1 Hari 17:1-24

  • Tigpalamangag gintagna ni Elias (1)

  • Si Elias ginpakaon paagi sa uwak (2-7)

  • Elias nagkadto sa balo sa Sarepta (8-16)

  • Ang anak sang balo napatay kag ginbanhaw (17-24)

17  Si Elias*+ nga Tisbinhon nga nagaistar sa Gilead,+ nagsiling kay Ahab: “Nagapanumpa ako sa ngalan ni Jehova, ang buhi nga Dios sang Israel nga akon ginaalagad,* wala sing tun-og kag ulan nga magtupa sa duta sini nga mga tuig, luwas lang kon isugo ko ini!”+  Nagsiling si Jehova sa iya:  “Maghalin ka diri kag magpasidlangan kag magpanago ka sa Nalupyakan* sang Keret, sa sidlangan sang Jordan.  Mag-inom ka sa sapa, kag suguon ko ang mga uwak nga dalhan ka sing pagkaon didto.”+  Naglakat sia dayon kag ginhimo niya ang ginsiling ni Jehova. Nag-istar sia sa Nalupyakan* sang Keret, sa sidlangan sang Jordan.  Ginadalhan sia sang mga uwak sing tinapay kag karne kada aga kag kada gab-i, kag nagainom sia sa sapa.+  Apang pagligad sang pila ka adlaw, naghubas ang sapa+ bangod wala na mag-ulan.  Nagsiling si Jehova sa iya:  “Magkadto ka sa Sarepta nga sakop sang Sidon kag didto ka mag-istar. Suguon ko ang isa ka balo nga babayi didto nga hatagan ka sing pagkaon.”+ 10  Gani nagkadto sia sa Sarepta. Sang nagapasulod sia sa gawang sang siudad, may isa ka balo nga babayi nga nagapangahoy. Gintawag niya ang babayi kag nagsiling sia: “Palihug hatagi ako sing diutay nga tubig agod makainom ako.”+ 11  Sang maglakat ang babayi agod magkuha sing tubig, nagsiling pa sia: “Palihug hatagi man ako sing tinapay.” 12  Nagsiling ang babayi: “Ginapanumpa ko sa ngalan ni Jehova nga imo Dios nga buhi, wala ako sing tinapay, kundi isa lang ka hakop nga harina sa daku nga tibod kag diutay nga lana sa gamay nga tibod.+ Amo gani nga nagapanguha ako diri sing pila lang ka kahoy kay pagpauli ko maluto ako para sa akon kag sa akon anak agod may makaon kami antes kami mapatay.” 13  Dayon nagsiling si Elias sa iya: “Indi ka magkahadlok. Magpauli ka kag himua ang ginsiling mo. Apang lutui anay ako sing gamay nga tinapay sa nabilin mo nga harina, kag dalha ini sa akon. Pagkatapos magluto ka para sa imo kag sa imo anak. 14  Kay amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang Israel, ‘Indi maubusan sing harina ang daku nga tibod, kag indi mahubsan sing lana ang gamay nga tibod tubtob sa adlaw nga magapaulan si Jehova sa duta.’ ”+ 15  Gani naglakat sia kag ginhimo ang ginsiling ni Elias. Kag may ginakaon sia upod kay Elias kag sa iya pamilya sa sulod sang madamo nga adlaw.+ 16  Wala maubusan sing harina ang daku nga tibod, kag wala mahubsan sing lana ang gamay nga tibod, suno sa ginsiling ni Jehova paagi kay Elias. 17  Pagkatapos sini, nagmasakit ang anak nga lalaki sang tagbalay nga babayi. Grabe gid ang iya balatian gani napatay sia.+ 18  Bangod sini, nagsiling ang babayi kay Elias: “O tawo sang matuod nga Dios, ngaa ginhimo mo ini sa akon?* Nagkadto ka bala diri agod ipahanumdom sa akon ang akon mga sala kag patyon ang akon anak?”+ 19  Apang nagsiling sia sa babayi: “Ihatag sa akon ang imo anak.” Dayon ginkuha niya ang bata sa iya iloy kag gindala sia sa kuarto sa atop diin nagaistar sia, kag ginpahigda niya ang bata sa iya katre.+ 20  Nagpangamuyo sia kay Jehova: “O Jehova nga akon Dios,+ halitan mo man bala ang balo nga ginadayunan ko paagi sa pagtugot nga mapatay ang iya anak?” 21  Dayon ginhap-an niya ang bata sing tatlo ka beses kag nagpangamuyo sia kay Jehova: “O Jehova nga akon Dios, palihug ibalik ang kabuhi* sang bata.” 22  Ginpamatian ni Jehova ang pangabay ni Elias,+ gani nagbalik ang kabuhi* sang bata kag nabuhi sia.+ 23  Ginkuha ni Elias ang bata kag gindala sia sa idalom sa sulod sang balay kag ginhatag sia sa iya iloy. Nagsiling si Elias: “Tan-awa, buhi ang imo anak.”+ 24  Bangod sini, nagsiling ang babayi kay Elias: “Nahibaluan ko na gid karon nga ikaw tawo sang Dios+ kag matuod gid ang ginsiling ni Jehova paagi sa imo.”

Footnote

Buot silingon, “Ang Akon Dios si Jehova.”
Sa literal, “nga sa atubangan niya nagatindog ako.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ano ang labot ko sa imo?”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”