1 Hari 7:1-51

  • Ang palasyo ni Solomon (1-12)

  • Si Hiram nagbulig kay Solomon (13-47)

    • Duha ka haligi nga saway (15-22)

    • Metal nga suludlan sang tubig (23-26)

    • Napulo ka karo kag labador nga saway (27-39)

  • Bulawan nga kagamitan natapos (48-51)

7  Nagpatindog si Solomon sang iya balay* kag natapos niya ang iya bug-os nga balay sa sulod sang 13 ka tuig.+  Nagpatindog sia sing balay nga gintawag Kagulangan sang Lebanon.+ Ang kalabaon sini 100 ka maniko,* ang kasangkaron 50 ka maniko, kag ang kataason 30 ka maniko. May apat ini ka kubay sang mga haligi nga kahoy nga sedro; kag may mga balayan nga sedro+ sa ibabaw sang mga haligi.  Ang mga dingding sa ibabaw sang balayan nga nagatungtong sa mga haligi human sa sedro; may 45 ka haligi, kag 15 sa kada kubay.*  May tatlo ka kubay sang mga bintana nga may hamba, kag ang kada bintana nagaatubang sa isa pa ka bintana sa tatlo ka kubay.  Ang tanan nga alagyan kag mga bakalan may kuadrado* nga hamba, pati ang tatlo ka kubay sang mga bintana nga nagaatubangay.  Nagpatindog sia sing Portiko sang mga Haligi. Ang kalabaon sini 50 ka maniko, kag ang kasangkaron 30 ka maniko, kag may isa pa ka portiko sa atubangan sini nga may mga haligi kag atop.  Naghimo man sia sing Portiko sang Trono+ diin magahukom sia, kag gintawag ini nga Portiko sang Hukmanan.+ Ginhaklapan nila ini sing sedro halin sa salog tubtob sa kisame.  Ang balay* nga istaran niya sa pihak nga luwang,+ malayo sa Portiko, kag pareho ang pagkahimo sa sini. Nagpatindog man sia sing balay nga pareho sa sini nga Portiko para sa anak nga babayi sang Paraon nga ginpangasawa ni Solomon.+  Ini tanan, halin sa pundasyon tubtob sa ibabaw sang pader kag tubtob sa daku nga luwang,+ human sa maayo nga klase sang bato+ nga ginlagari kag ginbasbasan ang tanan nga kilid suno sa husto nga takus. 10  Dalagku kag maayo nga klase sang mga bato ang gingamit sa pundasyon. Ang iban nga mga bato may kadakuon nga napulo ka maniko, kag ang iban walo ka maniko. 11  Ginsampawan ini sing maayo nga klase sang mga bato nga ginbasbasan suno sa husto nga takus, kag may gingamit man nga sedro. 12  Ang palibot sang daku nga luwang napaderan sing tatlo ka sampaw sang nabasbasan nga mga bato kag ginsampawan pa gid sing kahoy nga sedro, pareho sa pader sang nasulod nga luwang+ sang balay ni Jehova kag sa portiko sang balay.+ 13  Ginpasugat ni Hari Solomon si Hiram+ sa Tiro. 14  Anak sia sang balo nga babayi halin sa tribo ni Neptali, kag ang iya amay taga-Tiro kag isa ka panday sa saway.+ Sampaton sia, eksperiensiado, kag may paghangop+ sa tanan nga buluhaton nga saway.* Gani nagkadto sia kay Hari Solomon kag ginhimo niya ang tanan nga ginpahimo sa iya. 15  Naghimo sia sing duha ka haligi nga saway;+ nga ang kada haligi may kataason nga 18 ka maniko. Ang palibot nga takus sang kada haligi 12 ka maniko.*+ 16  Naghimo sia sing duha ka uloulo nga saway agod ibutang sa ibabaw sang duha ka haligi. Ang kataason sang kada uloulo lima ka maniko. 17  Ang uloulo sa ibabaw sang kada haligi may tigpito ka sinalapid nga kulukadena nga dekorasyon.+ 18  Ginbutangan niya sing duha ka kubay sang prutas nga granada ang isa ka sinalapid nga kulukadena nga dekorasyon agod tabunan ang mga uloulo sa ibabaw sang mga haligi. Amo sini ang ginhimo niya sa duha ka uloulo. 19  Ang korte sang mga uloulo sang mga haligi sa portiko daw mga bulak nga liryo nga apat ka maniko ang kataason. 20  Ang mga uloulo yara sa duha ka haligi, sa ibabaw nayon sang tipulon nga bahin nga ginapalibutan sang kulukadena nga dekorasyon; kag may nagakubay nga 200 ka prutas nga granada sa palibot sang kada uloulo.+ 21  Ginpatindog niya ang mga haligi sang portiko sang templo.*+ Ginpatindog niya ang haligi sa tuo* kag gintawag ini nga Jaquin,* dayon ginpatindog niya ang haligi sa wala* kag gintawag ini nga Boaz.*+ 22  Ang korte sang mga uloulo sang mga haligi daw mga bulak nga liryo. Kag natapos ang paghimo sa mga haligi. 23  Dayon naghimo sia sing metal nga suludlan sang tubig.*+ Tipulon ini, kag ang diametro sang baba sini 10 ka maniko, ang kataason sini 5 ka maniko, kag ang takus sini palibot 30 ka maniko.*+ 24  Sa ubos sang bibig sang suludlan sang tubig may nagapalibot nga duha ka kubay sang metal nga korte-sandiya nga mga dekorasyon,+ napulo sa kada isa ka maniko, kag ginhurma na ini sa suludlan sang tubig sang ginhimo ini. 25  Nagatungtong ini sa 12 ka toro nga baka,+ ang 3 nagaatubang sa aminhan, ang 3 sa katundan, ang 3 sa bagatnan, kag ang 3 sa sidlangan. Nagatungtong sa sini ang suludlan sang tubig, kag nagatalikdanay ini tanan. 26  Ang kadamulon sini isa ka dapal;* kag ang bibig sini pareho sang bibig sang kopa, pareho sang nagabuskad nga bulak nga liryo. Masudlan ini sing 2,000 ka bat* nga tubig. 27  Dayon naghimo sia sing napulo ka saway nga karo.*+ Ang tagsa ka karo apat ka maniko ang kalabaon, apat ka maniko ang kasangkaron, kag tatlo ka maniko ang kataason. 28  Amo sini ang pagkahimo sa mga karo: May mga dingding ini, kag may mga balayan nga kuadro sa ulot sang mga dingding. 29  Sa mga dingding sa ulot sang mga balayan may desinyo nga mga leon,+ mga baka kag mga kerubin,+ kag may amo man sini nga desinyo sa mga balayan. Sa ibabaw kag sa ubos sang mga leon kag mga baka may dekorasyon nga nagatalabid nga mga bulak. 30  Ang tagsa ka karo may apat ka saway nga ruweda kag saway nga mga ehe, kag may tukod ini sa apat ka pamusod. Ang mga tukod sa ubos sang labador nadekorasyunan sing nagatalabid nga mga bulak. 31  May tipulon ini nga baba nga naplastar sa liog-liog nga isa ka maniko ang kataason. Ang kabilugan nga kataason sang baba kag sang liog-liog isa ka maniko kag tunga kag ang baba may tinigib nga dekorasyon. Kag ang mga dingding sini kuadrado, indi tipulon. 32  Ang apat ka ruweda yara sa idalom sang mga dingding sang karo, kag ang alangtan sang mga ruweda naangot sa karo, kag ang kataason sang kada ruweda isa ka maniko kag tunga. 33  Ang mga ruweda pareho sa mga ruweda sang kangga. Ang mga alangtan, mga yanta, mga radyos kag mga hab sini himo sa metal tanan. 34  Ang apat ka pamusod sang tagsa ka karo may tig-isa ka tukod kag ini nga mga tukod ginhurma nga naangot na nga daan sa karo. 35  Sa ibabaw sang karo may tipulon nga tulungtungan nga tunga sa maniko ang kataason, kag ang mga kuadro kag mga dingding sini ginhurma nga naangot na nga daan sa karo. 36  Gintigiban man niya ang mga kuadro kag mga dingding sini sing mga kerubin, mga leon, kag mga kahoy nga palma, bisan diin nga may lugar para sa sini, kag sing nagatalabid nga mga bulak palibot.+ 37  Amo sini ang pagkahimo niya sa napulo ka karo;+ palareho tanan ang paghurma,+ ang takus kag ang korte. 38  Naghimo man sia sing napulo ka saway nga labador;+ ang kada isa masudlan sing 40 ka bat nga tubig. Ang kasangkaron* sang tagsa ka labador apat ka maniko. Ang kada karo sa napulo ka karo may tig-isa ka labador. 39  Dayon ginbutang niya ang lima ka karo sa tuo nga bahin sang balay, kag ang lima pa gid sa wala nga bahin sang balay, kag ang suludlan sang tubig ginbutang niya sa tuo nga bahin sang balay, sa tungatunga sang bagatnan kag sidlangan.+ 40  Naghimo man si Hiram+ sing mga labador, mga pala,+ kag mga yahong.+ Kag natapos ni Hiram ang tanan nga ginpahimo sa iya ni Hari Solomon para sa balay ni Jehova.+ Amo ini ang iya mga ginhimo: 41  ang duha ka haligi+ kag ang daw yahong nga mga uloulo sa ibabaw sang duha ka haligi; ang duha ka sinalapid nga kulukadena nga dekorasyon+ nga nagatabon sa duha ka daw yahong nga uloulo sa ibabaw sang mga haligi; 42  ang 400 ka prutas nga granada+ para sa duha ka sinalapid nga kulukadena nga dekorasyon nga ang tagsa sini may tigduha ka kubay sang prutas nga granada agod tabunan ang daw yahong nga mga uloulo sa ibabaw sang duha ka haligi; 43  ang napulo ka karo+ kag ang napulo ka labador+ sa mga karo; 44  ang suludlan sang tubig+ kag ang 12 ka toro nga baka nga ginatungtungan sang suludlan sang tubig; 45  kag ang mga suludlan sang abo, ang mga pala, kag ang mga yahong, kag ang tanan nga kagamitan, nga ginpahimo ni Hari Solomon kay Hiram para sa balay ni Jehova. Ginpahining nga saway ang gingamit niya sa paghimo sini. 46  Ginpahurma ini sang hari sa daga nga hurmahan didto sa distrito sang Jordan, sa tunga sang Sucot kag sang Zaretan. 47  Wala na gintimbang ni Solomon ang tanan nga kagamitan bangod kadamo gid sini. Wala mahibaluan ang kabug-aton sang saway nga gingamit.+ 48  Ginpahimo ni Solomon ang tanan nga kagamitan para sa balay ni Jehova: ang bulawan nga halaran;+ ang bulawan nga lamesa+ para sa dulot nga tinapay; 49  ang mga kandelero+ nga puro nga bulawan, lima sa tuo kag lima sa wala, sa atubangan sang Labing Balaan nga hulot;* ang bulawan nga mga bulak,+ mga suga, kag mga kimpit;+ 50  ang puro nga bulawan nga mga labador, mga inugpalong,+ mga yahong, mga kopa,+ kag mga incensario;+ kag ang bulawan nga mga bisagra para sa mga puertahan sang nasulod nga hulot,+ nga amo ang Labing Balaan, kag para sa mga puertahan sang Balaan nga hulot.*+ 51  Gani natapos ni Hari Solomon ang tanan nga hilikuton nga dapat niya himuon para sa balay ni Jehova. Dayon ginpasulod ni Solomon ang mga butang nga gindedikar* ni David nga iya amay,+ kag ginbutang niya ang pilak, ang bulawan, kag ang mga kagamitan sa mga bahandian sang balay ni Jehova.+

Footnote

Ukon “palasyo.”
Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Indi mapat-od kon sa ano nagapatuhoy ang “15,” kon bala sa mga haligi, sa mga hulot, ukon sa mga balayan.
Ukon “apat ka kilid; rektanggulo.”
Ukon “palasyo.”
Ukon “bronse,” diri kag sa iban pa nga bersikulo sa sini nga kapitulo.
Sa literal, “Ang lubid nga 12 ka maniko ang kalabaon makalikos sa kada haligi.”
Nagapatuhoy sa Balaan nga hulot.
Ukon “nabagatnan.”
Buot silingon, “Kabay Pa Tukuron Niya (ni Jehova) sing Malig-on.”
Ukon “naaminhan.”
Mahimo nagakahulugan, “Sa Kusog.”
Sa literal, “hinurma nga Dagat.”
Sa literal, “ang lubid nga 30 ka maniko ang kalabaon makalikos sa sini.”
Mga 7.4 ka sentimetro (2.9 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka bat katumbas sang 22 ka litro (5.81 ka galon). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “karo para sa tubig.”
Ukon “diametro.”
Sa literal, “pinakasulod nga hulot.”
Sa literal, “balay sang templo,” nga maathag nga nagapatuhoy sa Balaan nga hulot.
Sa literal, “ginpakabalaan.”