1 Hari 10:1-29

  • Rayna sang Sheba nagbisita (1-13)

  • Daku nga manggad ni Solomon (14-29)

10  Nabatian sang rayna sang Sheba ang balita tuhoy sa pagkabantog ni Solomon nga nagahatag sing kadungganan sa ngalan ni Jehova,+ gani nagkadto sia agod tilawan si Solomon paagi sa mabudlay nga mga pamangkot.*+  Nag-abot sia sa Jerusalem nga madamo sing kaupod,+ kag may dala sia nga mga kamelyo nga nakargahan sing lana sang balsamo,+ madamo gid nga bulawan kag malahalon nga mga bato. Nagkadto sia kay Solomon kag ginhambal niya sa iya ang tanan nga yara sa iya tagipusuon.  Ginsabat ni Solomon ang tanan niya nga pamangkot. Wala gid mabudlayan ang* hari sa pagpaathag sa iya.  Sang makita sang rayna sang Sheba ang tanan nga kaalam ni Solomon,+ ang balay nga ginpatindog niya,+  ang pagkaon sa iya lamesa,+ ang nagapungko nga mga alagad nga nagakaon upod sa iya, ang pag-alagad sang iya mga serbidor kag ang ila pinasahi nga bayo, ang iya mga manugtagay, kag ang mga halad nga sinunog nga iya ginahalad sa balay ni Jehova, nahalawhaw gid sia.*  Gani nagsiling sia sa hari: “Matuod gid ang nabatian ko sa amon pungsod tuhoy sa imo mga hinimuan* kag kaalam.  Apang wala ako magpati sa akon nabalitaan tubtob nga nakita ko ini mismo. Wala pa gali sa katunga ang nasugid sa akon. Ang imo kaalam kag kahamungayaan labaw pa sangsa akon nabalitaan.  Malipayon ang imo mga tinawo, kag malipayon ang imo mga alagad nga nagaalagad pirme sa imo kag nagapamati sa imo kaalam!+  Kabay pa nga dayawon si Jehova nga imo Dios+ nga nahamuot sa pagpapungko sa imo sa trono sang Israel. Bangod ginahigugma ni Jehova ang Israel sing dayon, ikaw ang ginhimo niya nga hari agod maghatag sing hustisya kag pagkamatarong.” 10  Dayon ginhatagan niya ang hari sing 120 ka talanton* nga bulawan kag sing madamo gid nga lana sang balsamo+ kag sing malahalon nga mga bato.+ Wala na gid sing nakatupong sa kadamuon sang lana sang balsamo nga ginhatag sang rayna sang Sheba kay Hari Solomon. 11  Ang mga barko ni Hiram nga nagdala sing bulawan halin sa Ofir+ nagdala man sing madamo nga mga kahoy nga algum+ kag sing malahalon nga mga bato halin sa Ofir.+ 12  Gingamit sang hari ang mga kahoy nga algum sa paghimo sing mga halambuyan para sa balay ni Jehova kag para sa balay* sang hari, kag sa paghimo sing mga arpa kag sing de-kuerdas nga mga instrumento para sa mga manug-amba.+ Subong lang gid natabo nga amo sini kadamo nga kahoy nga algum ang nag-abot. 13  Ginhatag man ni Hari Solomon sa rayna sang Sheba ang tanan nga naluyagan niya kag ginpangayo, wala labot sa ginhatag pa niya sa iya bangod maalwan si Hari Solomon.* Dayon nagpauli ang rayna upod ang iya mga alagad.+ 14  Kada tuig, ang kabug-aton sang bulawan nga nabaton ni Solomon 666 ka talanton nga bulawan,+ 15  wala labot sang halin sa mga nagabulante kag sang ginansia halin sa mga negosyante kag halin sa tanan nga hari sang Arabia kag sa mga gobernador sang duta. 16  Nagpahimo si Hari Solomon sing 200 ka daku nga taming nga sinubong nga bulawan+ (600 ka siklo* nga bulawan sa kada taming)+ 17  kag sing 300 ka gamay nga taming* nga sinubong nga bulawan (tatlo ka mina* nga bulawan sa kada gamay nga taming). Dayon ginbutang ini sang hari sa Balay sang Kagulangan sang Lebanon.+ 18  Nagpahimo man ang hari sing daku nga trono nga tiposo*+ kag ginhaklapan ini sing puro nga bulawan.+ 19  Ang trono may anom ka halintang, kag may tipulon nga atop-atop. May halambuyan ang magtimbang nga bahin sang pulungkuan sang trono, kag may duha ka estatwa sang leon+ nga nagatindog sa tupad sang mga halambuyan. 20  May 12 ka estatwa sang leon nga nagatindog sa anom ka halintang, isa ka estatwa sang leon sa magtimbang nga punta sang kada halintang. Wala gid sing ginharian nga may pareho sini. 21  Ang tanan nga ilimnan ni Hari Solomon bulawan, kag ang tanan nga kagamitan sa Balay sang Kagulangan sang Lebanon+ puro nga bulawan. Wala sing bisan ano nga human sa pilak, kay ang pilak sang panahon ni Solomon daw wala sing balor.+ 22  Kay may mga barko sang Tarsis ang hari+ nga nagabiyahe upod sa mga barko ni Hiram. Makaisa sa kada tatlo ka tuig, ang mga barko sang Tarsis nagaabot nga may karga nga bulawan, pilak, tiposo,*+ mga amu, kag mga paboreal.* 23  Gani wala sing bisan sin-o nga hari sa duta ang makatupong sa manggad+ kag kaalam ni Hari Solomon.+ 24  Luyag sang tanan nga tawo sa duta nga makita si* Solomon agod makapamati sila sa kaalam nga ginhatag sa iya sang Dios.+ 25  Kada tuig, ang kada isa nga nagaduaw sa iya nagadala sing regalo, mga butang nga human sa pilak kag bulawan, mga panapton, mga hinganib, lana sang balsamo, mga kabayo, kag mga mula.* 26  Nagtipon pa si Solomon sing mga kangga kag mga kabayo.* May 1,400 sia ka kangga kag 12,000 ka kabayo,*+ kag ginbutang niya ini sa mga siudad nga ginapunduhan sang mga kangga malapit sa hari sa Jerusalem.+ 27  Bangod sang ginhimo sang hari, ang pilak sa Jerusalem daw mga bato kadamo, kag ang kahoy nga sedro pareho kadamo sa mga kahoy nga sikomoro sa Sepela.+ 28  Ang mga kabayo ni Solomon halin pa sa Egipto, kag ginabakal sang mga negosyante sang hari ang mga kabayo sing tingob* suno sa bili sini.+ 29  Ang kada kangga nga ginabakal sa Egipto nagabili sing 600 ka bilog nga pilak, kag ang kabayo nagabili sing 150; dayon ginabaligya man nila ini sa tanan nga hari sang mga Hethanon+ kag sa mga hari sang Siria.

Footnote

Ukon “paktakon.”
Sa literal, “Wala sing natago sa.”
Sa literal, “nadula ang iya espiritu.”
Ukon “pulong.”
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “palasyo.”
Sa literal, “suno sa kamot ni Hari Solomon.”
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Masami nga ginagamit sang mga manugpana.
Ang mina sa Hebreong Kasulatan katumbas sang 570 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa Ingles, ivory. Malahalon ini nga materyal nga naghalin sa bangkil sang elepante kag iban pa nga sapat.
Sa Ingles, ivory. Malahalon ini nga materyal nga naghalin sa bangkil sang elepante kag iban pa nga sapat.
Matahom kag madamo sing kolor nga sapat nga daw pabo kadaku. Sa Ingles, peacock.
Sa literal, “makita ang nawong ni.”
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Ukon “manugkabayo.”
Ukon “manugkabayo.”
Ukon mahimo, “halin sa Egipto kag halin sa Kue; ang mga negosyante sang hari nagabakal sini sa Kue,” ayhan nagapatuhoy sa Cilicia.