2 Samuel 1:1-27

  • Nabalitaan ni David ang kamatayon ni Saul (1-16)

  • Panalambiton ni David kay Saul kag kay Jonatan (17-27)

1  Patay na sadto si Saul. Sang magbalik si David sa tapos niya mapierde* ang mga Amaleknon, nagpabilin sia sing duha ka adlaw sa Ziklag.+  Sang ikatlo nga adlaw, may isa ka lalaki nga nag-abot halin sa mga soldado ni Saul. Gisi ang iya bayo kag yab-ukon ang iya ulo. Pagpalapit niya kay David, nagluhod sia kag nagduko.  Ginpamangkot sia ni David: “Diin ka naghalin?” Nagsabat sia: “Nakapalagyo ako halin sa kampo sang Israel.”  Ginpamangkot sia ni David: “Ano ang natabo? Palihug, sugiri ako.” Nagsabat sia: “Nagpinalagyo ang mga soldado sang Israel kag madamo sa ila ang napukan kag napatay. Napatay man si Saul kag si Jonatan nga iya anak.”+  Dayon ginpamangkot ni David ang pamatan-on nga lalaki nga nagbalita sa iya: “Ngaa nahibaluan mo nga napatay si Saul kag si Jonatan nga iya anak?”  Nagsabat ang pamatan-on nga lalaki: “Natabuan nga didto ako sa Bukid Gilboa,+ kag nakita ko si Saul nga nagasandig sa iya bangkaw, kag malapit na sia maabtan sang nagalagas nga mga kangga kag mga manugkabayo.+  Sang magbalikid sia, nakita niya ako kag gintawag niya ako. Nagsiling ako, ‘Ano ina, ginuo ko?’  Ginpamangkot niya ako, ‘Sin-o ka?’ kag ginsabat ko sia, ‘Isa ako ka Amaleknon.’+  Dayon nagsiling sia, ‘Palihug, magpalapit ka diri kag patya ako, bangod indi ko na maagwanta ang sobra nga kasakit, kay buhi pa ako.’* 10  Gani nagpalapit ako sa iya kag ginpatay ko sia,+ kay nahibaluan ko nga indi na sia mabuhi bangod sang iya malubha nga pilas. Dayon ginkuha ko ang korona* sa iya ulo kag ang pulseras sa iya butkon kag gindala ko diri sa imo, ginuo ko.” 11  Bangod sini, gingisi ni David ang iya bayo, kag gingisi man sang tanan niya nga tinawo nga kaupod niya ang ila bayo. 12  Kag naghaya sila kag naghibi kag nagpuasa+ tubtob maggab-i tungod kay Saul, tungod kay Jonatan nga iya anak, tungod sa katawhan ni Jehova, kag tungod sa panimalay sang Israel,+ bangod napatay sila paagi sa espada. 13  Ginpamangkot ni David ang pamatan-on nga lalaki nga nagbalita sa iya: “Taga-diin ka?” Nagsabat sia: “Anak ako sang Amaleknon nga isa ka dumuluong nga pumuluyo sa Israel.” 14  Dayon nagsiling si David sa iya: “Ngaa wala ka mahadlok magpatay sa hinaplas ni Jehova?”+ 15  Dayon gintawag ni David ang isa sa iya mga tinawo nga pamatan-on kag ginsugo niya sia: “Bun-a sia.” Gani ginbuno niya sia, kag napatay sia.+ 16  Nagsiling si David sa iya: “Ikaw ang balasulon sa imo kamatayon, kay ikaw mismo ang nagpamatuod batok sa imo kaugalingon sang magsiling ka, ‘Ginpatay ko ang hinaplas ni Jehova.’ ”+ 17  Dayon gin-amba ni David ini nga panalambiton* para kay Saul kag kay Jonatan nga iya anak+ 18  kag nagsiling sia nga dapat itudlo sa katawhan sang Juda ining panalambiton nga ginatawag “Ang Pana,” nga nasulat sa libro ni Jasar:+ 19  “O Israel, napatay ang mga dungganon sa imo mataas nga mga duog.+ Ang mga makusog napukan! 20  Indi ini pag-isugid sa Gat;+Indi ini pag-ibalita sa mga dalan sang Askelon,Basi magkasadya ang mga anak nga babayi sang mga Filistinhon,Basi maghugyaw ang mga anak nga babayi sang wala matuli nga mga tawo. 21  Kamo nga kabukiran sang Gilboa,+Kabay pa nga wala sing tun-og ukon ulan sa inyo,Kag ang inyo mga uma indi magpatubas sing balaan nga mga amot,+Bangod didto nahigkuan ang taming sang mga makusog,Kag ang taming ni Saul wala na mahaplasan sing lana. 22  Sa pagpaagay sa dugo sang mga ginpatay, sa pagbuno sa unod sang makusog nga mga kaaway,Ang pana ni Jonatan wala magbalik,+Kag ang espada ni Saul wala magbalik nga wala sing kadalag-an.+ 23  Si Saul kag si Jonatan,+ ginahigugma kag ginapalangga* sang buhi pa sila,Kag bisan sa kamatayon wala sila magbulagay.+ Mas madasig pa sila sa mga agila,+Mas makusog pa sila sa mga leon.+ 24  Mga anak nga babayi sang Israel, maghibi kamo tungod kay Saul. Ginpabayuan niya kamo sing mga bayo nga eskarlata ang kolor kag may mga puni,Ginbutangan niya sing bulawan nga mga puni ang inyo bayo. 25  Ang mga makusog napukan sa inaway! Napatay si Jonatan sa imo mataas nga mga duog!+ 26  Nagapangasubo gid ako tungod sa imo, Jonatan, utod ko;Palangga ko gid ikaw.+ Ang imo gugma sa akon labaw pa sa gugma sang mga babayi.+ 27  Ang mga makusog napukanKag wala na ang mga hinganiban para sa inaway!”

Footnote

Ukon “mapatay.”
Ukon “kay ang bug-os ko nga kalag yara pa sa akon.”
Ukon “diadema.”
Ukon “ambahanon sang paglalaw.”
Ukon “kalahamut-an.”