Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Ikaduha nga Libro ni Samuel

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • David nahibaro han kamatay ni Saul (1-16)

  • Kanta ni David tungod kanda Saul ngan Jonathan (17-27)

 • 2

  • Hi David, hadi han Juda (1-7)

  • Hi Is-boset, hadi han Israel (8-11)

  • Girra butnga han panimalay ni David ngan han panimalay ni Saul (12-32)

 • 3

  • Nagtikakusog an panimalay ni David (1)

  • Mga anak ni David (2-5)

  • Hi Abner dinapig kan David (6-21)

  • Ginpatay ni Joab hi Abner (22-30)

  • David nagtaguminatay kan Abner (31-39)

 • 4

  • Ginpatay hi Is-boset (1-8)

  • Iginpapatay ni David an mga parapamatay (9-12)

 • 5

  • David naghadi ha bug-os nga Israel (1-5)

  • Ginsakop an Jerusalem (6-16)

   • Zion, an Syudad ni David (7)

  • Ginpirde ni David an mga Filisteo (17-25)

 • 6

  • An Arka gindara ha Jerusalem (1-23)

   • Ginkaptan ni Uzah an Arka, ginpatay hiya (6-8)

   • Gintamay ni Mical hi David (16, 20-23)

 • 7

  • David diri magtutukod han templo (1-7)

  • Kasabotan kan David para hin ginhadian (8-17)

  • Pag-ampo hin pagpasalamat ni David (18-29)

 • 8

  • Mga kadaogan ni David (1-14)

  • Administrasyon ni David (15-18)

 • 9

  • Maunungon nga gugma ni David kan Mefiboset (1-13)

 • 10

  • Kadaogan ha Ammon ngan Sirya (1-19)

 • 11

  • Pag-adulteryo ni David kan Bat-seba (1-13)

  • Iginpapatay ni David hi Uria (14-25)

  • David nag-asawa kan Bat-seba (26, 27)

 • 12

  • Ginsaway ni Nathan hi David (1-15a)

  • Namatay an anak ni Bat-seba (15b-23)

  • Igin-anak ni Bat-seba hi Solomon (24, 25)

  • Raba han mga Ammonita ginsakop (26-31)

 • 13

  • Ginlugos ni Amnon hi Tamar (1-22)

  • Ginpatay ni Absalom hi Amnon (23-33)

  • Absalom pinalagiw ha Gesur (34-39)

 • 14

  • Hi Joab ngan an babaye nga taga-Tekoa (1-17)

  •  David nahibaro han plano ni Joab (18-20)

  • Hi Absalom ginpabalik (21-33)

 • 15

  • Hi Absalom nakigkunsabo ngan nagrebelde (1-12)

  • Hi David pinalagiw ha Jerusalem (13-30)

  • Hi Ahitofel dinapig kan Absalom (31)

  • Ginsugo hi Husai pagkontra kan Ahitofel (32-37)

 • 16

  • Ginpakaraot ni Ziba hi Mefiboset (1-4)

  • Ginpanhimaraot ni Simei hi David (5-14)

  • Ginkarawat ni Absalom hi Husai (15-19)

  • Sagdon ni Ahitofel (20-23)

 • 17

  • Ginkontra ni Husai an sagdon ni Ahitofel (1-14)

  • Ginpahamangnoan hi David; pinalagiw hiya kan Absalom (15-29)

   • Hi Barzilai ngan an iba naghatag hin mga suplay (27-29)

 • 18

  • Hi Absalom napirde ngan namatay (1-18)

  • Iginsumat kan David an kamatay ni Absalom (19-33)

 • 19

  • David nagtaguminatay kan Absalom (1-4)

  • Ginsaway ni Joab hi David (5-8a)

  • Hi David binalik ha Jerusalem (8b-15)

  • Hi Simei nangaro hin pasaylo (16-23)

  • Inosente hi Mefiboset (24-30)

  • Ginpasidunggan hi Barzilai (31-40)

  • Naglantugi an mga tribo (41-43)

 • 20

  • Nagrebelde hi Sheba; ginpatay ni Joab hi Amasa (1-13)

  • Sheba ginlanat ngan ginpugotan (14-22)

  • Administrasyon ni David (23-26)

 • 21

  • An mga Gibeonita binulos ha panimalay ni Saul (1-14)

  • Mga girra kontra ha mga Filisteo (15-22)

 • 22

  • Gindayaw ni David an Dios tungod han iya pagtalwas (1-51)

   • “Hi Jehova an akon daku nga bato” (2)

   • Hi Jehova maunungon ha mga maunungon (26)

 • 23

  • Ultimo nga mga pulong ni David (1-7)

  • Kadaogan han mga girriro ni David (8-39)

 • 24

  • Sala ni David ha pagsensus (1-14)

  • An peste nagpatay hin 70,000 (15-17)

  • Hi David nagtindog hin halaran (18-25)

   • Diri maghahalad nga waray kantidad (24)