Jeremias 28:1-17

28  At nangyari nang taóng iyon, nang pasimula ng kaharian ni Zedekias+ na hari ng Juda, nang ikaapat na taon, nang ikalimang buwan, si Hananias+ na anak ni Azur, na propetang mula sa Gibeon,+ ay nagsabi sa akin sa bahay ni Jehova sa paningin ng mga saserdote at ng buong bayan:  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, ‘Babaliin ko ang pamatok ng hari ng Babilonya.+  Sa loob ng dalawa pang buong taon ay ibabalik ko sa dakong ito ang lahat ng mga kagamitan ng bahay ni Jehova na kinuha ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya+ mula sa dakong ito upang madala niya sa Babilonya.’ ”  “ ‘At si Jeconias+ na anak ni Jehoiakim,+ na hari ng Juda, at ang lahat ng mga tapon ng Juda na pumaroon sa Babilonya+ ay ibabalik ko sa dakong ito,’ ang sabi ni Jehova, ‘sapagkat babaliin ko ang pamatok+ ng hari ng Babilonya.’ ”  At sinabi ni Jeremias na propeta kay Hananias na propeta sa paningin ng mga saserdote at sa paningin ng buong bayan na nakatayo sa bahay ni Jehova;+  oo, sinabi ni Jeremias na propeta: “Amen!+ Gayon nawa ang gawin ni Jehova! Pagtibayin nawa ni Jehova ang iyong mga salita na inihula mo sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga kagamitan ng bahay ni Jehova at sa buong bayang itinapon, mula sa Babilonya tungo sa dakong ito!+  Gayunman, pakisuyong dinggin mo ang salitang ito na sinasalita ko sa iyong pandinig at sa pandinig ng buong bayan.+  Kung tungkol sa mga propeta na nauna sa akin at nauna sa iyo mula noong sinaunang panahon,+ nanghuhula rin sila noon may kinalaman sa maraming lupain at may kinalaman sa mga dakilang kaharian, ng digmaan at ng kapahamakan at ng salot.+  Kung tungkol sa propeta na nanghuhula ng kapayapaan,+ kapag nagkatotoo ang salita ng propeta ay mahahayag ang propeta na totoong isinugo ni Jehova.”+ 10  Sa gayon ay kinuha ni Hananias na propeta ang pamatok mula sa leeg ni Jeremias na propeta at binali ito.+ 11  At sinabi pa ni Hananias+ sa paningin ng buong bayan: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Ganito ko rin babaliin ang pamatok ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya sa loob ng dalawa pang buong taon mula sa leeg ng lahat ng mga bansa.’ ”+ At si Jeremias na propeta ay yumaon sa kaniyang lakad.+ 12  Sa gayon ay dumating kay Jeremias ang salita ni Jehova,+ matapos na baliin ni Hananias na propeta ang pamatok mula sa leeg ni Jeremias na propeta, na nagsasabi: 13  “Yumaon ka, at sabihin mo kay Hananias, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Mga pamatok+ na kahoy ang binali mo, at kahalili ng mga iyon ay gagawa ka ng mga pamatok na bakal.”+ 14  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “Isang pamatok na bakal ang ilalagay ko sa leeg ng lahat ng mga bansang ito, upang maglingkod kay Nabucodonosor na hari ng Babilonya;+ at maglilingkod sila sa kaniya.+ At maging ang mababangis na hayop sa parang ay ibibigay ko sa kaniya.” ’ ”+ 15  At sinabi ni Jeremias na propeta kay Hananias+ na propeta: “Makinig ka, pakisuyo, O Hananias! Hindi ka isinugo ni Jehova, kundi ikaw mismo ang nag-udyok sa bayang ito na magtiwala sa kabulaanan.+ 16  Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito! Paaalisin kita mula sa ibabaw ng lupa. Sa taóng ito ay mamamatay ka,+ sapagkat nagsalita ka ng tahasang paghihimagsik laban kay Jehova.’ ”+ 17  Sa gayon ay namatay si Hananias na propeta nang taóng iyon, nang ikapitong buwan.+

Talababa