Jeremias 46:1-28

46  Ito ang dumating bilang salita ni Jehova kay Jeremias na propeta may kinalaman sa mga bansa:+  Para sa Ehipto,+ may kinalaman sa hukbong militar ni Paraon Neco na hari ng Ehipto,+ na naroon sa tabi ng ilog ng Eufrates sa Carkemis,+ na natalo ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya nang ikaapat na taon ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda:  “Maghanda kayo ng pansalag at ng malaking kalasag, at lumapit kayo sa pagbabaka.+  Singkawan ninyo ang mga kabayo, at sumakay kayo, O kayong mga mangangabayo, at tumayo kayong suot ang helmet. Pakintabin ang mga sibat. Magsuot kayo ng mga kutamaya.+  “ ‘Bakit ko sila nakitang lipos ng pangingilabot? Umuurong sila, at ang kanilang makapangyarihang mga lalaki ay nalupig; at tumakas nga sila, at hindi sila lumilingon.+ May pagkatakot sa buong palibot,’+ ang sabi ni Jehova.  ‘Ang matulin ay huwag magtangkang tumanan, at ang makapangyarihang lalaki ay huwag magtangkang tumakas.+ Sa hilaga+ sa may pampang ng ilog ng Eufrates ay natisod sila at nabuwal.’+  “Sino ang isang ito na dumarating na parang Ilog Nilo, parang mga ilog na may tubig na umaalimbukay?+  Ang Ehipto ay dumarating na parang Ilog Nilo,+ at ang tubig ay umaalimbukay na parang mga ilog.+ At sinasabi nito, ‘Aahon ako. Tatakpan ko ang lupa. Kaagad kong wawasakin ang lunsod at ang mga tumatahan doon.’+  Umahon kayo, O kayong mga kabayo; at humagibis kayo, O kayong mga karo! At magsilabas ang makapangyarihang mga lalaki, sina Cus+ at Put,+ na humahawak ng kalasag, at ang mga Ludim,+ na humahawak at yumayapak sa busog. 10  “At ang araw na iyon ay nauukol sa Soberanong Panginoon, kay Jehova ng mga hukbo, ang araw ng paghihiganti upang maghiganti sa kaniyang mga kalaban.+ At ang tabak ay tiyak na manlalamon at magpapakabusog at magpapakasasa sa kanilang dugo, sapagkat ang Soberanong+ Panginoon, si Jehova ng mga hukbo, ay may hain+ sa lupain ng hilaga sa tabi ng ilog ng Eufrates.+ 11  “Umahon ka sa Gilead at kumuha ka ng balsamo,+ O anak na dalaga ng Ehipto.+ Walang kabuluhan ang pagpaparami mo ng mga pagpapagaling. Wala nang pagsasaayos para sa iyo.+ 12  Narinig ng mga bansa ang iyong kasiraang-puri+ at napuno ng iyong hiyaw ang lupain.+ Sapagkat natisod sila, makapangyarihang lalaki laban sa makapangyarihang lalaki.+ Magkasama silang nabuwal, silang dalawa.” 13  Ang salita na sinalita ni Jehova kay Jeremias na propeta may kinalaman sa pagdating ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya upang pabagsakin ang lupain ng Ehipto:+ 14  “Sabihin ninyo iyon sa Ehipto, at ipahayag ninyo sa Migdol,+ at ipahayag ninyo sa Nop+ at sa Tapanhes.+ Sabihin ninyo, ‘Tumayo ka, at maghanda ka rin sa ganang iyo,+ sapagkat isang tabak ang tiyak na manlalamon sa buong palibot mo.+ 15  Bakit natangay ang iyong mga makapangyarihan?+ Hindi sila nakapanindigan, sapagkat si Jehova ang nagtaboy sa kanila.+ 16  Natitisod sila nang maramihan. Nabubuwal din sila. At patuloy silang nagsasabi sa isa’t isa: “Bumangon ka, at bumalik tayo sa ating bayan at sa lupain ng ating mga kamag-anak dahil sa mapagmalupit na tabak.” ’ 17  Doon ay inihayag nila, ‘Si Paraon na hari ng Ehipto ay isang ingay lamang.+ Pinalipas niya ang panahon ng pista.’+ 18  “ ‘Buháy ako,’ ang sabi ng Hari, na ang pangalan ay Jehova ng mga hukbo,+ ‘darating siyang gaya ng Tabor+ sa gitna ng mga bundok at gaya ng Carmel+ sa tabi ng dagat. 19  Gumawa ka sa ganang iyo ng bagahe para sa pagkatapon,+ O babaing nananahanan, na anak na babae+ ng Ehipto. Sapagkat ang Nop+ ay magiging isang bagay lamang na panggigilalasan at susunugin nga, anupat mawawalan ng tumatahan.+ 20  Ang Ehipto ay tulad ng isang napakagandang dumalagang baka. Mula sa hilaga ay isang lamok ang tiyak na darating laban sa kaniya.+ 21  Karagdagan pa, ang kaniyang mga upahang kawal sa gitna niya ay parang mga guyang pinataba.+ Ngunit sila rin ay umurong;+ tumakas silang sama-sama. Hindi sila nakapanindigan.+ Sapagkat ang mismong araw ng kanilang kasakunaan ay dumating sa kanila, ang panahon ng pagtutuon ng pansin sa kanila.’+ 22  “ ‘Ang kaniyang tinig ay tulad ng sa isang serpiyente na yumayaon;+ sapagkat ang mga lalaki ay hahayong may kalakasan, at paroroon nga sila sa kaniya na may mga palakol, gaya ng mga nangunguha ng mga piraso ng kahoy. 23  Tiyak na puputulin nila ang kaniyang kagubatan,’+ ang sabi ni Jehova, ‘sapagkat hindi iyon mapasok. Sapagkat dumami sila nang higit pa kaysa sa balang,+ at wala silang bilang. 24  Ang anak na babae+ ng Ehipto ay tiyak na mapapahiya. Talagang ibibigay siya sa kamay ng bayan sa hilaga.’+ 25  “Si Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ay nagsabi, ‘Narito, ibabaling ko ang aking pansin kay Amon+ na mula sa No+ at kay Paraon at sa Ehipto at sa kaniyang mga diyos+ at sa kaniyang mga hari,+ kay Paraon nga at sa lahat ng nagtitiwala sa kaniya.’+ 26  “ ‘At ibibigay ko sila sa kamay niyaong mga naghahanap sa kanilang kaluluwa at sa kamay ni Nabucodorosor na hari ng Babilonya+ at sa kamay ng kaniyang mga lingkod; at pagkatapos ay tatahanan siyang gaya ng mga araw noong una,’+ ang sabi ni Jehova. 27  “ ‘At kung tungkol sa iyo, huwag kang matakot, O Jacob na aking lingkod, at huwag kang malipos ng pangingilabot, O Israel.+ Sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo at ang iyong supling mula sa lupain ng kanilang pagkabihag.+ At ang Jacob ay tiyak na babalik at hindi na maliligalig at magiging tiwasay at hindi panginginigin ninuman.+ 28  Kung tungkol sa iyo, huwag kang matakot, O Jacob na aking lingkod,’ ang sabi ni Jehova, ‘sapagkat ako ay sumasaiyo.+ Sapagkat magsasagawa ako ng paglipol sa gitna ng lahat ng mga bansa kung saan kita ipinanabog,+ ngunit sa iyo ay hindi ako magsasagawa ng paglipol.+ Gayunman ay kailangang parusahan kita sa wastong antas,+ at talagang hindi kita hahayaang di-naparurusahan.’ ”+

Talababa