2 Samuel 18:1-33

  • Si Absalom napierde kag napatay (1-18)

  • Ginbalita kay David ang kamatayon ni Absalom (19-33)

18  Dayon gin-isip ni David ang mga lalaki nga kaupod niya. Gingrupo niya sila sa tag-1,000 kag tag-100 kag nagtangdo sia sing mga pangulo sa ila.+  Ginpadumalahan ni David kay Joab+ ang ikatlo nga bahin sang iya mga tinawo, kag ang ikatlo nga bahin kay Abisai+ nga anak ni Zeruias+ kag utod ni Joab, kag ang ikatlo nga bahin kay Itai+ nga Gathanon. Dayon nagsiling ang hari sa iya mga tinawo: “Maupod man ako sa inyo pagpakig-away.”  Apang nagsiling sila: “Indi ka mag-upod sa amon.+ Katumbas ka sang 10,000 sa amon. Kon malagyo kami ukon mapatay ang katunga sa amon, balewala lang ini sa mga kaaway.+ Mas maayo nga magpabilin ka na lang sa siudad kag magpadala sa amon sang bulig.”  Nagsiling ang hari sa ila: “Himuon ko kon ano sa banta ninyo ang maayo.” Gani nagtindog ang hari sa kilid sang gawang sang siudad kag naggua ang tanan niya nga tinawo nga nagrupo sa tag-100 kag tag-1,000.  Dayon ginsugo sang hari si Joab, si Abisai, kag si Itai: “Indi ninyo paghaliti si Absalom tungod sa akon.”+ Nabatian sang tanan nga tinawo sang hari ang ginsugo niya sa iya mga pangulo tuhoy kay Absalom.  Naglakat ang mga tinawo sang hari agod magpakig-away sa katawhan sang Israel, kag didto sila nag-inaway sa kagulangan sang Efraim.+  Napierde sang mga alagad ni David+ ang katawhan sang Israel,+ kag 20,000 gid ang napatay sa ila sina nga adlaw.  Naglapnag ang inaway sa bug-os nga rehiyon. Mas madamo ang napatay sa kagulangan sangsa napatay sa espada sa sina nga adlaw.  Sang masugata ni Absalom ang mga alagad ni David, nagpalagyo sia. Ang iya ginasakyan nga mula* nag-agi sa idalom sang magapa nga mga sanga sang daku nga kahoy. Nasangit ang iya ulo sa daku nga kahoy gani nabilin sia nga nabitay sa kahoy. 10  Nakita sang isa ka tawo ang natabo kag ginsugid niya ini kay Joab.+ Nagsiling sia: “Nakita ko si Absalom nga nabitay sa isa ka daku nga kahoy.” 11  Nagsiling si Joab sa tawo nga nanugid sa iya: “Nakita mo gali sia, ngaa wala mo pa sia pagpatya? Kuntani hatagan ko ikaw sing napulo ka bilog nga pilak kag sing paha.” 12  Apang nagsiling ang tawo kay Joab: “Bisan pa hatagan mo ako* sing 1,000 ka bilog nga pilak, indi ko pagpatyon ang anak sang hari, kay nabatian namon ang ginsugo sang hari sa imo kag kay Abisai kag kay Itai, ‘Amligi ninyo ang pamatan-on nga si Absalom.’+ 13  Apang kon wala ko ginsunod ang ginsugo sang hari kag ginpatay ko ang iya anak,* mahibaluan man ini gihapon sang hari kag indi mo ako pag-amligan.” 14  Nagsiling si Joab: “Indi na ako mag-uyang sing tion sa imo!” Dayon nagkuha sia sing tatlo ka gamay nga bangkaw* kag ginbuno si Absalom sa tagipusuon samtang buhi pa sia nga nagabitay sa tunga sang mga sanga sang daku nga kahoy. 15  Dayon ginkadtuan sang napulo ka alagad nga nagadala sang mga hinganiban ni Joab si Absalom kag ginpatay nila sia.+ 16  Ginpatunog dayon ni Joab ang budyong kag nagbalik ang katawhan nga naglagas sa mga Israelinhon. Ginpauntat sila ni Joab sa paglagas. 17  Ginkuha nila si Absalom kag ginhaboy sia sa isa ka daku nga buho sa kagulangan kag gintampukan sia sing dalagku nga mga bato.+ Dayon nagpalagyo kag nagpauli ang tanan nga Israelinhon. 18  Sang buhi pa si Absalom, nagpatindog sia sing isa ka monumento sa Nalupyakan* sang Hari,+ kay nagsiling sia: “Wala ako sing anak nga lalaki nga magadala sang akon ngalan.”+ Gani ginsunod niya sa iya ngalan ang ngalan sang monumento, kag ginatawag ini nga Monumento ni Absalom tubtob sini nga adlaw. 19  Si Ahimaaz+ nga anak ni Zadok nagsiling: “Palihug, tuguti ako nga magkadto sa hari kag balitaan ko sia sang natabo, kay ginhatagan sia ni Jehova sing hustisya kag ginluwas sa iya mga kaaway.”+ 20  Apang nagsiling si Joab sa iya: “Ibalita mo ini, apang indi lang subong, kundi sa iban lang nga adlaw, kay napatay ang anak sang hari.”+ 21  Dayon nagsiling si Joab sa Cushanon:+ “Lakat ka kag sugiri ang hari sang nakita mo.” Gani nagduko ang Cushanon kay Joab kag nagdalagan. 22  Si Ahimaaz nga anak ni Zadok nagsiling liwat kay Joab: “Bisan ano pa ang matabo, palihug tuguti ako nga magsunod sa Cushanon.” Apang nagsiling si Joab: “Ngaa luyag mo gid maglakat nga wala ka man sing ibalita?” 23  Nagsabat sia: “Bisan ano pa ang matabo, palakta ako.” Gani nagsiling si Joab kay Ahimaaz: “Sige, lakat ka na!” Dayon nagdalagan si Ahimaaz kag nag-agi sia sa dalan sang distrito sang Jordan,* kag naunahan pa niya ang Cushanon. 24  Samtang nagapungko si David sa tunga sang duha ka gawang,+ nagsaka ang bantay+ sa atop sang gawang sang pader. Dayon nagtulok sia sa unhan kag nakita niya ang isa ka tawo nga nagadalagan. 25  Gani nagsinggit ang bantay kag ginsugiran niya ang hari. Nagsiling ang hari: “Kon isa lang sia, pat-od nga may balita sia.” Samtang nagaamat-amat lapit ang tawo, 26  may nakita ang bantay nga isa pa ka tawo nga nagadalagan man. Gani nagsinggit ang bantay sa manugbantay sang gawang: “May isa pa ka tawo nga nagadalagan!” Nagsiling ang hari: “May ibalita man ina sia.” 27  Nagsiling ang bantay: “Ang pagdalagan sang nahauna daw si Ahimaaz+ nga anak ni Zadok,” gani nagsiling ang hari: “Maayo sia nga tawo, gani maayo gid nga balita ang dala niya.” 28  Dayon nagsinggit si Ahimaaz kag nagsiling sia sa hari: “May maayo ako nga balita!” Dayon nagluhod sia kag nagduko sa hari, kag nagsiling sia: “Dayawon si Jehova nga imo Dios, nga nagtugyan sa akon ginuo nga hari sang mga lalaki nga nagrebelde* sa hari!”+ 29  Apang nagpamangkot ang hari: “Kamusta si Absalom?” Nagsabat si Ahimaaz: “Sang ginpalakat ni Joab ang alagad sang hari kag ang imo alagad, nakita ko nga nagakinagula ang mga tawo, apang wala ako makahibalo kon ano ang natabo.”+ 30  Nagsiling ang hari: “Dira ka lang anay.” Gani nagtindog sia sa higad. 31  Dayon nag-abot ang Cushanon+ kag nagsiling sia: “May maayo ako nga balita sa hari. Ginhatagan ka ni Jehova sing hustisya sini nga adlaw kag ginluwas ka sa tanan nga nagrebelde sa imo.”+ 32  Apang nagpamangkot ang hari sa Cushanon: “Kamusta si Absalom?” Nagsabat ang Cushanon: “Kabay pa nga ang tanan nga kaaway sang akon ginuo nga hari kag ang tanan nga nagrebelde sa imo agod halitan ka mangin pareho niya!”+ 33  Natublag sa sini ang hari, kag nagsaka sia sa kuarto sa atop sang gawang kag naghibi. Samtang nagalakat, nagsiling sia: “Absalom, anak ko, anak ko, Absalom, anak ko! Ako na lang kuntani ang napatay sa baylo nga ikaw anak ko, Absalom, anak ko!”+

Footnote

Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Sa literal, “nagatimbang ako sa akon mga palad.”
Ukon “kon nagluib ako batok sa iya kalag.”
Ukon mahimo, “malip-ot nga baslay.” Sa literal, “sungkod.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Sa literal, “sang distrito.”
Sa literal, “nagbayaw sang ila kamot batok.”