1 Hari 16:1-34

  • Paghukom ni Jehova kay Baasa (1-7)

  • Si Elah, hari sang Israel (8-14)

  • Si Zimri, hari sang Israel (15-20)

  • Si Omri, hari sang Israel (21-28)

  • Si Ahab, hari sang Israel (29-33)

  • Gintukod liwat ni Hiel ang Jerico (34)

16  Amo ini ang ginhambal ni Jehova batok kay Baasa paagi kay Jehu+ nga anak ni Hanani:+  “Ginbayaw ko ikaw halin sa yab-ok kag ginhimo ko ikaw nga lider sang akon katawhan nga Israel,+ apang nagsunod ka sa dalanon ni Jeroboam nga ginbangdan sang pagpakasala sang akon katawhan nga Israel, kag ginpaakig nila ako tungod sang ila mga sala.+  Gani silhigon ko si Baasa kag ang iya panimalay, kag himuon ko man sa iya panimalay ang ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat.  Ang bisan sin-o sa panimalay ni Baasa nga mapatay sa siudad kaunon sang mga ido; kag ang bisan sin-o sa iya panimalay nga mapatay sa latagon kaunon sang mga pispis.”  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Baasa, ang ginhimo niya kag ang iya daku nga mga binuhatan, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel?  Dayon napatay si Baasa pareho sang iya mga katigulangan kag ginlubong sia sa Tirza.+ Ang iya anak nga si Elah amo ang nagbulos sa iya bilang hari.  Paagi kay Jehu nga anak ni Hanani nga manalagna, ginhambal ni Jehova ang iya paghukom batok kay Baasa kag sa iya panimalay, bangod sang tanan nga kalainan nga ginhimo niya nga nagpaakig kay Jehova, amo kon ngaa himuon man sa iya panimalay ang ginhimo sa panimalay ni Jeroboam, kag bangod ginpatay man niya si Nadab.+  Sang ika-26 nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, si Elah nga anak ni Baasa naghari sa Tirza sa Israel, kag naggahom sia sing duha ka tuig.  Ang iya alagad nga si Zimri nga nagadumala sa katunga sang iya mga soldado nga nagasakay sa mga kangga naghimbon batok sa iya samtang didto sia sa Tirza nga nagapahubog sa balay ni Arza, nga amo ang nagadumala sang panimalay ni Elah sa Tirza. 10  Nag-abot si Zimri kag ginpatay niya si Elah+ sang ika-27 nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, kag sia ang nagbulos sa iya bilang hari. 11  Pagpungko gid niya sa trono bilang hari, ginpamatay niya ang bug-os nga panimalay ni Baasa. Wala gid sia sing ginbilin nga buhi sa mga lalaki,* bisan sa iya mga paryente* ukon mga abyan. 12  Ginlaglag ni Zimri ang bug-os nga panimalay ni Baasa, suno sa ginsiling ni Jehova batok kay Baasa paagi kay Jehu nga manalagna.+ 13  Natabo ini bangod sang tanan nga sala ni Baasa kag sang iya anak nga si Elah nga ginbangdan sang pagpakasala sang Israel, nga nagpaakig kay Jehova nga Dios sang Israel bangod sang ila wala pulos nga mga diosdios.+ 14  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Elah, ang tanan niya nga ginhimo, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel? 15  Sang ika-27 nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, naghari si Zimri sa Tirza sing pito ka adlaw samtang nagakampo ang mga soldado batok sa Gibeton,+ nga sakop sang mga Filistinhon. 16  Sang ulihi, nabatian sang nagkampo nga katawhan ang balita: “Nagtraidor si Zimri kag ginpatay man niya ang hari.” Gani sadto mismo nga adlaw, ginhimo sang bug-os nga Israel didto sa kampo ang pangulo sang mga soldado nga si Omri+ nga mangin hari sa Israel. 17  Si Omri kag ang bug-os nga Israel nagtaklad halin sa Gibeton kag ginkibon nila ang Tirza. 18  Sang makita ni Zimri nga naagaw na ang siudad, nagkadto sia sa pamakod nga torre sang balay* sang hari kag ginsunog niya ang balay, gani napatay sia.+ 19  Natabo ini bangod sang iya mga sala, kay ginhimo niya ang malain sa panulok ni Jehova kag ginsunod niya ang dalanon ni Jeroboam kag bangod sang iya sala nga ginbangdan sang pagpakasala sang Israel.+ 20  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Zimri kag ang iya pagtraidor, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel? 21  Natunga sadto ang katawhan sang Israel sa duha ka grupo. Nagdampig ang isa ka grupo kay Tibni nga anak ni Ginat, kag luyag nila nga sia ang mangin hari, kag ang isa pa ka grupo nagdampig kay Omri. 22  Apang napierde sang katawhan nga dampig kay Omri ang katawhan nga dampig kay Tibni nga anak ni Ginat. Napatay si Tibni, gani si Omri ang nangin hari. 23  Sang ika-31 nga tuig sang paggahom ni Hari Asa sa Juda, nangin hari si Omri sa Israel kag naggahom sia sing 12 ka tuig. Naggahom sia sa Tirza sing anom ka tuig. 24  Ginbakal niya ang bukid sang Samaria kay Semer sing duha ka talanton* nga pilak. Ginpatindugan niya ini nga bukid sing siudad kag ginhingalanan niya ini nga Samaria,*+ halin sa ngalan ni Semer nga tag-iya* anay sang bukid. 25  Ginhimo ni Omri ang malain sa panulok ni Jehova, kag mas malain sia sangsa tanan nga nauna sa iya.+ 26  Ginsunod niya ang bug-os nga dalanon ni Jeroboam nga anak ni Nebat kag ang sala nga ginhimo niya nga ginbangdan sang pagpakasala sang Israel nga nagpaakig kay Jehova nga Dios sang Israel bangod sang ila wala pulos nga mga diosdios.+ 27  Tuhoy sa iban pa nga natabo sa kabuhi ni Omri, ang iya ginhimo kag ang iya daku nga mga binuhatan, indi bala nga nasulat ini sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel? 28  Sang ulihi, napatay si Omri pareho sang iya mga katigulangan kag ginlubong sia sa Samaria. Ang iya anak nga si Ahab+ amo ang nagbulos sa iya bilang hari. 29  Si Ahab nga anak ni Omri naghari sa Israel sang ika-38 nga tuig sang paghari ni Asa sa Juda. Si Ahab nga anak ni Omri naghari sa Samaria+ sa Israel sing 22 ka tuig. 30  Si Ahab nga anak ni Omri mas malain sa panulok ni Jehova sangsa tanan nga nauna sa iya.+ 31  Subong bala nga daw diutay pa nga butang ang paghimo niya sing mga sala nga ginhimo ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat, ginpangasawa pa niya si Jezebel+ nga anak ni Etbaal nga hari sang mga Sidonhon,+ kag nag-alagad sia kag nagyaub kay Baal.+ 32  Naghimo man sia sing halaran para kay Baal sa balay* ni Baal+ nga ginpatindog niya sa Samaria. 33  Naghimo man si Ahab sing sagrado nga poste.*+ Ang ginhimo ni Ahab sa pagpaakig kay Jehova nga Dios sang Israel mas grabe pa sa ginhimo sang tanan nga hari sang Israel nga nauna sa iya. 34  Sang nagahari si Ahab, gintukod liwat ni Hiel nga taga-Betel ang Jerico. Sang ginpasad niya ang sadsaran sini, napatay ang iya panganay nga anak nga si Abiram, kag sang ginhimo niya ang mga gawang sini, napatay ang iya kamanghuran nga anak nga si Segub, suno sa ginsiling ni Jehova paagi kay Josue nga anak ni Nun.+

Footnote

Sa literal, “bisan sin-o nga nagapangihi sa pader.” Sa Hebreo, pagtamay ini sa mga lalaki.
Ukon “sa iya mga manugtimalos sang dugo.”
Ukon “palasyo.”
Ang isa ka talanton katumbas sang 34.2 ka kilo. Tan-awa ang Apendise B14.
Buot silingon, “Iya sang Pamilya Semer.”
Sa literal, “ginuo.”
Ukon “templo.”
Tan-awa ang Glossary.