An Ikaduha nga Libro ni Samuel 11:1-27

  • Pag-adulteryo ni David kan Bat-seba (1-13)

  • Iginpapatay ni David hi Uria (14-25)

  • David nag-asawa kan Bat-seba (26, 27)

11  Ha tinikangan han tuig,* ha panahon nga an mga hadi nagawas ha pakiggirra, ginsugo ni David hi Joab ngan an iya mga surugoon ngan an ngatanan nga sundalo han Israel nga bungkagon an mga Ammonita, ngan ira ginpalibotan an Raba,+ samtang hi David nagpabilin ha Jerusalem.+  Usa ka adlaw han tikagab-i na,* binuhát hi David ha iya higdaan ngan naglakat-lakat ha atop han balay* han hadi. Tikang ha atop iya nakita an usa nga babaye nga nakarigo, ngan mahusay gud ito nga babaye.  May ginsugo hi David basi magpakiana mahitungod han babaye, ngan an iya ginsugo nagsumat: “Diri ba ito hi Bat-seba+ nga anak ni Eliam+ ngan asawa ni Uria+ nga Hiteo?”+  Katapos, nagsugo hi David hin mga mensahero basi kuhaon hiya.+ Salit kinadto hiya kan David, ngan nakighilawas ha iya hi David.+ (Nahitabo ini samtang ginpuputli niya an iya kalugaringon tikang ha iya pagkamahugaw.*)+ Katapos hito, inuli hiya ha iya balay.  An babaye nagburod, ngan nagpadara hiya hin mensahe kan David: “Burod ako.”  Tungod hito, nagpadara hi David hin mensahe kan Joab: “Pakadia ha akon hi Uria nga Hiteo.” Salit ginpakadto ni Joab hi Uria kan David.  Pag-abot ni Uria kan David, iya hiya ginpakianhan kon kumusta hi Joab, kon kumusta an mga sundalo, ngan kon kumusta na an girra.  Katapos, hi David nagsiring kan Uria: “Uli ha imo balay ngan pagpahayahay.”* Pagbaya ni Uria ha balay han hadi, iginpalanat ha iya an regalo han hadi.*  Pero hi Uria kinaturog ha aragian tipasulod ha balay han hadi upod an ngatanan nga iba pa nga surugoon han iya ginoo, ngan waray hiya umuli ha iya kalugaringon nga balay. 10  Salit hi David ginsumatan: “Hi Uria waray umuli ha iya kalugaringon nga balay.” Tungod hito nagsiring hi David kan Uria: “Diri ba tikang ka pa la ha biyahe? Kay ano nga waray ka umuli ha imo kalugaringon nga balay?” 11  Hi Uria binaton kan David: “An Arka+ ngan an Israel ngan an Juda naukoy ha temporaryo nga mga urukyan, ngan an akon ginoo nga hi Joab ngan an mga surugoon han akon ginoo nagkakampo ha gawas. Salit angay ba ako umuli ha akon kalugaringon nga balay basi kumaon ngan uminom ngan dumirig ha akon asawa?+ Sugad nga buhi ka,* diri ko bubuhaton ini nga butang!” 12  Katapos, hi David nagsiring kan Uria: “Pagpabilin dinhi yana nga adlaw, ngan buwas palalakton ko ikaw.” Salit nagpabilin hi Uria ha Jerusalem hito nga adlaw ngan han sunod nga adlaw. 13  Katapos, iginpatawag hiya ni David basi kumaon ngan uminom kaupod niya, ngan ginhubog niya hi Uria. Pero ha pagsirom, ginawas hiya basi kumaturog ha iya higdaan upod han mga surugoon han iya ginoo, ngan waray hiya umuli ha iya balay. 14  Pagkaaga naghimo hi David hin surat para kan Joab ngan iginpadara ito kan Uria. 15  Ini an iya iginsurat: “Ibutang hi Uria ha prente nga rumbay diin aadto an pinakagrabe nga pakig-away. Katapos, atras kamo nga aada ha iya luyo, basi masamaran hiya ngan mamatay.”+ 16  Gin-iinobserbaran hin maopay ni Joab an syudad, ngan iya iginbutang hi Uria ha dapit nga maaram hiya nga may-ada magkusog nga mga girriro. 17  Han an kalalakin-an han syudad nagkagawas ngan nakiggirra kan Joab, an pipira han mga surugoon ni David nagkamatay, ngan hi Uria nga Hiteo an usa han mga namatay.+ 18  Katapos, iginsumat ni Joab kan David an ngatanan nga nahitabo ha girra. 19  Iya ginsugo an mensahero: “Katapos mo magsumat ha hadi mahitungod han ngatanan nga nahitabo ha girra, 20  bangin masina an hadi ngan sumiring ha imo, ‘Kay ano nga hinirani gud kamo ha syudad basi makiggirra? Diri ba kamo maaram nga papanaon nira kamo tikang ha bawbaw han pader? 21  Hin-o an nagpatay kan Abimelec+ nga anak nga lalaki ni Jerubeset?+ Diri ba babaye an naghulog ha iya hin gilingan nga bato tikang ha bawbaw han pader, salit namatay hiya ha Tebez? Kay ano nga hinirani gud kamo ha pader?’ Katapos, masiring ka, ‘Namatay liwat hi Uria nga Hiteo nga imo surugoon.’” 22  Salit linakat an mensahero ngan iginsumat kan David an ngatanan nga iginsugo ha iya ni Joab nga isumat. 23  Katapos, an mensahero nagsiring kan David: “Mas makusog ha amon an ira mga tawo, ngan nagkagawas hira basi makiggirra ha amon ha kapatagan; kondi ginlanat namon hira tubtob ha aragian tipasulod ha ganghaan han syudad. 24  Ngan ginpamana han mga parapamana an imo mga surugoon tikang ha bawbaw han pader, ngan namatay an pipira han mga surugoon han hadi; namatay liwat hi Uria nga Hiteo nga imo surugoon.”+ 25  Salit nagsiring hi David ha mensahero: “Isiring ini kan Joab: ‘Ayaw problemaha ini nga butang, kay ginlalamoy han espada an bisan hin-o. Pakusga pa an imo pakiggirra ha syudad ngan sakopa ito.’+ Ngan parig-ona hiya.” 26  Han hinbatian han asawa ni Uria nga namatay hi Uria nga iya bana, nagtikang hiya pagtaguminatay tungod han iya bana. 27  Katapos gud la han panahon han pagtaguminatay, iginpakuha hiya ni David ngan gindara hiya ha iya balay, ngan nagin asawa hiya ni David+ ngan nagkaada anak nga lalaki kan David. Kondi an ginbuhat ni David nakapasubo gud kan* Jehova.+

Mga footnote

Karuyag sidngon, ha katsaringsing.
O “han kulop na gud.”
O “palasyo.”
Posible nga an iya pagkamahugaw tungod han regla.
Lit., “paghimsaw.”
O “an bahín han hadi,” karuyag sidngon, an bahín nga iginpapadara han tagbalay ngadto ha talahuron nga bisita.
O “Sugad nga buhi ka ngan sugad nga buhi an imo kalag.” Kitaa an ftn. ha Huk 8:19.
Lit., “maraot ha pagkita ni.”