2 Samuel 8:1-18

  • Mga kadalag-an ni David (1-14)

  • Pagdumalahan ni David (15-18)

8  Sang ulihi, napierde ni David ang mga Filistinhon+ kag ginsakop niya sila.+ Naagaw ni David ang Meteg-ama sa mga Filistinhon.  Napierde man niya ang mga Moabnon.+ Ginpahigda niya sila sa duta kag gintakus sila sing lubid. Ang nasakop sang duha ka takus sang lubid ginpatay niya, kag ang nasakop sang isa ka takus sang lubid gintugutan niya nga mabuhi.+ Nangin mga alagad ni David ang mga Moabnon kag nagahatag sila sing buhis* sa iya.+  Napierde ni David si Hadadezer nga anak ni Rehob kag hari sang Zoba+ sang naglakat si Hadadezer sa pagsakop liwat sa Suba Eufrates.+  Nabihag ni David ang iya 1,700 ka manugkabayo kag 20,000 ka soldado. Dayon ginpamiang ni David ang tanan nga kabayo nga nagaguyod sang kangga luwas sa 100 ka kabayo.+  Sang ginbuligan sang mga Sirianhon sang Damasco+ si Hari Hadadezer sang Zoba, ginpamatay ni David ang 22,000 ka Sirianhon.+  Dayon nagbutang si David sing mga garison sa Damasco nga siudad sang Siria. Nangin mga alagad ni David ang mga Sirianhon kag nagahatag sila sing buhis sa iya. Ginpadaug* ni Jehova si David bisan diin sia nagkadto.+  Ginkuha man ni David ang mga taming nga bulawan sang mga alagad ni Hadadezer kag gindala ini sa Jerusalem.+  Madamo gid nga saway ang ginkuha ni Hari David sa Beta* kag sa Berotai nga mga siudad ni Hadadezer.  Nabalitaan ni Hari Toi* sang Hamat+ nga napierde ni David ang tanan nga soldado ni Hadadezer.+ 10  Gani ginpakadto ni Toi ang iya anak nga si Joram kay Hari David sa pagkamusta sa iya kag sa pagpanginbulahan sa iya bangod napierde niya si Hadadezer sa inaway (kay si Hadadezer pirme nagapakig-away sadto kay Toi), kag nagdala sia sing mga regalo nga human sa pilak, bulawan, kag saway. 11  Ginpakabalaan ini ni Hari David para kay Jehova, upod sa ginpakabalaan niya nga mga pilak kag bulawan nga ginpangkuha niya sa tanan nga pungsod nga iya ginsakop:+ 12  halin sa Siria kag sa Moab,+ halin sa mga Ammonhon, sa mga Filistinhon,+ sa mga Amaleknon,+ kag sa mga inagaw nila kay Hadadezer+ nga anak ni Rehob kag hari sang Zoba. 13  Nangin bantog man si David sang napatay niya ang 18,000 ka Edominhon sa Nalupyakan sang Asin.+ 14  Nagbutang sia sing mga garison sa Edom. Nagbutang sia sing mga garison sa bug-os nga Edom, kag nangin mga alagad ni David ang tanan nga Edominhon.+ Ginpadaug* ni Jehova si David bisan diin sia nagkadto.+ 15  Naghari si David sa bug-os nga Israel.+ Nagpakita si David sing hustisya kag pagkamatarong+ sa tanan niya nga katawhan.+ 16  Si Joab+ nga anak ni Zeruias amo ang pangulo sang mga soldado, kag si Jehosapat+ nga anak ni Ahilud amo ang manugrekord. 17  Si Zadok+ nga anak ni Ahitub kag si Ahimelec nga anak ni Abiatar amo ang mga saserdote, kag si Seraya amo ang sekretaryo. 18  Si Benaias+ nga anak ni Jehoiada amo ang nagadumala sa mga Keretnon kag sa mga Peletnon.+ Kag ang mga anak ni David nangin mga pangulo nga opisyal.*

Footnote

Ukon “mga regalo.”
Ukon “Ginluwas.”
Sa 1Cr 18:​8, “Tibhat.” Ipaanggid ang “Teba” sa Ge 22:24.
Sa 1Cr 18:​9, 10, “Tou.”
Ukon “Ginluwas.”
Sa literal, “mga saserdote.”