2 Samuel 15:1-37

  • Pagrebelde kag paghimbon ni Absalom (1-12)

  • Si David nalagyo halin sa Jerusalem (13-30)

  • Si Ahitofel nagdampig kay Absalom (31)

  • Si Husai ginsugo sa pagbalabag kay Ahitofel (32-37)

15  Pagkatapos sini, nakatigayon si Absalom sing kangga kag mga kabayo kag 50 ka lalaki nga nagadalagan sa unahan niya.+  Temprano pa nagabangon si Absalom kag nagatindog sia sa higad sang dalan nga pakadto sa gawang sang siudad.+ Kon may tawo gani nga mag-abot agod magpahusay sang iya kaso sa hari,+ ginatawag sia ni Absalom kag ginapamangkot: “Taga-diin ka nga siudad?” kag nagasabat sia: “Ang imo alagad halin sa isa sa mga tribo sang Israel.”  Dayon nagasiling si Absalom sa iya: “May rason ka kuntani, apang wala sing gintangdo ang hari sa pagpamati sa imo kaso.”  Kag nagasiling pa si Absalom: “Kon gintangdo lang kuntani ako nga hukom sang duta, hatagan ko gid sing hustisya ang tanan nga nagakadto nga may reklamo ukon kaso.”  Kag kon may magpalapit sa iya agod magduko sa atubangan niya, ginauyatan niya sia dayon kag ginahalukan.+  Amo sini ang ginahimo ni Absalom sa tanan nga Israelinhon nga nagakadto sa hari sa pagpahusay sang iya kaso. Ginakuha ni Absalom ang suporta* sang mga Israelinhon.+  Pagligad sang apat ka tuig,* nagsiling si Absalom sa hari: “Palihug, tuguti ako nga magkadto sa Hebron+ agod tumanon ko ang akon panaad kay Jehova.  Kay sang nagaistar ang imo alagad sa Gesur+ sa Siria, nagpanaad ako:+ ‘Kon pabalikon ako ni Jehova sa Jerusalem, magahalad* ako kay Jehova.’ ”  Gani nagsiling ang hari sa iya: “Sige, maayo lang nga paglakat.” Gani nagkadto sia sa Hebron. 10  Nagpadala si Absalom sing mga espiya sa tanan nga tribo sang Israel, sa pagsiling: “Kon mabatian ninyo ang tunog sang budyong, magsinggit kamo, ‘Si Absalom amo na ang hari sa Hebron!’ ”+ 11  Nag-upod kay Absalom ang 200 ka lalaki nga ginhagad niya halin sa Jerusalem. Wala gid sila sing nahibaluan sa nagakatabo. 12  Sang makahalad na si Absalom, ginpatawag niya si Ahitofel+ nga Gilonhon kag manuglaygay+ ni David, halin sa iya siudad nga Gilo.+ Nagdamo pa gid ang nagsuporta kay Absalom, gani nagbaskog pa ang paghimbon batok sa hari.+ 13  Sang ulihi, may nagbalita kay David: “Nagdampig ang mga Israelinhon kay Absalom.” 14  Ginsilingan dayon ni David ang tanan niya nga alagad nga kaupod niya sa Jerusalem: “Magdalidali kamo. Malagyo kita,+ kay basi maabtan kita ni Absalom kag salakayon niya ang siudad kag pamatyon niya kita paagi sa espada!”+ 15  Nagsabat ang mga alagad sa hari: “Kon ano ang desisyon sang hari, handa kami nga himuon ini.”+ 16  Gani naglakat ang hari upod ang iya bug-os nga panimalay, apang ginbilin sang hari ang iya napulo ka babayi+ agod magbantay sang balay.* 17  Padayon nga naglakat ang hari upod ang tanan nga katawhan, kag nagdulog sila sa Bet-merhak. 18  Samtang nagalakat* ang tanan nga nag-upod sa iya, ginatan-aw* sang hari ang tanan niya nga alagad, ang tanan nga Keretnon, Peletnon,+ kag ang 600 tanan ka Gathanon+ nga lalaki nga nag-upod sa iya* halin sa Gat.+ 19  Dayon nagsiling ang hari kay Itai+ nga Gathanon: “Ngaa maupod ka man sa amon? Magbalik ka kag mag-istar upod sa bag-o nga hari, kay dumuluong ka kag indi ka na makabalik sa imo lugar. 20  Kasan-o ka lang nag-abot, kag karon paupdon ko bala ikaw nga wala gani ako makahibalo kon diin ako makadto? Magbalik ka upod sa imo mga utod, kag makasalig ka nga pakitaan ka ni Jehova sing mainunungon nga gugma!”+ 21  Apang nagsabat si Itai sa hari: “Ginapanumpa ko sa buhi nga Dios nga si Jehova kag sa atubangan sang ginuo ko nga hari, bisan diin magkadto ang ginuo ko nga hari, maupod ang imo alagad, mapatay man ako ukon mabuhi!”+ 22  Bangod sini, nagsiling si David kay Itai:+ “Magtabok ka.” Gani nagtabok si Itai nga Gathanon, upod sa tanan niya nga tinawo kag kabataan. 23  Nagahinibi ang tanan nga pumuluyo sa sulod kag sa palibot sang Jerusalem samtang nagatabok ang tanan nga katawhan nga upod sang hari. Nagatindog ang hari sa Nalupyakan sang Kidron,+ kag ang tanan nga katawhan nagatabok sa dalan pakadto sa kamingawan. 24  Didto man si Zadok+ kag upod niya ang tanan nga Levinhon+ nga nagadala sang kaban+ sang katipan sang matuod nga Dios;+ kag ginbutang nila ang Kaban sang matuod nga Dios; kag nagtaklad si Abiatar,+ samtang nagatabok ang tanan nga katawhan halin sa siudad. 25  Apang nagsiling ang hari kay Zadok: “Ibalik sa siudad ang Kaban sang matuod nga Dios.+ Kon kahamut-an ako ni Jehova, pabalikon man niya ako kag makita ko ini kag ang lugar nga ginabutangan sini.+ 26  Apang kon magsiling sia, ‘Wala ako nahamuot sa imo,’ batunon ko kon ano ang himuon niya sa akon.” 27  Nagsiling ang hari kay Zadok nga saserdote: “Indi bala nga makakita ka sing palanan-awon?+ Magbalik kamo ni Abiatar sa siudad, kag maayo lang nga paglakat. Upda ang imo anak nga si Ahimaaz kag ang anak ni Abiatar nga si Jonatan.+ 28  Mapabilin ako sa talabukan sang suba sa kamingawan kag hulaton ko ang balita halin sa inyo.”+ 29  Gani ginbalik ni Zadok kag ni Abiatar sa Jerusalem ang Kaban sang matuod nga Dios, kag nagpabilin sila didto. 30  Samtang nagataklad si David nga nagatiniil sa Bukid* sang mga Olibo,+ nagahilibion sia kag ginatabunan niya ang iya ulo. Ginatabunan man sang tanan nga katawhan nga upod niya ang ila ulo kag nagahilibion sila samtang nagataklad. 31  Dayon may nagbalita kay David: “Isa si Ahitofel sa naghimbon+ upod kay Absalom.”+ Bangod sini, nagsiling si David: “O Jehova, palihug, himua nga wala sing pulos ang laygay ni Ahitofel!”+ 32  Pag-abot ni David sa putukputukan diin ang mga tawo nagasimba anay sa Dios, ginsugata sia ni Husai+ nga Arquinhon+ nga gisi ang iya malaba nga bayo kag yab-ukon ang iya ulo. 33  Nagsiling si David sa iya: “Kon mag-upod ka sa akon, makapabug-at ka lang sa akon. 34  Apang kon magbalik ka sa siudad kag magsiling ka kay Absalom, ‘Alagad mo ako, O Hari. Alagad ako anay sang imo amay, apang karon alagad mo na ako,’+ mabalabagan mo ang laygay ni Ahitofel.+ 35  Indi bala nga upod mo si Zadok kag si Abiatar nga mga saserdote? Isugid mo kay Zadok kag kay Abiatar nga mga saserdote ang tanan nga mabatian mo sa balay sang hari.+ 36  Upod nila ang ila duha ka anak, si Ahimaaz+ nga anak ni Zadok kag si Jonatan+ nga anak ni Abiatar, kag paagi sa ila ibalita mo sa akon ang tanan nga mabatian mo.” 37  Gani nagkadto sa siudad si Husai nga abyan ni David,+ samtang nagapasulod si Absalom sa Jerusalem.

Footnote

Sa literal, “Ginakawat ni Absalom ang tagipusuon.”
Ukon mahimo, “40 ka tuig.”
Ukon “magasimba.” Sa literal, “magaalagad.”
Ukon “palasyo.”
Ukon “nagatabok sa iya tupad.”
Ukon “nagatabok sa atubangan.”
Nagapatuhoy kay “Itai” nga ginsambit sa bersikulo 19.
Ukon “taklaron.”