An Ikaduha nga Libro ni Samuel 12:1-31

  • Ginsaway ni Nathan hi David (1-15a)

  • Namatay an anak ni Bat-seba (15b-23)

  • Igin-anak ni Bat-seba hi Solomon (24, 25)

  • Raba han mga Ammonita ginsakop (26-31)

12  Salit ginsugo ni Jehova hi Nathan+ ngadto kan David. Kinadto hiya ha iya+ ngan nagsiring: “May duha nga lalaki ha usa nga syudad, an usa riko ngan an usa pobre.  An riko nga lalaki may-ada damu gud nga karnero ngan mga baka;+  kondi an pobre nga lalaki waray bisan ano labot han usa nga gutiay nga nati nga karnero nga babayé nga iya ginpalit.+ Iya ito gin-ataman, ngan nagdaku ito upod niya ngan han iya mga anak. Nakaon ito tikang ha iya gutiay nga pagkaon ngan nainom tikang ha iya kopa ngan nakaturog ha iya mga butkon. Nagin sugad ito hin iya anak nga babaye.  Ha urhi, may bisita nga kinadto ha riko nga lalaki, kondi waray hiya kumuha hin bisan usa han iya kalugaringon nga mga karnero ngan mga baka basi mag-andam hin pagkaon para ha biyahero nga kinadto ha iya. Lugod, ginkuha niya an nati nga karnero han pobre nga lalaki ngan igin-andam ito para ha tawo nga kinadto ha iya.”+  Tungod hini nasina gud hi David ha lalaki, ngan nagsiring hiya kan Nathan: “Sugad nga buhi hi Jehova,+ an lalaki nga nagbuhat hini angay mamatay!  Ngan kinahanglan hiya magbayad hin upat ka pilo+ para ha nati nga karnero, kay ginbuhat niya ini ngan waray magpakita hin kalooy.”  Katapos, hi Nathan nagsiring kan David: “Ikaw ito nga lalaki! Ini an siring ni Jehova nga Dios han Israel: ‘Ako mismo an nagdihog ha imo basi magin hadi han Israel,+ ngan gintalwas ko ikaw tikang ha kamot ni Saul.+  Andam ako nga ihatag ha imo an panimalay han imo agaron+ ngan ibutang ha imo mga butkon an mga asawa han imo agaron,+ ngan iginhatag ko ha imo an panimalay ni Israel ngan ni Juda.+ Ngan kon kulang pa ito, andam ako magbuhat hin dugang pa gud para ha imo.+  Kay ano nga imo gintamay an pulong ni Jehova pinaagi han pagbuhat hin maraot ha iya pagkita? Imo ginpatay pinaagi han espada+ hi Uria nga Hiteo! Katapos, imo ginkuha an iya asawa basi magin imo asawa+ katapos mo hiya patayon pinaagi han espada han mga Ammonita.+ 10  Yana an espada diri gud mabaya ha imo kalugaringon nga panimalay,+ kay imo ako gintamay pinaagi han pagkuha ha asawa ni Uria nga Hiteo basi magin imo asawa.’ 11  Ini an siring ni Jehova: ‘Kitaa, magpapahinabo ako hin kadaot kontra ha imo tikang ha sulod han imo mismo panimalay;+ ngan ha imo mismo atubangan, kukuhaon ko an imo mga asawa ngan ihahatag hira ha iba nga lalaki,*+ ngan makikighilawas hiya ha imo mga asawa nga nakikita han ngatanan.+ 12  Bisan kon sekreto nga ginbuhat mo ito,+ bubuhaton ko ini ha atubangan han bug-os nga Israel ngan nakikita han ngatanan.’”* 13  Katapos, hi David nagsiring kan Nathan: “Nakasala ako kan Jehova.”+ Hi Nathan binaton kan David: “Ha bahin ni Jehova, ginpapasaylo* niya an imo sala.+ Diri ka mamamatay.+ 14  Bisan pa hito, tungod kay nagpakita ka hin duro nga kawaray-respeto kan Jehova hini nga butang, mamamatay gud an anak nga lalaki nga igin-anak pa la ha imo.” 15  Katapos, hi Nathan inuli ha iya kalugaringon nga balay. Ngan ginpahinabo ni Jehova nga magkasakit an bata nga igin-anak kan David han asawa ni Uria. 16  Hi David nakimalooy ha tinuod nga Dios mahitungod ha bata. Nagpuasa gud hi David ngan nasulod hiya ngan nagpapalabay han gab-i nga nahigda ha tuna.+ 17  Salit an mga tigurang han iya panimalay tinindog ha sapit niya ngan nagsari nga pabuhatón hiya tikang ha tuna, kondi nagdumiri hiya ngan diri nakaon kaupod nira. 18  Han ikapito ka adlaw namatay an bata, kondi an mga surugoon ni David nahadlok pagsumat ha iya nga patay na an bata. Nagsiring hira: “Han buhi pa an bata nakiistorya kita ha iya, pero waray hiya mamati ha aton. Salit paonan-o naton hiya susumatan nga patay na an bata? Bangin may buhaton hiya nga maraot.” 19  Han nakita ni David nga naghuhuringhuringay an iya mga surugoon, nasantop niya nga patay na an bata. Hi David nagpakiana ha iya mga surugoon: “Patay na ba an bata?” Binaton hira: “Patay na hiya.” 20  Salit binuhát hi David tikang ha tuna. Kinarigo hiya, nagpahid hin lana,+ nagliwan han iya bado, ngan kinadto ha balay+ ni Jehova ngan hinapa didto. Katapos hito, inuli hiya ha iya balay* ngan naghangyo nga dad-an hiya hin pagkaon, ngan kinaon hiya. 21  An iya mga surugoon nagpakiana ha iya: “Kay ano nga sugad hini an imo ginbuhat? Han buhi pa an bata, nagpuasa ka ngan nagtinangis; pero pagkamatay gud han bata, binuhát ka ngan kinaon.” 22  Binaton hiya: “Han buhi pa an bata, nagpuasa+ ako ngan nagtinangis kay nagsiring ako ha akon kalugaringon, ‘Bangin man la magpakita ha akon hin pagkabuotan hi Jehova ngan itugot niya nga mabuhi an bata.’+ 23  Yana nga patay na hiya, kay ano nga magpupuasa pa ako? Maibabalik ko ba hiya?+ Makadto ako ha iya,+ pero diri hiya mabalik ha akon.”+ 24  Katapos, ginliaw ni David an iya asawa nga hi Bat-seba.+ Kinadto hiya ha iya ngan nakighilawas ha iya. Paglabay han panahon nag-anak hiya hin lalaki, ngan ginngaranan an bata hin Solomon.*+ Ngan ginhigugma hiya ni Jehova,+ 25  ngan nagpadara hiya hin mensahe pinaagi kan Nathan+ nga propeta basi ngaranan hiya hin Jedidias,* tungod kan Jehova. 26  Hi Joab padayon nga nakiggirra ha Raba+ han mga Ammonita,+ ngan iya ginsakop an syudad nga ginmamandoan han hadi.*+ 27  Salit hi Joab nagsugo hin mga mensahero ngadto kan David ngan nagsiring: “Nakiggirra ako ha Raba,+ ngan ginsakop ko an syudad han katubigan.* 28  Yana tiroka an iba pa nga mga sundalo ngan pakiggirra ha syudad ngan sakopa ito. Kay kon diri, ako an magsasakop ha syudad, ngan mahibabantog nga ako an nagbuhat hito.”* 29  Salit gintirok ni David an ngatanan nga sundalo ngan kinadto ha Raba ngan nakiggirra hito ngan ginsakop ito. 30  Katapos iya ginkuha tikang ha ulo ni Malcam an korona. An kabug-aton hito usa ka talanton* nga bulawan, labot pa han marahalon nga mga bato, ngan iginbutang ito ha ulo ni David. Nagkuha liwat hiya hin damu gud nga dinag-an+ tikang ha syudad.+ 31  Ngan iya igin-gawas an katawohan nga aadto ha sulod ngan ginpatrabaho hira ha pagsarutso hin mga bato, ha pagtrabaho gamit an magtarom nga mga garamiton nga puthaw ngan an mga atsa nga puthaw, ngan ha paghimo hin mga briks. Ito an iya ginbuhat ha ngatanan nga syudad han mga Ammonita. Ha kataposan, hi David ngan an ngatanan nga sundalo binalik ha Jerusalem.

Mga footnote

O “ha imo igkasi-tawo.”
Lit., “ha atubangan han adlaw.”
O “ginpapalabay.”
O “palasyo.”
Tikang ha Hebreo nga pulong nga nangangahulogan nga “Kamurayawan.”
Nangangahulogan nga “Hinigugma ni Jah.”
O “an syudad han ginhadian.”
Posible nga nagtutudlok ha mga gintitikangan han tubig han syudad.
Lit., “ngan an akon ngaran igngangaran dida hito.”
An usa ka talanton katugbang han 34.2 kg. Kitaa an Ap. B14.