1 Hari 19:1-21

  • Si Elias nalagyo kay Jezebel (1-8)

  • Si Jehova nagpakita kay Elias (9-14)

  • Si Elias naghaplas kanday Hazael, Jehu, Eliseo (15-18)

  • Si Eliseo mabulos kay Elias (19-21)

19  Dayon ginsugiran ni Ahab+ si Jezebel+ sang tanan nga ginhimo ni Elias kag kon paano niya ginpamatay ang tanan nga manalagna paagi sa espada.+  Gani nagpadala si Jezebel sing mensahero kay Elias, kag nagsiling sia: “Kabay pa nga silutan ako sing mabug-at sang mga dios kon sa amo sini nga oras buas indi ko paghimuon sa imo ang ginhimo mo* sa ila!”  Bangod sini, hinadlukan si Elias. Gani, agod amligan ang iya kabuhi,*+ naglakat sia kag nagkadto sa Beer-seba+ nga sakop sang Juda,+ kag ginbilin niya didto ang iya alagad.  Bug-os nga adlaw nga nagpanglakaton sia pakadto sa kamingawan. Pag-abot niya didto, nagpungko sia sa idalom sang isa ka kahoy,* kag nangabay sia nga mapatay na lang sia.* Nagsiling sia: “Sobra na ini! O Jehova, kuhaa na lang ang akon kabuhi,*+ kay pareho lang ako sa akon mga katigulangan.”  Dayon naghigda sia kag natulugan sa idalom sang kahoy. Apang hinali lang nga gintandog sia sang isa ka anghel+ kag nagsiling ang anghel sa iya: “Bangon ka kag magkaon.”+  Pagtan-aw niya, may nakita sia sa iya uluhan nga tipulon nga tinapay sa ibabaw sang ginpainit nga mga bato kag isa ka tibod nga tubig. Nagkaon sia kag nag-inom kag naghigda liwat.  Sang ulihi, nagbalik ang anghel ni Jehova sa ikaduha nga tion kag gintandog niya sia kag nagsiling: “Bangon ka kag magkaon, kay mabudlayan gid ikaw sa imo pagpanglakaton.”  Gani nagbangon sia kag nagkaon kag nag-inom. Naghatag ini sa iya sing kabaskog sa pagpanglakaton sing 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i tubtob nakalab-ot sia sa Horeb, ang bukid sang matuod nga Dios.+  Nagsulod sia sa isa ka kueba+ kag didto sia nagpaligad sang gab-i. Apang nagsiling si Jehova sa iya: “Ano ang ginahimo mo diri, Elias?” 10  Nagsabat sia: “Makugi gid ako kay Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan;+ kay ginsikway sang katawhan sang Israel ang imo katipan,+ ginguba nila ang imo mga halaran, kag ginpamatay nila ang imo mga manalagna paagi sa espada,+ kag ako na lang isa ang nabilin. Karon ginatinguhaan pa nila nga patyon ako.”*+ 11  Apang nagsiling Sia: “Maggua ka, kag magtindog sa bukid sa atubangan ni Jehova.” Kag nag-agi si Jehova.+ Sang mag-agi si Jehova, naghangin sing mabaskog kag natiphag ang mga bukid kag nadugmok ang daku nga mga bato,+ apang wala si Jehova sa hangin. Pagkatapos sang hangin, naglinog,+ apang wala si Jehova sa linog. 12  Pagkatapos sang linog, may kalayo,+ apang wala si Jehova sa kalayo. Pagkatapos sang kalayo, may nabatian nga kalma kag mahinay nga tingog.+ 13  Sang mabatian ini ni Elias, gintabunan niya ang iya nawong sang iya kunop*+ kag naggua sia kag nagtindog sa baba sang kueba. Dayon may tingog nga nagpamangkot sa iya: “Ano ang ginahimo mo diri, Elias?” 14  Nagsabat sia: “Makugi gid ako kay Jehova nga Dios sang mga kasuldadusan; kay ginsikway sang katawhan sang Israel ang imo katipan,+ ginguba nila ang imo mga halaran, kag ginpamatay nila ang imo mga manalagna paagi sa espada, kag ako na lang isa ang nabilin. Karon ginatinguhaan pa nila nga patyon ako.”*+ 15  Nagsiling si Jehova sa iya: “Magbalik ka sa imo gin-agyan kag magkadto ka sa kamingawan sang Damasco. Pag-abot mo didto, haplasan mo si Hazael+ bilang hari sang Siria. 16  Haplasan mo man si Jehu+ nga apo ni Nimsi bilang hari sang Israel; kag haplasan mo si Eliseo* nga anak ni Safat, nga taga-Abel-mehola bilang manalagna nga magabulos sa imo.+ 17  Ang bisan sin-o nga makapalagyo sa espada ni Hazael,+ patyon ni Jehu;+ kag ang bisan sin-o nga makapalagyo sa espada ni Jehu, patyon ni Eliseo.+ 18  Kag may nabilin pa ako nga 7,000 sa Israel+ nga wala magluhod kag wala maghalok+ kay Baal.”+ 19  Gani naglakat sia kag nakita niya si Eliseo nga anak ni Safat samtang nagaarado sia. May 12 ka paris sang baka nga nagaarado sa unahan niya, kag sia ang nagaarado sang ika-12 nga paris. Gani ginkadtuan sia ni Elias kag gintaklap niya ang iya kunop*+ kay Eliseo. 20  Gani ginbayaan ni Eliseo ang mga baka kag naglagas sia kay Elias, kag nagsiling sia: “Palihug, tuguti ako anay nga mahalukan ko ang akon amay kag ang akon iloy. Dayon masunod ako sa imo.” Nagsabat sia: “Sige, lakat na, wala ko ikaw ginapunggan.” 21  Gani naglakat sia kag nagkuha sing isa ka paris nga toro nga baka kag gin-ihaw* ini, kag gingamit niya nga gatong sa pagluto sini ang mga kahoy sa arado kag ang mga gota. Dayon ginpanghatagan niya ang mga tawo, kag nagkaon sila. Pagkatapos sini, nagsunod sia kay Elias kag nag-alagad sia sa iya.+

Footnote

Ukon “paghimuon ang imo kalag pareho sang kalag sang kada isa.”
Ukon “kalag.”
Isa ini ka kahoykahoy sa desyerto nga pamilya sang patani.
Ukon “ang iya kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ang akon kalag.”
Ukon “kunop sang manalagna.”
Ukon “ang akon kalag.”
Buot silingon, “Ang Dios ang Kaluwasan.”
Ukon “kunop sang manalagna.”
Sa literal, “ginhalad.”