2 Samuel 4:1-12

  • Si Is-boset ginpatay (1-8)

  • David ginpapatay ang nagpatay (9-12)

4  Sang mabatian sang anak ni Saul nga si Is-boset*+ nga napatay si Abner sa Hebron,+ hinadlukan gid sia* kag natublag ang tanan nga Israelinhon.  May duha ka tinawo ang anak ni Saul nga pangulo sang mga tulisan: sila amo si Baana kag si Recab. Mga anak sila ni Rimon nga taga-Beerot, nga halin sa tribo ni Benjamin. (Kay ang Beerot+ ginkabig man anay nga sakop sang Benjamin.  Nagpalagyo ang mga taga-Beerot sa Gitaim,+ kag dumuluong nga mga pumuluyo sila didto tubtob sini nga adlaw.)  Si Jonatan+ nga anak ni Saul may anak nga lalaki nga piang.*+ Lima ka tuig ang edad niya sang mag-abot ang balita tuhoy kay Saul kag kay Jonatan halin sa Jezreel,+ kag ginhakwat sia sang iya yaya agod malagyo, apang sang nagadalidali ang yaya sa pagdalagan, nabuy-an niya ang bata gani napiang sia. Ang iya ngalan amo si Mefiboset.+  Mainit sadto ang tiempo, kag samtang nagapahuway si Is-boset sang udtong-adlaw, nagkadto sa iya balay si Recab kag si Baana nga mga anak ni Rimon nga taga-Beerot.  Nagsulod sila sa iya balay nga nagapakunokuno nga makuha sila sing trigo, kag ginbuno nila sia sa tiyan. Dayon nagpalagyo si Recab kag si Baana+ nga iya utod.  Sang magsulod sila sa iya balay, nagahigda sia sa katre sa sulod sang iya kuarto, kag ginbuno nila sia kag ginpatay. Dayon gin-utod nila ang iya ulo kag gindala nila ini sa ila pagpanglakaton sa bug-os nga gab-i sa dalan nga pakadto sa Araba.  Gindala nila ang ulo ni Is-boset+ kay David sa Hebron kag nagsiling sila sa hari: “Yari ang ulo ni Is-boset nga anak sang imo kaaway nga si Saul+ nga nagtinguha sa pagpatay sa imo.*+ Subong nga adlaw nagtimalos si Jehova para sa akon ginuo nga hari batok kay Saul kag sa iya kaliwat.”  Apang ginsabat ni David si Recab kag si Baana nga iya utod, nga mga anak ni Rimon nga taga-Beerot: “Nagapanumpa ako sa buhi nga Dios nga si Jehova, nga amo ang nagluwas sa akon* sa tanan nga kabudlayan,+ 10  sang may nagbalita sa akon, ‘Patay na si Saul,’+ kag naghunahuna sia nga maayo ang ginbalita niya sa akon, gindakop ko sia kag ginpatay+ sa Ziklag. Amo yadto ang padya ko sa mensahero! 11  Daw ano pa gid ayhan ang madangatan sang malaut nga mga tawo nga nagpatay sa matarong nga tawo nga nagahigda sa iya katre sa sulod mismo sang iya balay! Indi ko bala pagsukton ang iya dugo sa inyo+ agod madula na kamo sa kalibutan?” 12  Ginsugo dayon ni David ang iya mga tinawo nga patyon sila.+ Gin-utod nila ang ila mga kamot kag mga tiil kag ginbitay ang ila lawas+ malapit sa punong sa Hebron. Apang ginkuha nila ang ulo ni Is-boset kag ginlubong ini sa ginlubngan kay Abner sa Hebron.

Footnote

Sa literal, “sang anak ni Saul.”
Sa literal, “ang iya mga kamot nagluya.”
Ukon “lupog.”
Ukon “nagtinguha sang imo kalag.”
Sa literal, “ang nagtubos sang akon kalag.”