1 Hari 13:1-34

  • Tagna batok sa halaran sa Betel (1-10)

    • Narumpag ang halaran (5)

  • Tawo sang Dios di-matinumanon (11-34)

13  Ang ginsugo ni Jehova nga tawo sang Dios+ halin sa Juda nag-abot sa Betel samtang si Jeroboam nagatindog sa halaran+ agod magpaaso sing halad.  Dayon nagsinggit sia batok sa halaran suno sa ginsugo ni Jehova: “O halaran, halaran! Amo ini ang ginsiling ni Jehova: ‘May matawo nga isa ka anak nga lalaki sa panimalay ni David nga ang iya ngalan amo si Josias!+ Ihalad niya sa ibabaw mo ang mga saserdote sa sagrado nga mataas nga mga duog nga nagapaaso sing mga halad sa ibabaw mo, kag sunugon niya sa ibabaw mo ang mga tul-an sang mga tawo.’ ”+  Naghatag sia sing tanda* sa sina nga adlaw, kag nagsiling sia: “Amo ini ang tanda* nga ginsiling ni Jehova: Marumpag ang halaran, kag mawas-ag ang mga abo* sa sini.”  Sang mabatian ni Jeroboam ang ginsiling sang tawo sang matuod nga Dios batok sa halaran sa Betel, samtang nagahalad sia sa halaran, gintudlo niya ang tawo kag nagsiling: “Dakpa ninyo sia!”+ Sa gilayon nagtig-a* ang iya kamot, kag indi na niya mahulag ini.+  Dayon narumpag ang halaran kag nawas-ag ang mga abo sa halaran, suno sa tanda* nga ginsiling ni Jehova sa tawo sang matuod nga Dios.  Nagsiling ang hari sa tawo sang matuod nga Dios: “Palihug, makiluoy ka kay* Jehova nga imo Dios kag mangamuyo ka para sa akon agod mag-ayo ang akon kamot.”+ Gani nagpakiluoy ang tawo sang matuod nga Dios kay Jehova, kag nag-ayo ang kamot sang hari.  Nagsiling dayon ang hari sa tawo sang matuod nga Dios: “Mag-upod ka sa akon sa balay kag magkaon ka, kag hatagan ko ikaw sing regalo.”  Apang ang tawo sang matuod nga Dios nagsiling sa hari: “Bisan ihatag mo pa sa akon ang katunga sang imo mga pagkabutang indi ako mag-upod sa imo, kag indi ako magkaon sing tinapay ukon mag-inom sing tubig sa sini nga lugar.  Kay amo ini ang ginsugo sa akon ni Jehova: ‘Indi ka magkaon ukon mag-inom, kag indi ka magbalik sa imo gin-agyan.’ ” 10  Gani nag-agi sia sa lain nga dalan, kag wala sia magbalik sa iya gin-agyan sang magkadto sia sa Betel. 11  Sadto nga tion, may isa ka tigulang nga manalagna nga nagaistar sa Betel. Nag-abot ang iya mga anak nga lalaki kag ginsugid nila sa iya ang tanan nga ginhimo sang tawo sang matuod nga Dios sina nga adlaw sa Betel kag ang iya ginsiling sa hari. Sang nasugid na nila ini sa ila amay, 12  nagpamangkot ang ila amay: “Sa diin sia nag-agi?” Gani gintudlo sang iya mga anak ang dalan nga gin-agyan sang tawo sang matuod nga Dios halin sa Juda. 13  Nagsiling sia sa iya mga anak: “Ihanda ninyo ang asno para sa akon.” Gani ginhanda nila ang asno, kag nagsakay sia sa sini. 14  Ginlagas niya ang tawo sang matuod nga Dios kag nakita niya sia nga nagapungko sa idalom sang isa ka daku nga kahoy. Ginpamangkot niya sia: “Ikaw bala ang tawo sang matuod nga Dios halin sa Juda?”+ Nagsabat sia: “Huo.” 15  Nagsiling sia sa iya: “Mag-upod ka sa akon sa balay kag magkaon ka.” 16  Apang nagsiling sia: “Indi ako mahimo magbalik ukon mag-upod sa imo, kag indi man ako dapat magkaon ukon mag-inom upod sa imo sa sini nga lugar. 17  Kay ginsilingan ako ni Jehova, ‘Indi ka magkaon ukon mag-inom didto. Indi ka magbalik sa imo gin-agyan.’ ” 18  Apang nagsiling sia sa iya: “Isa man ako ka manalagna pareho mo. Ginsugid sa akon sang anghel nga nagsiling si Jehova, ‘Paupda sia pabalik sa imo balay agod makakaon sia kag makainom.’ ” (Nagbinutig sia sa iya.) 19  Gani nagbalik sia upod sa iya agod magkaon kag mag-inom sa iya balay. 20  Samtang nagapungko sila sa lamesa, may mensahe si Jehova sa manalagna nga nagpabalik sa iya, 21  kag nagsiling ang tigulang nga manalagna sa tawo sang matuod nga Dios halin sa Juda, “Amo ini ang ginsiling ni Jehova: ‘Bangod ginlapas mo ang sugo ni Jehova kag wala mo pagtumana ang ginsugo sa imo ni Jehova nga imo Dios, 22  kundi nagbalik ka agod magkaon kag mag-inom sa lugar nga siling niya sa imo, “Indi ka magkaon ukon mag-inom,” ang imo bangkay indi pag-ilubong sa lulubngan sang imo mga katigulangan.’ ”+ 23  Pagkatapos makakaon kag makainom ang tawo sang matuod nga Dios, ginhanda sang tigulang nga manalagna ang asno para sa manalagna nga ginpabalik niya. 24  Dayon naglakat sia, apang ginsugata sia sang leon sa dalan kag ginpatay sia+ sang leon. Ang iya bangkay nagahamyang sa dalan. Ang asno kag ang leon nagatindog sa tupad sang iya bangkay. 25  Nakita sang mga tawo nga nagaalagi ang bangkay nga nagahamyang sa dalan kag ang leon nga nagatindog sa tupad sang bangkay. Ginbalita nila ini sa siudad nga ginaistaran sang tigulang nga manalagna. 26  Sang mabalitaan ini sang manalagna nga nagpabalik sa iya, nagsiling sia dayon: “Sia ang tawo sang matuod nga Dios nga naglapas sa sugo ni Jehova;+ amo kon ngaa gintugyan sia ni Jehova sa leon, agod gus-abon sia kag patyon, suno sa ginsiling ni Jehova sa iya.”+ 27  Dayon nagsiling sia sa iya mga anak: “Ihanda ninyo ang asno para sa akon.” Kag ginhanda nila ini. 28  Dayon naglakat sia kag nakita niya ang bangkay nga nagahamyang sa dalan kag ang asno kag ang leon nga nagatindog sa tupad sang bangkay. Wala ginkaon sang leon ang bangkay kag wala man sini gingus-ab ang asno. 29  Ginkuha sang manalagna ang bangkay sang tawo sang matuod nga Dios kag ginkarga ini sa asno, kag gindala niya ini sa iya siudad agod hayaan ini kag ilubong. 30  Ginlubong sang tigulang nga manalagna ang bangkay sa iya lulubngan; kag naghaya sila sa iya: “Makaluluoy gid ikaw, utod ko!” 31  Sang malubong na niya sia, nagsiling sia sa iya mga anak: “Kon mapatay na gani ako, ilubong ninyo ako sa ginlubngan sa tawo sang matuod nga Dios. Itupad ninyo sa iya mga tul-an ang akon mga tul-an.+ 32  Ang pulong ni Jehova nga iya ginsiling batok sa halaran sa Betel kag batok sa tanan nga balay para sa pagsimba sa mataas nga mga duog+ sa mga siudad sang Samaria, pat-od nga matuman.”+ 33  Bisan pa amo sini ang natabo, wala gihapon mag-untat si Jeroboam sa iya malain nga ginahimo, kundi nagtangdo sia gihapon halin sa mga tawo sing mga saserdote para sa sagrado nga mataas nga mga duog.+ Ginaordenahan niya bilang saserdote ang* bisan sin-o nga may luyag, kag nagasiling sia: “Mangin saserdote sia sa sagrado nga mataas nga mga duog.”+ 34  Bangod sining pagpakasala sang panimalay ni Jeroboam,+ ginlaglag sila kag ginpapas sa duta.+

Footnote

Ukon “palatandaan.”
Ukon “palatandaan.”
Ukon “abo sang tambok,” ang abo nga nabasa sang tambok sang mga halad.
Ukon “naparalisar.”
Ukon “palatandaan.”
Ukon “pahumuka ang nawong ni.”
Sa literal, “Ginapuno niya ang kamot sang.”