginpaalaplaag sila;Nagpakilat sia, kag ginpasalasala sila.+ 16  Nakita ang salog sang dagat;+Ang sadsaran sang duta nakita bangod sang pagsabdong ni Jehova,Bangod sang pagpusnga sang iya ilong.+ 17  Gin-untay niya ang iya kamot halin sa ibabaw;Gin-uyatan niya ako kag ginbatak sa madalom nga tubig.+ 18  Ginluwas niya ako sa akon makusog nga kaaway,+Sa mga nagadumot sa akon, nga mas makusog sangsa akon. 19  Ginsalakay nila ako sa adlaw sang akon kalisdanan,+Apang ginbuligan ako ni Jehova. 20  Gindala niya ako sa lugar nga wala sing katalagman;*+Ginluwas niya ako bangod nahamuot sia sa akon.+ 21  Ginapadyaan ako ni Jehova bangod sang akon pagkamatarong;+Ginabalusan niya ako tungod wala ako sing sala.+ 22  Kay ginasunod ko ang mga dalanon ni Jehova,Kag wala ko gintalikdan ang akon Dios, kay malaut ini nga buhat. 23  Ginadumdom ko ang tanan niya nga kasuguan;+Indi ko pagsikwayon ang iya mga pagsulundan.+ 24  Magapabilin ako nga wala sing sayop+ sa atubangan niya,Kag magalikaw ako sa paghimo sing sala.+ 25  Kabay pa nga padyaan ako ni Jehova suno sa akon pagkamatarong,+Bangod wala ako sing nahimo nga sala sa iya atubangan.+ 26  Mainunungon ka sa tawo nga mainunungon sa imo;+Matarong ka sa tawo nga matarong;+ 27  Putli ka sa tawo nga putli,+Apang maayo ka magpadihot* sa tawo nga balingag.+ 28  Kay ginaluwas mo ang mga mapainubuson,+Apang batok ka sa mga matinaastaason, kag ginapaubos mo sila.+ 29  Ikaw ang akon suga, O Jehova;+Ginapasanag ni Jehova ang kadulom sa palibot ko.+ 30  Sa bulig mo masalakay ko ang guban sang mga tulisan;Paagi sa gahom sang Dios mataklas ko ang pader.+ 31  Himpit ang dalanon sang matuod nga Dios;+Putli ang pulong ni Jehova.+ Taming sia sa tanan nga nagadangop sa iya.+ 32  May iban pa bala nga Dios luwas kay Jehova?+ Kag may iban pa bala nga igang luwas sa aton Dios?+ 33  Ang matuod nga Dios amo ang akon mabakod nga kuta,+Kag tadlungon niya ang akon dalanon.+ 34  Ginapadasig niya ang akon mga tiil pareho sang usa;Agod makataklad ako kag makapabilin sa mataas nga mga duog.+ 35  Ginahanas niya ako sa pagpakig-away;Mabingat ko ang pana nga saway. 36  Ginaamligan mo ako paagi sa imo taming,Kag ginapabantog ako sang imo pagkamapainubuson.+ 37  Ginapalapad mo ang akon alagyan;Ang akon mga tiil indi makadanlog.+ 38  Lagson ko ang akon mga kaaway kag laglagon ko sila;Indi ako magbalik tubtob indi ko sila mapapas. 39  Laglagon ko sila kag dugmukon, agod indi na sila makabangon pa;+Magakalapukan sila sa idalom sang akon tiil. 40  Hatagan mo ako sing kusog sa pagpakig-away;+Pukanon mo ang akon mga kaaway sa idalom ko.+ 41  Paatrason mo ang akon mga kaaway;*+Tapuson* ko ang mga nagadumot sa akon.+ 42  Nagapangayo sila sing tabang, apang wala sing magaluwas sa ila;Nagapanawag pa gani sila kay Jehova, apang wala niya sila ginasabat.+ 43  Dugmukon ko sila sing pino pareho sang yab-ok sang duta;Bukbukon ko sila kag tasakon kaangay sang lunang sa mga dalan. 44  Luwason mo ako sa pagpamatok sang akon katawhan.+ Amligan mo ako agod mangin pangulo sang mga pungsod;+Magaalagad sa akon ang mga tawo nga indi ko kilala.+ 45  Ang mga dumuluong magapalapit sa akon nga nagakurog sa kahadlok;+Bangod sang ila mabatian tuhoy sa akon magatuman sila sa akon. 46  Ang mga dumuluong madulaan sing kaisog;*Magagua sila nga nagakurog sa ila mga kuta. 47  Buhi si Jehova! Dayawon ang akon Igang!+ Kabay pa nga pakataason ang akon Dios, ang igang nga nagaluwas sa akon.+ 48  Ginatimalos ako sang matuod nga Dios;+Ginapasakop niya sa akon ang mga tawo;+ 49  Ginaluwas niya ako sa akon mga kaaway. Ginabayaw mo ako+ sa mga nagasalakay sa akon;Ginaluwas mo ako sa mapintas nga tawo.+ 50  Gani pasalamatan ko ikaw sa tunga sang mga pungsod, O Jehova,+Kag magaamba ako sing mga pagdayaw* sa imo ngalan:+ 51  Nagahimo sia sing dalayawon nga mga buhat sang pagluwas para sa iya pinili nga hari;+Nagapakita sia sing mainunungon nga gugma sa iya hinaplas,Kay David kag sa iya kaliwat* sa wala sing katubtuban.”+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ang akon gamhanan nga manluluwas.”
Ukon “malig-on nga kahitaasan.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “hangin.”
Ukon “sa malapad nga lugar.”
Ukon mahimo, “magapanghikot ka sing binuang.”
Ukon “Ihatag mo sa akon ang likod sang akon mga kaaway.”
Sa literal, “Pahipuson.”
Ukon “magapalangluya.”
Ukon “magalanton ako.”
Sa literal, “binhi.”