2 Samuel 17:1-29

  • Husai ginkontra laygay ni Ahitofel (1-14)

  • Si David ginpaandaman; nakapalagyo sia kay Absalom (15-29)

    • Naghatag sing suplay si Barzilai kag ang iban pa (27-29)

17  Nagsiling si Ahitofel kay Absalom: “Palihug, tuguti ako nga magpili sing 12,000 ka lalaki kag lagson namon si David karon nga gab-i.  Salakayon ko sia kon kapoy na sia kag maluya,*+ kag magasalasala sia; kag magapinalagyo ang tanan niya nga tinawo, kag ang hari lang ang patyon ko.+  Dayon pabalikon ko ang tanan nga katawhan sa imo. Ang pagbalik sang tanan nga katawhan nagadepende sa matabo sa tawo nga ginapangita mo. Dayon mangin malinong ang tanan nga katawhan.”  Naluyagan gid ni Absalom kag sang tanan nga gulang sang Israel ang panugda.  Apang, nagsiling si Absalom: “Palihug tawga man si Husai+ nga Arquinhon, kag pamatian naton kon ano ang iya masiling.”  Gani nagkadto si Husai kay Absalom. Dayon nagsiling si Absalom sa iya: “Amo sini ang ginlaygay ni Ahitofel. Sundon bala naton ang iya ginlaygay? Kon indi, ano ang himuon naton?”  Nagsiling si Husai kay Absalom: “Ang ginlaygay ni Ahitofel indi maayo sa sini nga tion!”+  Nagsiling pa si Husai: “Nahibaluan mo gid nga ang imo amay kag ang iya mga tinawo isganan.+ Mabangis sila* pareho sang oso nga babayi nga nadulaan sing mga totoy.+ Luwas pa sina, ang imo amay isa ka hangaway,+ kag wala sia nagapaligad sang gab-i upod sa iya mga tinawo.  Sa sini gid nga tion nagapanago sia sa isa sa mga kueba* ukon sa iban nga lugar;+ kag kon sia ang una nga magsalakay, ang mga tawo nga makabati sini magasiling, ‘Napierde ang mga tinawo ni Absalom!’ 10  Bisan ang tawo nga pareho kaisog sang leon*+ magapalangluya sa kahadlok, kay nahibaluan sang bug-os nga Israel nga isganan ang imo amay+ kag maisog ang iya mga tinawo. 11  Amo sini ang laygay ko: Tipuna ang bug-os nga Israel halin sa Dan tubtob sa Beer-seba,+ nga daw mga balas sa baybayon ang kadamuon,+ kag ikaw ang manguna sa ila sa pagpakig-away. 12  Salakayon naton sia sa lugar nga iya ginapanaguan pareho sang pagtupa sang tun-og sa duta; kag sia kag ang iya mga tinawo indi gid makasalbar. 13  Kon malagyo sia sa iban nga siudad, kadtuan naton upod ang bug-os nga Israel ina nga siudad kag laglagon ini kag guyuron ini pakadto sa nalupyakan paagi sa mga lubid. Wala sing ibilin nga bisan isa ka bato sa sini.” 14  Dayon nagsiling si Absalom kag ang tanan nga lalaki sang Israel: “Ang laygay ni Husai nga Arquinhon mas maayo+ sangsa laygay ni Ahitofel!” Ginpat-od* ni Jehova nga indi nila pagsundon ang laygay ni Ahitofel bisan pa maayo ini,+ agod madala ni Jehova si Absalom sa kapahamakan.+ 15  Dayon nagsiling si Husai kay Zadok kag kay Abiatar+ nga mga saserdote: “Amo sini ang ginlaygay ni Ahitofel kay Absalom kag sa mga gulang sang Israel, kag amo sini ang akon ginlaygay. 16  Gani magpadala kamo dayon sing mensahe kay David kag paandami sia: ‘Indi ka magpabilin sa talabukan* nga suba sang kamingawan karon nga gab-i, kundi magtabok ka sa suba, kay kon indi, mahimo nga malaglag* ang hari kag ang tanan niya nga tinawo.’ ”+ 17  Nagpabilin si Jonatan+ kag si Ahimaaz+ sa En-rogel+ kay wala sila mangisog nga makita sila nga nagasulod sa siudad. Gani, ginkadtuan sila sang isa ka alagad nga babayi kag ginsugiran sila sang natabo. Dayon naglakat sila agod isugid ini kay Hari David. 18  Apang nakita sila sang isa ka pamatan-on nga lalaki kag nanugid sia kay Absalom. Gani nagdalidali sila nga duha sa paglakat kag nagkadto sila sa balay sang isa ka tawo sa Bahurim+ nga may bubon sa iya ugsaran. Nagpanaug sila sa bubon agod manago, 19  dayon gintabunan sang asawa sang tawo ang bubon kag ginbutangan ini sing mga uyas. Wala sing nakahibalo tuhoy sini. 20  Nagkadto ang mga alagad ni Absalom sa balay sang tawo kag ginpamangkot nila ang iya asawa: “Diin si Ahimaaz kag si Jonatan?” Nagsabat ang babayi: “Naglabay sila diri kag pakadto sila sa suba.”+ Ginpangita nila sila, apang wala nila sila makita. Gani nagbalik na lang sila sa Jerusalem. 21  Sang makalakat na ang mga nagapangita sa ila, naggua sila sa bubon kag nagkadto kay Hari David. Ginsilingan nila si David: “Magtabok kamo sing dalidali sa suba, kay amo sini ang ginlaygay ni Ahitofel batok sa inyo.”+ 22  Naglakat dayon si David kag ang tanan niya nga tinawo. Nagapamanagbanag na sang nakatabok sila tanan sa Jordan. 23  Sang mahibaluan ni Ahitofel nga wala ginsunod ang iya laygay, nagsakay sia sa asno kag nagpauli sa iya balay sa ila banwa.+ Pagkatapos magpamilinbilin sa iya panimalay,+ ginbitay niya ang iya kaugalingon.+ Gani napatay sia kag ginlubong sia sa lulubngan sang iya mga katigulangan. 24  Nagkadto si David sa Mahanaim+ kag si Absalom naman nagtabok sa Jordan upod ang tanan nga lalaki sang Israel. 25  Si Amasa+ amo ang ginbulos ni Absalom kay Joab+ bilang pangulo sang mga soldado. Si Amasa anak ni Itra nga Israelinhon, nga may relasyon* kay Abigail+ nga anak ni Nahas kag utod ni Zeruias nga iloy ni Joab. 26  Nagkampo si Absalom kag ang mga Israelinhon sa Gilead.+ 27  Sang mag-abot si David sa Mahanaim, si Sobi nga anak ni Nahas nga Ammonhon nga taga-Raba,+ si Maquir+ nga anak ni Amiel nga taga-Lo-debar, kag si Barzilai+ nga Gileadnon nga taga-Rogelim 28  nagdala sing mga hiligdaan, mga labador, mga kolon, trigo, sebada, harina, sinanlag nga uyas, balatong, lentehas, kag uga nga uyas, 29  dugos, mantikilya, karnero, kag keso.* Gindala nila ini agod kaunon ni David kag sang iya mga tinawo,+ kay nagsiling sila: “Ang katawhan gingutom kag ginkapoy kag gin-uhaw sa kamingawan.”+

Footnote

Ukon “maluya ang duha ka kamot.”
Ukon “Akig ang ila kalag.”
Ukon “buho; nalupyakan.”
Sa literal, “ang maisog nga tawo nga ang tagipusuon pareho sang tagipusuon sang leon.”
Ukon “Ginsugo.”
Ukon mahimo, “desyerto nga kapatagan.”
Sa literal, “lamunon.”
Mahimo gid nga si Itra bana ni Abigail.
Sa literal, “nagkorta nga gatas sang baka.”