An Ikaduha nga Libro ni Samuel 23:1-39

  • Ultimo nga mga pulong ni David (1-7)

  • Kadaogan han mga girriro ni David (8-39)

23  Ini an ultimo nga mga pulong ni David:+ “An pulong ni David nga anak ni Jesse,+Ngan an pulong han tawo nga ginpahitaas,+An dinihogan+ han Dios ni Jacob,An makalilipay nga parakanta* han mga kanta+ han Israel.   An espiritu ni Jehova nagyakan pinaagi ha akon;+An iya pulong nakadi ha akon dila.+   An Dios han Israel nagyakan;An Bato han Israel+ nagsiring ha akon: ‘Kon matadong an nagmamando ha katawohan,+Nga nagmamando nga may kahadlok ha Dios,+   Pariho ito han kalamrag ha aga kon nasirak an adlaw,+Usa nga aga nga waray mga dampog. Pariho ito han kahayag katapos han uran,Nga nagpapasaringsing han mga banwa tikang ha tuna.’+   Diri ba sugad hito an akon panimalay ha atubangan han Dios? Kay naghimo hiya hin waray kataposan nga kasabotan ha akon,+Nga organisado an tagsa nga detalye ngan marig-on. Tungod kay nangangahulogan ito han akon bug-os nga katalwasan ngan han akon bug-os nga kalipay,Diri ba ito an hinungdan nga ginpapauswag niya an akon panimalay?+   Kondi an waray pulos nga mga tawo ginpapanlabog+ pariho hin tunukon nga mga tanom,Kay diri ito puydi kuhaon pinaagi han kamot.   Kon lalabtan ito han usa nga tawo,Kinahanglan may-ada hiya puthaw nga armas ngan karaptan hin bangkaw,Ngan kinahanglan bug-os nga sunugon ito ha kalayo ha hinmumutangan hito.”  Ini an mga ngaran han magkusog nga mga girriro ni David:+ hi Joseb-basebet nga Takemonita, an lider han tulo.+ Iya ginwarawara an iya bangkaw kontra ha 800 nga lalaki ngan ginpamatay hira ha usa la ka higayon.  Sunod ha iya, hi Eleazar+ nga anak nga lalaki ni Dodo+ nga anak nga lalaki ni Ahohi, an usa han tulo nga magkusog nga girriro nga kaupod ni David han ira gin-ayat an mga Filisteo. Nagtirirok hira didto basi makiggirra, ngan han nangatras an kalalakin-an han Israel, 10  nagpabilin hiya ha iya pwesto ngan padayon nga ginpamatay an mga Filisteo tubtob nga nanluya an iya butkon ngan nanig-a an iya kamot tungod han pagkinapot han espada.+ Salit hi Jehova nagpahinabo hin daku nga kadaogan* hito nga adlaw;+ ngan an katawohan binalik ngan sinunod ha iya basi panguhaon an mga gamit han mga ginpamatay. 11  Sunod ha iya amo hi Sammah nga anak nga lalaki ni Agee nga Hararita. An mga Filisteo nagtirirok ha Lehi, diin may tuna nga puno hin mga lentihas; ngan an katawohan namalagiw tungod han mga Filisteo. 12  Kondi tinindog hiya ha butnga han uma ngan gindepensahan ito ngan padayon nga ginpamatay an mga Filisteo, salit hi Jehova nagpahinabo hin daku nga kadaogan.*+ 13  Tulo han 30 nga lider an linugsad ngadto kan David ha lungib han Adulam+ durante han pangani, ngan usa nga grupo* han mga Filisteo an nagkakampo ha Walog* han Refaim.+ 14  Hito nga panahon hi David nakadto ha iya arayopan,+ ngan may kampo han mga Filisteo ha Bethlehem. 15  Katapos, iginpahayag ni David an iya hingyap: “Kon makainom la unta ako han tubig tikang ha tirokan hin tubig nga hirani ha ganghaan han Bethlehem!” 16  Salit an tulo nga magkusog nga girriro nagpirit pagsulod ha kampo han mga Filisteo ngan nag-alog tikang ha tirokan hin tubig nga hirani ha ganghaan han Bethlehem ngan gindara ito kan David; kondi nagdumiri hiya pag-inom hito ngan iginhuwad ito ha tuna ha atubangan ni Jehova.+ 17  Nagsiring hiya: “O Jehova, imposible gud nga buhaton ko ini! Iinumon ko ba an dugo+ han mga lalaki nga kinadto ngan nagbutang ha peligro han ira kinabuhi?”* Salit nagdumiri hiya pag-inom hito. Ini an mga ginbuhat han iya tulo nga magkusog nga girriro. 18  Hi Abisai+ nga bugto ni Joab nga anak ni Zeruias+ an lider han lain pa nga tulo; iya ginwarawara an iya bangkaw kontra ha 300 nga lalaki ngan ginpamatay hira, ngan may reputasyon hiya pariho han tulo.+ 19  Bisan kon hiya an pinakaprominente ha lain pa nga tulo ngan hiya an ira lider, waray niya matupngi an ranggo han siyahan nga tulo. 20  Hi Benaias+ nga anak ni Jehoiada usa nga maisugon nga tawo* nga nagbuhat hin damu nga talagsahon nga butang didto ha Kabzeel.+ Iya ginpatay an duha nga anak nga lalaki ni Ariel nga taga-Moab, ngan usa ka adlaw han nauran hin niebe linusad hiya ha usa nga tirokan hin tubig ngan nagpatay hin leon.+ 21  Ginpatay liwat niya an usa nga Ehiptohanon nga lalaki nga diri ordinaryo an kadaku. Bisan kon ito nga Ehiptohanon may ginkakaptan nga bangkaw, hi Benaias nakig-away ha iya gamit an usa nga tungkod ngan gin-agaw an bangkaw tikang ha kamot han Ehiptohanon ngan ginpatay hiya pinaagi han iya mismo bangkaw. 22  Ini an mga ginbuhat ni Benaias nga anak ni Jehoiada, ngan may reputasyon hiya nga pariho han tulo nga magkusog nga girriro. 23  Bisan kon mas prominente gud hiya kay han trenta, waray niya matupngi an ranggo han tulo. Kondi gintuinan hiya ni David nga manguna ha iya personal nga mga gwardya. 24  Hi Asahel+ nga bugto ni Joab usa han trenta: hi Elhanan nga anak nga lalaki ni Dodo nga taga-Bethlehem,+ 25  hi Sammah nga Harodita, hi Elika nga Harodita, 26  hi Helez+ nga Paltita, hi Ira+ nga anak nga lalaki ni Ikes nga taga-Tekoa, 27  hi Abi-ezer+ nga taga-Anatot,+ hi Mebunai nga Husatita, 28  hi Zalmon nga Ahohita, hi Maharai nga Netofatita,+ 29  hi Heleb nga anak nga lalaki ni Baanah nga Netofatita, hi Ittai nga anak nga lalaki ni Ribai nga taga-Gibeah han mga Benjaminita, 30  hi Benaias+ nga taga-Piraton, hi Hidai nga tikang ha mga walog* han Gaas,+ 31  hi Abi-albon nga Arbatita, hi Azmavet nga Bar-humita, 32  hi Eliaba nga Saalbonita, an mga anak nga lalaki ni Jasen, hi Jonathan, 33  hi Sammah nga Hararita, hi Ahiam nga anak nga lalaki ni Sarar nga Hararita, 34  hi Elifelet nga anak nga lalaki ni Ahasbai nga anak nga lalaki han Maacatita, hi Eliam nga anak nga lalaki ni Ahitofel+ nga Gilonita, 35  hi Hezro nga taga-Carmel, hi Paarai nga Arbita, 36  hi Igal nga anak nga lalaki ni Nathan nga taga-Zoba, hi Bani nga Gadita, 37  hi Zelek nga Ammonita, hi Naharai nga taga-Beerot, nga paradara han mga gamit nga pan-girra ni Joab nga anak ni Zeruias, 38  hi Ira nga Itrita, hi Gareb nga Itrita,+ 39  ngan hi Uria+ nga Hiteo—37 ngatanan.

Mga footnote

O “An usa nga makalilipay.”
O “katalwasan.”
O “katalwasan.”
O “usa nga kampo nga mga tolda.”
O “Hamubo nga Kapatagan.”
O “ira kalag?”
Lit., “an anak han maisugon nga lalaki.”
Kitaa an Glossary.