Jeremias 45:1-5

45  Ang salita na sinalita ni Jeremias na propeta kay Baruc+ na anak ni Nerias nang isulat niya sa isang aklat ang mga salitang ito mula sa bibig ni Jeremias+ nang ikaapat na taon ni Jehoiakim+ na anak ni Josias, na hari ng Juda, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel may kinalaman sa iyo, O Baruc,  ‘Sinabi mo: “Sa aba ko ngayon,+ sapagkat dinagdagan ni Jehova ng pamimighati ang aking kirot! Nanghimagod ako dahil sa aking pagbubuntunghininga, at wala akong nasumpungang pahingahang-dako.” ’+  “Ito ang dapat mong sabihin sa kaniya, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito! Ang itinayo ko ay aking gigibain, at ang itinanim ko ay aking bubunutin, ang buong lupain nga.+  Ngunit kung tungkol sa iyo, patuloy kang humahanap ng mga dakilang bagay para sa iyong sarili.+ Huwag ka nang maghanap.” ’+ “ ‘Sapagkat narito, magpapasapit ako ng kapahamakan sa lahat ng laman,’+ ang sabi ni Jehova, ‘at ibibigay ko sa iyo ang iyong kaluluwa bilang samsam sa lahat ng dako na iyong paroroonan.’ ”+

Talababa