1 Hari 6:1-38

  • Ginpatindog ang templo (1-38)

    • Labing Balaan nga hulot (19-22)

    • Mga kerubin (23-28)

    • Mga tinigib, puertahan, nasulod nga luwang (29-36)

    • Templo natapos sing mga pito ka tuig (37, 38)

6  Pagligad sang 480 ka tuig halin sang naggua ang mga Israelinhon* sa Egipto,+ sa ikap-at nga tuig sang paghari ni Solomon sa Israel, sa bulan sang Ziv*+ (ang ikaduha nga bulan), ginpatindog niya ang balay ni Jehova.*+  Ang balay ni Jehova nga ginpatindog ni Hari Solomon 60 ka maniko* ang kalabaon, 20 ka maniko ang kasangkaron, kag 30 ka maniko ang kataason.+  Ang portiko*+ sa atubangan sang templo* 20 ka maniko ang kalabaon* pareho sa kasangkaron sang balay,* kag napulo ka maniko ang kasangkaron sang kilid sini.  Ginbutangan niya ang balay sing mga bintana nga nagapagamay halin sa sulod pagua.+  Gintambihan niya sa kilid sing tinukod nga may mga kuarto ang palibot sang Balaan* kag sang Labing Balaan nga hulot*+ sang balay.+  Ang kasangkaron sang una nga panalgan sang tinukod sa kilid lima ka maniko, ang ikaduha nga panalgan anom ka maniko, kag ang ikatlo nga panalgan pito ka maniko. Ang dingding sang balay ginguhaban agod maangot ang mga kuarto nga indi na kinahanglan nga buhuan ang dingding sang balay.+  Ang mga bato nga gingamit sa paghimo sing balay nabasbasan na,+ gani samtang ginahimo ang balay wala sing mabatian nga tunog sang martilyo ukon wasay ukon bisan ano nga gamit nga salsalon.  Ang alagyan sang una nga panalgan sang tinukod sa kilid yara sa bagatnan* sang balay,+ kag may hagdan pakadto sa ikaduha kag ikatlo nga panalgan.  Ginpadayon niya ang pagpatindog sang balay kag gintapos niya ini.+ Ginbutangan niya sing mga balayan kag sing mga tapi nga sedro+ ang atop sang balay. 10  Naghimo sia sing mga kuarto nga lima ka maniko ang kataason sa palibot sang balay.+ Naangot ini sa balay paagi sa mga balayan nga sedro. 11  Nagsiling si Jehova kay Solomon: 12  “Tuhoy sa sini nga balay nga imo ginapatindog, kon sundon mo ang akon mga pagsulundan kag ang akon mga desisyon kag tumanon mo ang akon mga sugo,+ himuon ko man sa imo ang ginsaad ko kay David nga imo amay,+ 13  kag magapuyo ako upod sa mga Israelinhon,+ kag indi ko pagbayaan ang akon katawhan nga Israel.”+ 14  Ginpadayon ni Solomon ang pagpatindog sing balay agod matapos niya ini. 15  Ginhaklapan niya ang dingding sa sulod sang balay sing mga tapi nga sedro halin sa salog tubtob sa kisame. Ang salog sang balay ginhaklapan niya sing mga tapi nga junipero.+ 16  Ang 20 ka maniko nga kasangkaron sa likod nga bahin sang balay ginbutangan niya sing dibisyon nga mga tapi nga sedro halin sa salog tubtob sa kisame. Ginhimo niya ini nga pinakasulod nga hulot,+ nga amo ang Labing Balaan.+ 17  Ang Balaan nga hulot*+ sa atubangan sini 40 ka maniko. 18  Ang mga sedro sa sulod sang balay may tinigib nga korte-sandiya nga mga tanom+ kag mga bulak.+ Nahaklapan ang bug-os nga balay sing sedro gani indi makita ang mga bato. 19  Ginhanda niya ang Labing Balaan nga hulot+ sang balay agod didto ibutang ang kaban sang katipan ni Jehova.+ 20  Ang Labing Balaan nga hulot 20 ka maniko ang kalabaon, 20 ka maniko ang kasangkaron, kag 20 ka maniko ang kataason.+ Ginhaklapan niya ini sing puro nga bulawan, kag ginhaklapan niya sing sedro ang halaran.+ 21  Ang sulod sang balay ginhaklapan ni Solomon sing puro nga bulawan+ kag nagbutang sia sing kadena nga bulawan sa atubangan sang Labing Balaan nga hulot+ nga nahaklapan sing bulawan. 22  Ginhaklapan niya sing bulawan ang bug-os nga balay. Ginhaklapan man niya sing bulawan ang halaran+ nga malapit sa Labing Balaan nga hulot. 23  Naghimo man sia sa pinakasulod nga hulot sing duha ka kerubin+ nga human sa kahoy nga lana.* Napulo ka maniko ang kataason sini.+ 24  Lima ka maniko ang kalabaon sang kada pakpak sang kerubin. Napulo ka maniko ang kalabaon halin sa punta sang isa ka pakpak tubtob sa punta sang isa pa ka pakpak. 25  Ang ikaduha nga kerubin napulo ka maniko. Pareho ang takus kag korte sang duha ka kerubin. 26  Ang kataason sang duha ka kerubin napulo ka maniko. 27  Ginbutang niya ang mga kerubin+ sa Labing Balaan nga hulot* kag nagahumlad ang mga pakpak sang mga kerubin. Ang isa ka pakpak sang isa ka kerubin nagatandog sa dingding kag ang isa ka pakpak sang isa pa ka kerubin nagatandog sa pihak nga dingding; kag nagatanduganay ang ila mga pakpak sa tunga nayon sang balay. 28  Ginhaklapan man niya sing bulawan ang mga kerubin. 29  Ang tanan nga dingding sang duha ka hulot sang balay gintigiban niya sing larawan sang mga kerubin,+ mga kahoy nga palma,+ kag mga bulak.+ 30  Ginhaklapan niya sing bulawan ang salog sang duha ka hulot sang balay. 31  Ginhimuan niya ang Labing Balaan nga hulot sing mga puertahan nga human sa kahoy nga lana, mga haligi sa kilid, kag mga bakalan, subong ikalima nga bahin.* 32  Ang duha ka puertahan human sa kahoy nga lana. Gintigiban niya ini sing larawan sang mga kerubin, mga kahoy nga palma, kag mga bulak, kag ginhaklapan niya ini sing bulawan. Dayon ginpalpag pa gid niya ang bulawan agod mahaklapan sing bug-os ang mga kerubin kag ang mga kahoy nga palma. 33  Amo man sini ang ginhimo niya sa alagyan pasulod sa Balaan nga hulot,* sa mga bakalan nga human sa kahoy nga lana, nga nalakip sa ikap-at nga bahin.* 34  Naghimo sia sing duha ka puertahan nga human sa kahoy nga junipero. Ang duha ka sira sang kada puertahan malisoliso.+ 35  Gintigiban niya ini sing larawan sang mga kerubin, mga kahoy nga palma, kag mga bulak. Dayon ginhaklapan niya sing bulawan ang mga larawan. 36  Ginhimuan niya ang nasulod nga luwang+ sing pader nga tatlo ka sampaw sang nabasbasan nga bato kag ginsampawan pa gid ini sing kahoy nga sedro.+ 37  Sang ikap-at nga tuig sang paghari ni Solomon, sa bulan sang Ziv,* napasad ang pundasyon sang balay ni Jehova;+ 38  kag sang ika-11 nga tuig, sa bulan sang Bul* (ang ikawalo nga bulan), natapos ang balay suno sa tanan nga detalye kag plano sini.+ Natapos niya ini sing pito ka tuig.

Footnote

Sa literal, “mga anak ni Israel.”
Tan-awa ang Apendise B15.
Tan-awa ang Apendise B8.
Ang isa ka maniko katumbas sang 44.5 ka sentimetro (17.5 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Alagyan sa atubang nga bahin sang templo.
Sa literal, “templo sang balay.”
Ukon “kasangkaron.”
Ukon “20 ka maniko nga nagsugpon sa kasangkaron sang balay.”
Sa literal, “templo.”
Sa literal, “pinakasulod nga hulot.”
Sa literal, “tuo.”
Sa literal, “Ang templo.”
Ayhan isa ka sahi sang pine tree.
Sa literal, “pinakasulod nga hulot.”
Mahimo nagapatuhoy sa paghimo sing bakalan ukon sa kadakuon sang mga puertahan.
Sa literal, “templo.”
Mahimo nagapatuhoy sa paghimo sing bakalan ukon sa kadakuon sang mga puertahan.
Tan-awa ang Apendise B15.
Tan-awa ang Apendise B15.