Jeremias 18:1-23

18  Ang salita na dumating kay Jeremias mula kay Jehova, na nagsasabi:  “Bumangon ka, at lumusong ka sa bahay ng magpapalayok,+ at doon ay iparirinig ko sa iyo ang aking mga salita.”  At lumusong ako sa bahay ng magpapalayok, at doon ay may gawain siyang ginagawa sa ibabaw ng mga gulong ng magpapalayok.  At ang sisidlan na ginagawa niya sa luwad ay nasira ng kamay ng magpapalayok, at bumaling siya at iyon ay ginawa niyang ibang sisidlan, ayon sa inaakalang tamang gawin sa paningin ng magpapalayok.+  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “ ‘Hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito, O sambahayan ng Israel?’ ang sabi ni Jehova. ‘Narito! Gaya ng luwad sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa aking kamay, O sambahayan ng Israel.+  Sa sandaling magsalita ako laban sa isang bansa at laban sa isang kaharian upang bunutin iyon at ibagsak iyon at wasakin iyon,+  at ang bansang iyon ay tumalikod nga mula sa kasamaan nito na laban doon ay nagsalita ako,+ ikalulungkot ko rin ang kapahamakan na inisip kong ilapat doon.+  Ngunit sa sandaling magsalita ako may kinalaman sa isang bansa at may kinalaman sa isang kaharian upang itayo iyon at itatag iyon,+ 10  at gawin nga nito ang masama sa aking paningin sa hindi pagsunod sa aking tinig,+ ikalulungkot ko rin ang mabuti na sinabi ko sa aking sarili na gawin sa ikabubuti nito.’ 11  “At ngayon ay sabihin mo, pakisuyo, sa mga tao ng Juda at sa mga tumatahan sa Jerusalem, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, ako ay bubuo laban sa inyo ng isang kapahamakan at mag-iisip laban sa inyo ng isang kaisipan.+ Tumalikod kayo, pakisuyo, bawat isa mula sa kaniyang masamang lakad, at pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga pakikitungo.” ’ ”+ 12  At sinabi nila: “Wala nang pag-asa!+ Sapagkat sa aming sariling mga kaisipan kami susunod, at isasagawa ng bawat isa sa amin ang pagkasutil ng kaniyang masamang puso.”+ 13  Kaya ito ang sinabi ni Jehova: “Magtanong kayo sa gitna ng mga bansa, pakisuyo. Sino ang nakarinig ng ganitong mga bagay? Isang kakila-kilabot na bagay ang ginawa ng dalaga ng Israel nang labis-labis.+ 14  Lilisan ba ang niyebe ng Lebanon mula sa bato sa malawak na parang? O matutuyo ba ang kakaibang tubig, na malamig at tumutulo? 15  Sapagkat nilimot ako ng aking bayan+ sa paggawa nila ng haing usok para sa isang bagay na walang kabuluhan,+ at sa pagtisod nila sa mga tao sa kanilang mga lakad,+ ang mga landas noong sinaunang panahon,+ upang lumakad sa mga lansangan, isang daan na hindi natambakan, 16  upang ang kanilang lupain ay gawing bagay na panggigilalasan,+ upang sipulan hanggang sa panahong walang takda.+ Ang bawat isa na dumaraan doon ay tititig sa panggigilalas at mag-iiling ng kaniyang ulo.+ 17  Pangangalatin ko sila na waring pinangalat ng hanging silangan sa harap ng kaaway.+ Likod, at hindi mukha,+ ang ipakikita ko sa kanila sa araw ng kanilang kasakunaan.” 18  At sinabi nila: “Halikayo at mag-isip tayo ng mga kaisipan+ laban kay Jeremias, sapagkat ang kautusan ay hindi mawawala sa saserdote+ o ang payo mula sa marunong o ang salita mula sa propeta.+ Halikayo at saktan natin siya ng dila,+ at huwag tayong magbigay-pansin sa alinman sa kaniyang mga salita.” 19  Magbigay-pansin ka sa akin, O Jehova, at pakinggan mo ang tinig ng aking mga kalaban.+ 20  Dapat bang gantihan ng masama ang mabuti?+ Sapagkat nagdukal sila ng hukay para sa aking kaluluwa.+ Alalahanin mo ang aking pagtayo sa harap mo upang magsalita ng mabuti may kinalaman pa nga sa kanila, upang pawiin ang iyong pagngangalit mula sa kanila.+ 21  Kaya ibigay mo ang kanilang mga anak sa taggutom,+ at ibigay mo sila sa kapangyarihan ng tabak;+ at ang kanilang mga asawa nawa ay maging mga babaing naulila sa anak, at mga balo.+ At ang kanilang sariling mga lalaki nawa ay maging yaong mga pinatay sa pamamagitan ng nakamamatay na salot, ang kanilang mga kabataang lalaki yaong mga pinabagsak sa pamamagitan ng tabak sa pagbabaka.+ 22  May marinig nawang sigaw mula sa kanilang mga bahay, kapag bigla mong dinala sa kanila ang pangkat ng mandarambong.+ Sapagkat nagdukal sila ng hukay upang bihagin ako, at nagtago sila ng mga bitag para sa aking mga paa.+ 23  Ngunit ikaw, O Jehova, ang lubos na nakaaalam sa lahat ng kanilang payo laban sa akin ukol sa kamatayan ko.+ Huwag mong takpan ang kanilang kamalian, at huwag mong pawiin ang kasalanan nilang iyon mula sa harap mo; kundi sila nawa ay maging yaong mga natitisod sa harap mo.+ Sa panahon ng iyong galit ay kumilos ka laban sa kanila.+

Talababa