Jeremias 21:1-14

21  Ang salita+ na dumating kay Jeremias mula kay Jehova, nang isugo sa kaniya ni Haring Zedekias+ si Pasur+ na anak ni Malkias at si Zefanias+ na anak ni Maaseias, ang saserdote, na nagsasabi:  “Pakisuyong mag-usisa ka kay Jehova para sa amin,+ sapagkat si Nabucodorosor na hari ng Babilonya ay nakikipagdigma laban sa amin.+ Marahil ay gagawin ni Jehova sa amin ang ayon sa lahat ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa, anupat uurong siya mula sa amin.”+  At sinabi ni Jeremias sa kanila: “Ito ang sasabihin ninyo kay Zedekias,  ‘Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel: “Narito, babaligtarin ko ang mga sandatang pandigma na nasa kamay ninyo, na ipinanlalaban ninyo sa hari ng Babilonya,+ at sa mga Caldeo+ na nangungubkob laban sa inyo sa labas ng pader, at titipunin ko sila sa gitna ng lunsod na ito.+  At ako mismo ay lalaban sa inyo+ na may unat na kamay at may malakas na bisig at may galit at may pagngangalit at may matinding poot.+  At sasaktan ko ang mga tumatahan sa lunsod na ito, kapuwa ang tao at ang hayop. Sa pamamagitan ng malubhang salot ay mamamatay sila.” ’+  “ ‘ “At pagkatapos niyan,” ang sabi ni Jehova, “ibibigay ko si Zedekias na hari ng Juda at ang kaniyang mga lingkod at ang bayan at yaong mga natitira sa lunsod na ito mula sa salot, mula sa tabak at mula sa taggutom, sa kamay ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya, sa kamay nga ng kanilang mga kaaway at sa kamay niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa, at tiyak na sasaktan niya sila sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ Hindi siya malulungkot dahil sa kanila, ni mahahabag man siya o maaawa.” ’+  “At sa bayang ito ay sasabihin mo, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan.+  Siyang mananatili sa lunsod na ito ay mamamatay sa tabak at sa taggutom at sa salot;+ ngunit siyang lalabas at kakampi nga sa mga Caldeo na nangungubkob laban sa inyo ay mananatiling buháy, at ang kaniyang kaluluwa ay tiyak na magiging kaniya bilang samsam.” ’+ 10  “ ‘ “Sapagkat itinuon ko ang aking mukha laban sa lunsod na ito sa ikapapahamak at hindi sa ikabubuti,”+ ang sabi ni Jehova. “Sa kamay ng hari ng Babilonya ay ibibigay ito,+ at tiyak na susunugin niya ito sa apoy.”+ 11  “ ‘At kung tungkol sa sambahayan ng hari ng Juda, dinggin ninyo ang salita ni Jehova.+ 12  O sambahayan ni David,+ ito ang sinabi ni Jehova: “Bawat umaga+ ay maggawad ka ng hatol ayon sa katarungan,+ at iligtas mo ang ninanakawan mula sa kamay ng mandaraya,+ upang ang aking pagngangalit ay hindi lumabas na gaya ng apoy+ at magningas nga at walang sinumang makapapatay nito dahil sa kasamaan ng inyong mga pakikitungo.” ’+ 13  “ ‘Narito, ako ay laban sa iyo, O babaing tumatahan sa mababang kapatagan,+ O bato sa patag na lupain,’ ang sabi ni Jehova. ‘Kung tungkol sa inyo na nagsasabi: “Sino ang bababa laban sa atin? At sino ang papasok sa ating mga tahanan?”+ 14  hihingi rin ako ng pagsusulit laban sa inyo+ ayon sa mga bunga ng inyong mga pakikitungo,’+ ang sabi ni Jehova. ‘At magpapalagablab ako ng apoy sa kaniyang kagubatan,+ at tiyak na lalamunin nito ang lahat ng bagay sa palibot niya.’ ”+

Talababa