Jeremias 1:1-19

1  Ang mga salita ni Jeremias+ na anak ni Hilkias, isa sa mga saserdote na nasa Anatot+ sa lupain ng Benjamin;+  na dinatnan ng salita ni Jehova nang mga araw ni Josias+ na anak ni Amon,+ na hari ng Juda, noong ikalabintatlong taon ng kaniyang paghahari.+  At patuloy pa itong dumating nang mga araw ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, hanggang sa pagtatapos ng ikalabing-isang taon ni Zedekias+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, hanggang sa yumaon sa pagkatapon ang Jerusalem nang ikalimang buwan.+  At ang salita ni Jehova ay nagsimulang dumating sa akin, na nagsasabi:  “Bago kita inanyuan sa tiyan+ ay nakilala kita,+ at bago ka lumabas mula sa bahay-bata ay pinabanal kita.+ Ginawa kitang propeta sa mga bansa.”  Ngunit sinabi ko: “Ay, O Soberanong Panginoong Jehova! Narito, hindi nga ako marunong magsalita,+ sapagkat ako ay isang bata lamang.”+  At sinabi ni Jehova sa akin: “Huwag mong sabihin, ‘Ako ay isang bata lamang.’ Kundi sa lahat niyaong pagsusuguan ko sa iyo ay paroroon ka; at ang lahat ng iuutos ko sa iyo ay sasalitain mo.+  Huwag kang matakot dahil sa kanilang mga mukha,+ sapagkat ‘Ako ay sumasaiyo upang iligtas ka,’+ ang sabi ni Jehova.”  Sa gayon ay iniunat ni Jehova ang kaniyang kamay at hinipo nito ang aking bibig.+ Pagkatapos ay sinabi ni Jehova sa akin: “Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig.+ 10  Tingnan mo, inaatasan kita sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian,+ upang bumunot at magbagsak at magwasak at maggiba,+ upang magtayo at magtanim.”+ 11  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: “Ano ang nakikita mo, Jeremias?” Kaya sinabi ko: “Isang supling ng punong almendras ang nakikita ko.” 12  At sinabi ni Jehova sa akin: “Nakita mo nang mahusay, sapagkat ako ay nananatiling gising may kinalaman sa aking salita upang tuparin iyon.”+ 13  At ang salita ni Jehova ay dumating sa akin sa ikalawang pagkakataon, na nagsasabi: “Ano ang nakikita mo?” Kaya sinabi ko: “Isang palayok na maluwang ang bibig na hinihipan ang nakikita ko, at ang bibig nito ay palayo sa hilaga.” 14  Sa gayon ay sinabi ni Jehova sa akin: “Mula sa hilaga ay pakakawalan ang kapahamakan laban sa lahat ng tumatahan sa lupain.+ 15  Sapagkat ‘narito, tatawagin ko ang lahat ng pamilya ng mga kaharian sa hilaga,’ ang sabi ni Jehova;+ ‘at tiyak na paroroon sila at ilalagay ang kani-kaniyang trono sa pasukan ng mga pintuang-daan ng Jerusalem,+ at laban sa lahat ng kaniyang mga pader sa palibot at laban sa lahat ng mga lunsod ng Juda.+ 16  At sasalitain ko sa kanila ang aking mga kahatulan tungkol sa lahat ng kanilang kasamaan,+ sapagkat iniwan nila ako+ at patuloy silang gumagawa ng haing usok para sa ibang mga diyos+ at yumuyukod sa mga gawa ng kanilang mga kamay.’+ 17  “At ikaw naman, bigkisan mo ang iyong mga balakang,+ at bumangon ka at salitain mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang mangilabot dahil sa kanila,+ upang hindi kita pangilabutin sa harap nila. 18  Ngunit sa ganang akin, narito, ngayon ay ginawa kitang isang nakukutaang lunsod at isang haliging bakal at mga pader na tanso+ laban sa buong lupain,+ sa mga hari ng Juda, sa kaniyang mga prinsipe, sa kaniyang mga saserdote at sa bayan ng lupain.+ 19  At tiyak na makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi sila mananaig laban sa iyo,+ sapagkat ‘Ako ay sumasaiyo,’+ ang sabi ni Jehova, ‘upang iligtas ka.’ ”+

Talababa