2 Samuel 2:1-32

  • Si David, hari sa Juda (1-7)

  • Si Is-boset, hari sa Israel (8-11)

  • Inaway, panimalay ni David kontra panimalay ni Saul (12-32)

2  Pagkatapos sadto, nagpamangkot si David kay Jehova:+ “Mataklad bala ako sa isa sa mga siudad sang Juda?” Nagsabat si Jehova: “Magtaklad ka.” Dayon nagpamangkot pa si David: “Diin ako mataklad?” Nagsabat sia: “Sa Hebron.”+  Gani nagkadto didto si David upod sa iya duha ka asawa, si Ahinoam+ nga taga-Jezreel kag si Abigail+ nga asawa anay ni Nabal nga taga-Carmel.  Gin-upod man ni David ang iya mga tinawo+ pati ang ila pamilya, kag nag-istar sila sa mga siudad sang Hebron.  Dayon nag-abot ang mga lalaki sang Juda, kag ginhaplasan nila didto si David bilang hari sa panimalay ni Juda.+ Ginsugiran nila si David: “Ang mga lalaki sang Jabes-gilead amo ang naglubong kay Saul.”  Gani nagpadala si David sing mga mensahero sa mga lalaki sang Jabes-gilead kag nagsiling sila: “Kabay pa nga pakamaayuhon kamo ni Jehova, bangod nagpakita kamo sing mainunungon nga gugma kay Saul nga inyo ginuo paagi sa paglubong sa iya.+  Kabay pa nga pakitaan kamo ni Jehova sing mainunungon nga gugma kag katutom. Pakitaan ko man kamo sing kaayo bangod sang inyo ginhimo.+  Magpakabakod kamo kag magpakaisog, bangod patay na si Saul nga inyo ginuo, kag ako ang ginhaplasan sang panimalay ni Juda nga mangin hari nila.”  Apang ginkuha ni Abner+ nga anak ni Ner kag pangulo sang mga soldado ni Saul si Is-boset nga anak ni Saul+ kag nagtabok sila sa suba pakadto sa Mahanaim+  kag ginhimo niya sia nga hari sa Gilead,+ sa mga Asurnon, sa Jezreel,+ sa Efraim,+ sa Benjamin, kag sa bug-os nga Israel. 10  Si Is-boset nga anak ni Saul nagaedad sing 40 ka tuig sang nangin hari sia sa Israel kag naggahom sia sa sulod sang duha ka tuig. Apang nagdampig kay David ang panimalay ni Juda.+ 11  Ang tion* nga naghari si David sa Hebron sa panimalay ni Juda pito ka tuig kag anom ka bulan.+ 12  Sang ulihi, si Abner nga anak ni Ner kag ang mga alagad ni Is-boset nga anak ni Saul naghalin sa Mahanaim+ kag nagkadto sila sa Gibeon.+ 13  Si Joab+ nga anak ni Zeruias+ kag ang mga alagad ni David naglakat man kag sang ulihi nagkitaay sila sa punong sang Gibeon; kag nagpungko ang isa ka grupo sa isa ka bahin sang punong, kag ang isa pa ka grupo sa pihak nga bahin sang punong. 14  Nagsiling si Abner kay Joab: “Patinduga ang mga lalaki, kag paawayon naton* sila sa aton atubangan.” Nagsabat si Joab: “Patinduga sila.” 15  Gani nagtindog sila kag nagpili sing 12 ka Benjaminhon halin sa grupo ni Is-boset nga anak ni Saul kag sing 12 halin sa mga alagad ni David. 16  Nagdakpanay sila sa ulo kag nagbun-anay, amo nga nagkalamatay sila tanan. Gani ini nga lugar sa Gibeon gintawag nga Helkat-hazurim.* 17  Pagkatapos sini, masandukot gid ang inaway sina nga adlaw, kag napierde sang mga alagad ni David si Abner kag ang mga lalaki sang Israel. 18  Didto man ang tatlo ka anak ni Zeruias+ nga si Joab,+ si Abisai,+ kag si Asahel.+ Si Asahel madasig magdalagan nga daw gasela sa latagon. 19  Ginlagas ni Asahel si Abner, kag wala sia mag-untat sa paglagas kay Abner. 20  Sang magbalikid si Abner, nagpamangkot sia: “Ikaw bala ina, Asahel?” Nagsabat sia: “Ako ini.” 21  Dayon nagsiling si Abner sa iya: “Untati na ang paglagas sa akon. Ang isa na lang sa mga pamatan-on nga lalaki ang lagsa kag kuhaa ang iya pagkabutang.” Apang wala mag-untat si Asahel sa paglagas sa iya. 22  Gani nagsiling liwat si Abner kay Asahel: “Untati na ang paglagas sa akon, kay kon indi, patyon ko ikaw. Kag paano pa ako makaatubang kay Joab nga imo utod?” 23  Apang wala gid sia mag-untat sa paglagas, gani ginbangkaw sia ni Abner kag naigo sia sang puno sang bangkaw sa tiyan+ kag naglapos ini sa iya likod. Natumba sia didto kag napatay. Nagadulog ang tanan nga makaagi sa lugar diin natumba kag napatay si Asahel. 24  Dayon ginlagas ni Joab kag ni Abisai si Abner. Sang nagatunod ang adlaw, nakalab-ot sila sa bakulod sang Ama, nga nagaatubang sa Gia pakadto sa kamingawan sang Gibeon. 25  Nagtipon didto ang mga Benjaminhon kay Abner, kag nangin isa lang sila ka grupo kag nagpuesto sila sa ibabaw sang isa ka bakulod. 26  Dayon nagsinggit si Abner kay Joab: “Tubtob san-o kita magpinatyanay paagi sa espada? Wala ka bala makahibalo nga magaresulta lamang ini sa pagdumtanay? San-o mo pa pauntaton ang imo mga tinawo sa paglagas sa ila mga utod?” 27  Nagsabat si Joab: “Nagapanumpa ako sa ngalan sang buhi kag matuod nga Dios nga kon wala ka maghambal, padayon nga magalagas ang akon mga tinawo sa ila mga utod tubtob sa aga.” 28  Gani ginpatunog ni Joab ang budyong, kag nag-untat ang iya mga tinawo sa paglagas sa Israel, kag nag-untat ang pag-inaway. 29  Bug-os nga gab-i nga nagpanglakaton si Abner kag ang iya mga tinawo sa Araba.+ Nagtabok sila sa Jordan kag nagpanglakaton sa bug-os nga nalupyakan* tubtob nakalab-ot sila sang ulihi sa Mahanaim.+ 30  Sang gin-untatan ni Joab ang paglagas kay Abner, gintipon niya ang tanan niya nga tinawo. Nasapwan niya nga luwas kay Asahel, 19 ang napatay sa mga alagad ni David. 31  Apang napierde sang mga alagad ni David ang mga Benjaminhon kag ang mga tinawo ni Abner, kag 360 ang napatay sa ila. 32  Gindala nila ang bangkay ni Asahel+ kag ginlubong ini sa lulubngan sang iya amay sa Betlehem.+ Dayon nagpanglakaton si Joab kag ang iya mga tinawo sa bug-os nga gab-i, kag kaagahon na sang makalab-ot sila sa Hebron.+

Footnote

Sa literal, “kadamuon sang mga adlaw.”
Ukon “magpaindisanay.”
Buot silingon, “Latagon sang mga Sundang nga Bato.”
Ukon mahimo, “sa bug-os nga Bitron.”