Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Hari

Kapitulo

Balayan sang Kaundan

 • 1

  • Si David kag si Abisag (1-4)

  • Si Adonias nagtinguha maghari (5-10)

  • Si Natan kag si Bat-seba naghulag (11-27)

  • Si David nagsugo nga haplasan si Solomon (28-40)

  • Si Adonias nagdangop sa halaran (41-53)

 • 2

  • Instruksion ni David kay Solomon (1-9)

  • Si David napatay; si Solomon nagbulos nga hari (10-12)

  • Buko ni Adonias nagdul-ong sa iya kamatayon (13-25)

  • Si Abiatar ginpahalin; si Joab ginpatay (26-35)

  • Si Simei ginpatay (36-46)

 • 3

  • Ginpangasawa ni Solomon ang anak sang Paraon (1-3)

  • Si Jehova nagpakita kay Solomon sa damgo (4-15)

   • Si Solomon nangayo kaalam (7-9)

  • Si Solomon naghukom sa duha ka iloy (16-28)

 • 4

  • Pagdumalahan ni Solomon (1-19)

  • Kahamungayaan sa paggahom ni Solomon (20-28)

   • Katawhay sa idalom sang tanom nga ubas kag kahoy nga higuera (25)

  • Kaalam kag mga hulubaton ni Solomon (29-34)

 • 5

  • Si Hari Hiram naghatag sing materyales (1-12)

  • Si Solomon nagpatawag sing mga trabahador (13-18)

 • 6

  • Ginpatindog ang templo (1-38)

   • Labing Balaan nga hulot (19-22)

   • Mga kerubin (23-28)

   • Mga tinigib, puertahan, nasulod nga luwang (29-36)

   • Templo natapos sing mga pito ka tuig (37, 38)

 • 7

  • Ang palasyo ni Solomon (1-12)

  • Si Hiram nagbulig kay Solomon (13-47)

   • Duha ka haligi nga saway (15-22)

   • Metal nga suludlan sang tubig (23-26)

   • Napulo ka karo kag labador nga saway (27-39)

  • Bulawan nga kagamitan natapos (48-51)

 • 8

  • Ang Kaban gindala sa templo (1-13)

  • Si Solomon nakighambal sa katawhan (14-21)

  • Pangamuyo sa dedikasyon (22-53)

  • Pagpakamaayo sa katawhan (54-61)

  • Mga halad kag kapiestahan (62-66)

 • 9

  • Si Jehova nagpakita liwat kay Solomon (1-9)

  • Regalo ni Solomon kay Hiram (10-14)

  • Mga proyekto ni Solomon (15-28)

 • 10

  • Rayna sang Sheba nagbisita (1-13)

  • Daku nga manggad ni Solomon (14-29)

 • 11

  • Tagipusuon ni Solomon ginbuyok sang iya mga asawa (1-13)

  • Mga nagapamatok kay Solomon (14-25)

  • Ginsaad kay Jeroboam ang napulo ka tribo (26-40)

  • Si Solomon napatay; si Rehoboam naghari (41-43)

 • 12

  • Matigdas nga sabat ni Rehoboam (1-15)

  • Napulo ka tribo nagrebelde (16-19)

  • Si Jeroboam ginhimo nga hari (20)

  • Si Rehoboam indi makig-away sa Israel (21-24)

  • Pagsimba sa tinday nga baka (25-33)

 • 13

  • Tagna batok sa halaran sa Betel (1-10)

   • Narumpag ang halaran (5)

  • Tawo sang Dios di-matinumanon (11-34)

 • 14

  • Ang tagna ni Ahias batok kay Jeroboam (1-20)

  • Si Rehoboam naghari sa Juda (21-31)

   • Si Sisak nagsalakay (25, 26)

 • 15

  • Si Abiam, hari sang Juda (1-8)

  • Si Asa, hari sang Juda (9-24)

  • Si Nadab, hari sang Israel (25-32)

  • Si Baasa, hari sang Israel (33, 34)

 • 16

  • Paghukom ni Jehova kay Baasa (1-7)

  • Si Elah, hari sang Israel (8-14)

  • Si Zimri, hari sang Israel (15-20)

  • Si Omri, hari sang Israel (21-28)

  • Si Ahab, hari sang Israel (29-33)

  • Gintukod liwat ni Hiel ang Jerico (34)

 • 17

  • Tigpalamangag gintagna ni Elias (1)

  • Si Elias ginpakaon paagi sa uwak (2-7)

  • Elias nagkadto sa balo sa Sarepta (8-16)

  • Ang anak sang balo napatay kag ginbanhaw (17-24)

 • 18

  • Si Elias nakigkita kay Obadias kag kay Ahab (1-18)

  • Elias kontra manalagna ni Baal (19-40)

   • “Indi makadesisyon” (21)

  • Tigpalamangag nag-untat (41-46)

 • 19

  • Si Elias nalagyo kay Jezebel (1-8)

  • Si Jehova nagpakita kay Elias (9-14)

  • Si Elias naghaplas kanday Hazael, Jehu, Eliseo (15-18)

  • Si Eliseo mabulos kay Elias (19-21)

 • 20

  • Ang Siria nakig-away kay Ahab (1-12)

  • Ginpierde ni Ahab ang Siria (13-34)

  • Ang tagna batok kay Ahab (35-43)

 • 21

  • Ang ulubasan ni Nabot ginhamkon ni Ahab (1-4)

  • Ginpadihutan ni Jezebel ang kamatayon ni Nabot (5-16)

  • Mensahe ni Elias batok kay Ahab (17-26)

  • Si Ahab nagpaubos (27-29)

 • 22

  • Jehosapat nakig-alyansa kay Ahab (1-12)

  • Tagna ni Micaya nga pagkapierde (13-28)

   • Anghel nga mahaylo kay Ahab (21, 22)

  • Si Ahab napatay sa Ramot-gilead (29-40)

  • Si Jehosapat naghari sa Juda (41-50)

  • Si Ahazias nga hari sang Israel (51-53)