Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 27

Hoe kan Jezus’ dood ons redden?

Hoe kan Jezus’ dood ons redden?

We zondigen, lijden en sterven omdat de eerste mensen, Adam en Eva, God ongehoorzaam waren. a Maar onze situatie is niet uitzichtloos. Jehovah heeft door middel van zijn Zoon, Jezus Christus, voorzien in een manier om ons te bevrijden van zonde en de dood. De Bijbel zegt dat Jezus door zijn dood in een losprijs voorzag. Een losprijs (of losgeld) is de prijs die wordt betaald om iemand vrij te kopen. De prijs die Jezus betaalde, was de waarde van zijn volmaakte leven als mens. (Lees Mattheüs 20:28.) Toen Jezus zijn recht om voor eeuwig op aarde te leven vrijwillig opgaf, maakte hij het voor ons mogelijk om alles terug te krijgen wat Adam en Eva verloren hadden. Jezus liet daarmee ook zien hoeveel Jehovah en hij van ons houden. Deze les zal je helpen te beseffen hoe bijzonder het is dat Jezus voor ons is gestorven.

1. Hoe helpt Jezus’ dood ons in deze tijd?

Omdat we zondaars zijn, doen we veel dingen die Jehovah afkeurt. Toch is het mogelijk om een hechte vriendschap met God te hebben. Daarvoor moeten we echt spijt hebben van onze zonden, Jehovah via Jezus Christus om vergeving vragen en ons best doen om niet dezelfde fouten te maken (1 Johannes 2:1). In de Bijbel staat: ‘Christus is eens en voor altijd gestorven voor zonden, een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, om jullie naar God te leiden’ (1 Petrus 3:18).

2. Hoe zal Jezus’ dood ons in de toekomst helpen?

Jehovah stuurde Jezus naar de aarde. Het doel was dat hij zijn volmaakte leven als mens zou offeren ‘zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Johannes 3:16). Dankzij Jezus’ offer zal Jehovah binnenkort alle gevolgen van Adams ongehoorzaamheid ongedaan maken. Als je geloof hebt in Jezus’ offer, zul je dus de mogelijkheid hebben om voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven! (Jesaja 65:21-23)

MEER LEREN

Kom meer te weten over waarom Jezus zijn leven gaf en wat dat voor jou betekent.

3. Jezus’ dood bevrijdt ons van zonde en de dood

Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Welke mogelijkheid verloor Adam door ongehoorzaam te zijn aan God?

Lees Romeinen 5:12. Gespreksvraag:

 • Welke gevolgen heeft Adams zonde voor jou?

Lees Johannes 3:16. Gespreksvraag:

 • Waarom stuurde Jehovah zijn Zoon naar de aarde?

 1. Adam was een volmaakt mens die God ongehoorzaam was. Als gevolg daarvan zondigen en sterven alle mensen

 2. Jezus was een volmaakt mens die God gehoorzaam was. Als gevolg daarvan kunnen mensen volmaakt worden en eeuwig leven

4. Alle mensen kunnen voordeel hebben van Jezus’ dood

Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe kan de dood van één man tot voordeel zijn van alle mensen?

Lees 1 Timotheüs 2:5, 6. Gespreksvraag:

 • Adam was een volmaakt mens, maar als gevolg van zijn zonde zondigen en sterven alle mensen. Jezus was ook een volmaakt mens. In welk opzicht voorzag hij in ‘een overeenkomstige losprijs’?

5. De losprijs is een geschenk van Jehovah aan jou

Jehovah’s vrienden zien de losprijs als een persoonlijk geschenk. Lees Galaten 2:20. Gespreksvraag:

 • Hoe blijkt uit de woorden van de apostel Paulus dat hij de losprijs zag als een geschenk aan hem persoonlijk?

Toen Adam zondigde, werden hij en al zijn nakomelingen ter dood veroordeeld. Maar Jehovah stuurde zijn Zoon naar de aarde om te sterven, zodat jij de mogelijkheid hebt om eeuwig te leven.

Probeer je tijdens het lezen van de volgende verzen voor te stellen hoe Jehovah zich voelde toen zijn Zoon lijden onderging. Lees Johannes 19:1-7, 16-18. Gespreksvraag:

 • Wat vind je van wat Jehovah en Jezus voor jou hebben gedaan?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Hoe kunnen alle mensen gered worden door de dood van één mens?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Op basis van Jezus’ dood kan Jehovah onze zonden vergeven en hebben we de mogelijkheid om eeuwig te leven.

Overzichtsvragen

 • Waarom moest Jezus sterven?

 • In welk opzicht was Jezus’ volmaakte menselijke leven een overeenkomstige losprijs?

 • Welke voordelen heeft Jezus’ dood voor jou?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kom te weten waarom Jezus’ volmaakte menselijke leven een losprijs wordt genoemd.

‘In welk opzicht is het offer van Jezus “een losprijs in ruil voor velen”?’ (artikel op jw.org)

Wat moeten we doen om gered te worden?

‘Jezus redt: Hoe?’ (artikel op jw.org)

Kan Jehovah ook ernstige zonden vergeven?

‘Vragen over de Bijbel’ (De Wachttoren, 1 mei 2013)

Hoe hielp kennis over Christus’ offer een man om zijn persoonlijkheid te veranderen?

‘Ik had totaal geen controle meer over mijn agressie’ (artikel op jw.org)

a Zonde is niet alleen het doen van iets slechts maar slaat ook op de onvolmaakte toestand die we hebben geërfd.