Jeremias 10:1-25

10  Dinggin ninyo ang salita na sinalita ni Jehova laban sa inyo, O sambahayan ng Israel.  Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag na huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa,+ at huwag kayong mangilabot sa mga tanda sa langit, dahil ang mga bansa ay nangingilabot sa mga iyon.+  Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan+ ay isa lamang singaw, dahil isang punungkahoy+ lamang mula sa kagubatan ang pinutol ng isa, ang gawa ng mga kamay ng bihasang manggagawa sa pamamagitan ng daras.+  Sa pamamagitan ng pilak at ginto ay pinagaganda niya iyon.+ Sa pamamagitan ng mga pako at ng mga martilyo ay ikinakabit nila ang mga iyon, upang walang mabuwal.+  Sila ay gaya ng panakot ng ibon sa bukid ng mga pipino, at hindi makapagsalita.+ Kailangang buhatin sila, sapagkat hindi sila makahakbang.+ Huwag kayong matakot dahil sa kanila, sapagkat hindi sila makagagawa ng anumang kapaha-pahamak at, isa pa, ang paggawa ng anumang mabuti ay wala sa kanila.”+  Talagang walang sinumang katulad mo, O Jehova.+ Ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kalakasan.+  Sino ang hindi matatakot sa iyo,+ O Hari ng mga bansa,+ sapagkat sa iyo nga nararapat; sapagkat sa gitna ng lahat ng marurunong sa mga bansa at sa gitna ng lahat ng kanilang mga pagkahari ay talagang walang sinumang katulad mo.+  At sila ay pawang walang-katuwiran at hangal.+ Ang isang punungkahoy ay isa lamang payo ukol sa kawalang-kabuluhan.+  Pilak na pinitpit upang maging mga pohas ang dinadala mula pa sa Tarsis,+ at ginto mula sa Upaz,+ ang gawa ng bihasang manggagawa at ng mga kamay ng platero; ang kanilang pananamit ay sinulid na asul at lanang tinina sa mamula-mulang purpura. Lahat ng mga iyon ay gawa ng mga taong dalubhasa.+ 10  Ngunit si Jehova ay totoo ngang Diyos.+ Siya ang Diyos na buháy+ at ang Hari hanggang sa panahong walang takda.+ Dahil sa kaniyang pagkagalit ay uuga ang lupa,+ at walang mga bansa na makatatagal sa ilalim ng kaniyang pagtuligsa.+ 11  Ito ang sasabihin ninyo sa kanila: “Ang mga diyos+ na hindi siyang maygawa ng langit at ng lupa ang siyang malilipol mula sa lupa+ at mula sa silong ng langit na ito.” 12  Siya ang Maylikha ng lupa sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan,+ ang Isa na matibay na nagtatatag ng mabungang lupain sa pamamagitan ng kaniyang karunungan,+ at ang Isa na sa pamamagitan ng kaniyang unawa ay nag-unat ng langit.+ 13  Sa pamamagitan ng kaniyang tinig ay pinangyayari niya ang pagkagulo ng tubig sa langit,+ at nagpapailanlang siya ng singaw mula sa dulo ng lupa.+ Gumawa pa man din siya ng mga paagusan para sa ulan,+ at inilalabas niya ang hangin mula sa kaniyang mga imbakan.+ 14  Ang bawat tao ay gumagawi nang lubhang di-makatuwiran anupat walang nalalaman.+ Ang bawat platero ay tiyak na mapapahiya dahil sa inukit na imahen;+ sapagkat ang kaniyang binubong imahen ay kabulaanan,+ at walang espiritu sa kanila.+ 15  Sila ay walang kabuluhan, isang gawang kakutyaan.+ Sa panahon ng pagtutuon ng pansin sa kanila ay malilipol sila.+ 16  Ang Bahagi ng Jacob+ ay hindi gaya ng mga bagay na ito, sapagkat siya ang Tagapag-anyo ng lahat ng bagay,+ at ang Israel ang baston ng kaniyang mana.+ Jehova ng mga hukbo ang kaniyang pangalan.+ 17  Pulutin mo sa lupa ang iyong dala-dalahan,+ O babaing nananahanan sa ilalim ng kaigtingan.+ 18  Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova: “Narito, patatalsikin ko ang mga tumatahan sa lupa sa pagkakataong ito,+ at pipighatiin ko sila upang matuklasan nila.”+ 19  Sa aba ko dahil sa aking pagkasira!+ Ang aking sugat ay nagdulot ng sakit. At ako ay nagsabi: “Tiyak na ito ang aking sakit, at papasanin ko ito.+ 20  Ang aking tolda ay sinamsaman, at ang lahat ng aking mga panaling pantolda ay napatid.+ Nilisan ako ng sarili kong mga anak, at wala na sila.+ Wala nang naglaladlad ng aking tolda o nagtataas ng aking mga telang pantolda. 21  Sapagkat ang mga pastol ay gumawi nang di-makatuwiran,+ at hindi nila hinanap si Jehova.+ Kaya naman hindi sila kumilos nang may kaunawaan, at ang lahat ng kanilang mga hayop na nanginginain ay nangalat.”+ 22  Makinig kayo! Isang ulat! Narito, iyon ay dumating, gayundin ang isang malakas na pagdagundong mula sa lupain ng hilaga,+ upang ang mga lunsod ng Juda ay gawing tiwangwang na kaguhuan, na tirahan ng mga chakal.+ 23  Nalalaman kong lubos, O Jehova, na ang lakad ng makalupang tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi sa taong lumalakad ang magtuwid man lamang ng kaniyang hakbang.+ 24  Ituwid mo ako, O Jehova, ngunit sa pamamagitan ng kahatulan;+ huwag sa iyong galit,+ upang hindi mo ako iuwi sa wala.+ 25  Ibuhos mo ang iyong pagngangalit sa mga bansang+ nagwawalang-bahala sa iyo,+ at sa mga pamilyang hindi tumatawag sa iyong pangalan.+ Sapagkat nilamon nila ang Jacob.+ Oo, nilamon nila siya, at patuloy nila siyang nililipol;+ at ang kaniyang tinatahanang dako ay itiniwangwang nila.+

Talababa