1 Hari 15:1-34

  • Si Abiam, hari sang Juda (1-8)

  • Si Asa, hari sang Juda (9-24)

  • Si Nadab, hari sang Israel (25-32)

  • Si Baasa, hari sang Israel (33, 34)

15  Sang ika-18 nga tuig sang paggahom ni Hari Jeroboam+ nga anak ni Nebat, nangin hari si Abiam sa Juda.+  Naghari sia sa Jerusalem sing tatlo ka tuig. Ang iya iloy amo si Maaca+ nga apo ni Abisalom.  Ginhimo man niya ang tanan nga sala nga ginhimo sang iya amay, kag ang iya tagipusuon indi bug-os* kay Jehova nga iya Dios, indi pareho sang tagipusuon ni David nga iya katigulangan.  Apang tungod kay David,+ gintugot ni Jehova nga iya Dios nga ang iya kaliwat* maghari sa Jerusalem+ paagi sa pagpili sang iya anak nga magbulos sa iya kag magpabilin nga mabakod ang Jerusalem.  Kay ginhimo ni David ang matarong sa panulok ni Jehova, kag wala niya ginlapas ang tanan nga ginsugo Niya sa iya sa bug-os niya nga kabuhi, luwas lang sa ginhimo niya kay Urias nga Hethanon.+  Pirme sadto may inaway sa tunga ni Rehoboam kag ni Jeroboam sa bug-os niya nga kabuhi.+  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Abiam, ang tanan niya nga ginhimo, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda?+ May inaway man sadto sa tunga ni Abiam kag ni Jeroboam.+  Sang ulihi, napatay si Abiam pareho sang iya mga katigulangan, kag ginlubong nila sia sa Siudad ni David. Si Asa nga iya anak+ amo ang nagbulos sa iya bilang hari.+  Sang ika-20 nga tuig sang paggahom ni Hari Jeroboam sa Israel, nangin hari si Asa sa Juda. 10  Naghari sia sa Jerusalem sing 41 ka tuig. Ang iya lola amo si Maaca+ nga apo ni Abisalom. 11  Ginhimo ni Asa ang matarong sa panulok ni Jehova,+ pareho kay David nga iya katigulangan. 12  Gintabog niya ang makihilawason nga mga lalaki sa templo+ kag ginkuha niya ang tanan nga makangilil-ad nga mga diosdios* nga ginhimo sang iya mga katigulangan.+ 13  Ginpahalin niya sa pagkarayna* bisan gani ang iya lola nga si Maaca,+ bangod naghimo sia sing makangilil-ad nga diosdios para sa pagsimba sa sagrado nga poste.* Gin-utod ni Asa ang makangilil-ad nga diosdios+ ni Maaca kag ginsunog ini sa Nalupyakan sang Kidron.+ 14  Apang wala ginkuha ang sagrado nga mataas nga mga duog.+ Pero ang tagipusuon ni Asa bug-os* kay Jehova sa bug-os niya nga kabuhi.* 15  Gindala niya sa balay ni Jehova ang mga pilak, mga bulawan, kag ang lainlain nga mga kagamitan nga ginpakabalaan nila sang iya amay.+ 16  Pirme sadto may inaway sa tunga ni Asa kag ni Baasa+ nga hari sang Israel. 17  Ginsalakay ni Hari Baasa sang Israel ang Juda kag ginpabakod* niya ang Rama+ agod wala sing makagua ukon makasulod sa teritoryo ni Hari Asa sang Juda.+ 18  Gani ginkuha ni Asa ang tanan nga pilak kag bulawan nga nabilin sa mga bahandian sa balay ni Jehova kag sa mga bahandian sa balay* sang hari kag gintugyan niya ini sa iya mga alagad. Dayon ginsugo sila ni Hari Asa nga dalhon ini sa hari sang Siria+ nga si Ben-hadad nga anak ni Tabrimon nga anak ni Hesion, nga nagaistar sa Damasco, kag isiling nila: 19  “May kasugtanan* kita nga duha, kag may kasugtanan man ang akon amay kag ang imo amay. May ginpadala ako nga regalo sa imo nga pilak kag bulawan. Bugtua ang imo kasugtanan* kay Hari Baasa sang Israel agod palayuan na niya ako.” 20  Namati si Ben-hadad kay Hari Asa kag ginpadala niya ang mga pangulo sang iya mga soldado batok sa mga siudad sang Israel kag ginsalakay nila ang Ijon,+ ang Dan,+ ang Abel-bet-maaca, ang bug-os nga Cineret, kag ang bug-os nga duta sang Neptali. 21  Sang mabatian ini ni Baasa, gin-untatan niya dayon ang pagtukod* sang Rama kag nag-istar sia sa Tirza.+ 22  Dayon ginpatawag ni Hari Asa ang bug-os nga Juda, kag ginkuha nila ang mga bato kag ang mga kahoy nga gingamit ni Baasa sa pagtukod sang Rama, kag gingamit ini ni Hari Asa sa pagpabakod* sang Geba+ sa Benjamin kag sang Mizpa.+ 23  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Asa, ang iya daku nga mga binuhatan kag ang tanan niya nga ginhimo kag ang mga siudad nga iya gintukod,* indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda? Apang sang tigulang na sia, may balatian sia sa tiil.+ 24  Sang ulihi, napatay si Asa pareho sang iya mga katigulangan kag ginlubong sia upod sa ila sa Siudad ni David nga iya katigulangan. Si Jehosapat nga iya anak+ amo ang nagbulos sa iya bilang hari. 25  Sang ikaduha nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, si Nadab+ nga anak ni Jeroboam nangin hari sa Israel. Naghari sia sa Israel sing duha ka tuig. 26  Ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova kag ginsunod niya ang dalanon sang iya amay+ kag ang iya pagpakasala nga ginbangdan sang pagpakasala man sang Israel.+ 27  Si Baasa nga anak ni Ahias sa panimalay ni Isacar naghimbon batok kay Nadab. Ginpatay sia ni Baasa sa Gibeton+ nga sakop sang mga Filistinhon, sang ginsalakay ni Nadab kag sang bug-os nga Israel ang Gibeton. 28  Ginpatay sia ni Baasa sang ikatlo nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda kag sia ang nagbulos sa iya bilang hari. 29  Sang sia na ang hari, ginpamatay niya ang bug-os nga panimalay ni Jeroboam. Wala sia sing ginbilin nga buhi sa panimalay ni Jeroboam; ginpatay niya sila tanan, suno sa ginsiling ni Jehova paagi sa iya alagad nga si Ahias nga Silonhon.+ 30  Natabo ini bangod sang mga sala ni Jeroboam nga ginbangdan sang pagpakasala man sang Israel, kag bangod ginpaakig gid niya si Jehova nga Dios sang Israel. 31  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Nadab, ang tanan niya nga ginhimo, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel? 32  Pirme sadto may inaway sa tunga ni Asa kag ni Hari Baasa sang Israel.+ 33  Sang ikatlo nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, si Baasa nga anak ni Ahias naghari sa Tirza sa bug-os nga Israel, kag naggahom sia sing 24 ka tuig.+ 34  Apang ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova,+ kag ginsunod niya ang dalanon ni Jeroboam kag ang iya pagpakasala nga ginbangdan sang pagpakasala man sang Israel.+

Footnote

Ukon “indi bug-os ang debosyon.”
Sa literal, “suga.”
Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “pagkahara.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “bug-os ang debosyon.”
Sa literal, “mga adlaw.”
Ukon “gintukod liwat.”
Ukon “palasyo.”
Ukon “katipan.”
Ukon “katipan.”
Ukon “pagpabakod; pagtukod liwat.”
Ukon “pagtukod liwat.”
Ukon “ginpabakod; gintukod liwat.”