Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 21

Hoe wordt het goede nieuws gepredikt?

Hoe wordt het goede nieuws gepredikt?

Door middel van het Koninkrijk zal Jehovah binnenkort een eind maken aan al onze problemen. Dat nieuws is te mooi om voor onszelf te houden! Jezus wilde dat zijn volgelingen die boodschap aan iedereen bekend zouden maken (Mattheüs 28:19, 20). Hoe gehoorzamen Jehovah’s Getuigen dit gebod van Jezus?

1. Hoe gaat Mattheüs 24:14 in deze tijd in vervulling?

Jezus voorspelde: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt’ (Mattheüs 24:14). Jehovah’s Getuigen hebben graag een aandeel aan dat belangrijke werk. We prediken het goede nieuws over de hele wereld in meer dan 1000 talen! Dat vraagt heel veel inspanning en organisatie. Zonder Jehovah’s hulp zou dat niet mogelijk zijn.

2. Op welke manieren prediken we tot mensen?

We prediken overal waar mensen zijn. Net als de christenen in de eerste eeuw prediken we ‘van huis tot huis’ (Handelingen 5:42). Met die systematische methode kunnen we elk jaar miljoenen mensen bereiken. Omdat mensen vaak niet thuis zijn, prediken we ook op openbare plaatsen. We zoeken altijd naar gelegenheden om anderen te vertellen over Jehovah en zijn doel met de mens.

3. Wie heeft de verantwoordelijkheid om het goede nieuws te prediken?

Alle echte christenen hebben de verantwoordelijkheid om het goede nieuws aan anderen te vertellen. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus. We proberen in de prediking zo veel te doen als onze omstandigheden toelaten, omdat we beseffen dat er levens op het spel staan. (Lees 1 Timotheüs 4:16.) Voor dat werk worden we niet betaald, want de Bijbel zegt: ‘Voor niets heb je gekregen, voor niets moet je geven’ (Mattheüs 10:7, 8). Niet iedereen wil naar onze boodschap luisteren. Toch gaan we door met prediken omdat het bij onze aanbidding hoort en het Jehovah gelukkig maakt.

MEER LEREN

Kom meer te weten over hoe Jehovah’s Getuigen wereldwijd prediken, en zie hoe Jehovah ons helpt.

4. We doen veel moeite om iedereen te bereiken

Jehovah’s Getuigen doen veel moeite om het goede nieuws overal bekend te maken. Bekijk de VIDEO. Gespreksvraag:

  • Wat vind je bijzonder aan de moeite die Jehovah’s Getuigen doen om te prediken?

Lees Mattheüs 22:39 en Romeinen 10:13-15. Gespreksvragen:

  • Hoe laten we door de prediking zien dat we van onze medemensen houden?

  • Hoe denkt Jehovah over degenen die het goede nieuws prediken? (Zie vers 15.)

5. We zijn Gods medewerkers

Er zijn veel ervaringen die laten zien dat Jehovah de prediking leidt. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld kwam een broeder, Paul, op een middag tijdens de huis-aan-huisprediking bij een vrouw aan de deur. Die ochtend had de vrouw tot God gebeden en daarbij zijn naam, Jehovah, gebruikt. Ze had God gevraagd of er iemand bij haar langs kon komen. ‘Drie uur later stond ik bij haar aan de deur’, zegt Paul.

Lees 1 Korinthiërs 3:9. Gespreksvraag:

  • Hoe blijkt uit ervaringen zoals die in Nieuw-Zeeland dat Jehovah de prediking leidt?

Lees Handelingen 1:8. Gespreksvraag:

  • Waarom hebben we bij de prediking Jehovah’s hulp nodig?

Wist je dit?

Op onze doordeweekse vergaderingen worden we opgeleid voor de prediking. Als je bij een van die bijeenkomsten bent geweest, wat vond je dan van die opleiding?

6. We gehoorzamen Gods gebod om te prediken

In de eerste eeuw probeerden tegenstanders de prediking van Jezus’ volgelingen te stoppen. Die christenen verdedigden hun recht om te prediken door ‘het goede nieuws wettelijk te bevestigen’ (Filippenzen 1:7). Jehovah’s Getuigen doen in deze tijd hetzelfde. a

Lees Handelingen 5:27-42. Gespreksvraag:

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom gaan Jehovah’s Getuigen langs de deuren?’

  • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om het goede nieuws te prediken tot alle volken. Jehovah helpt zijn volk bij dat werk.

Overzichtsvragen

  • Hoe wordt het goede nieuws over de hele wereld gepredikt?

  • Hoe laten we door onze prediking zien dat we van onze medemensen houden?

  • Denk je dat de prediking voldoening kan geven? Waarom denk je dat?

Persoonlijk doel

EXTRA

Kijk hoe Jehovah’s Getuigen tot mensen in grote steden prediken.

Speciaal Openbaar Getuigenis in Parijs (5:11)

Wat doen Jehovah’s Getuigen om vluchtelingen te bereiken?

Geestelijke dorst van vluchtelingen lessen (5:59)

Een fulltimeprediker vertelt wat haar veel voldoening geeft.

Ik heb de beste carrière gekozen (6:29)

Een paar bijzondere juridische overwinningen die het makkelijker hebben gemaakt om het goede nieuws te prediken.

‘Koninkrijkspredikers stappen naar de rechter’ (Gods Koninkrijk regeert!, hoofdstuk 13)

a De opdracht om te prediken komt van God. Om die reden hebben Jehovah’s Getuigen geen toestemming van menselijke autoriteiten nodig om het goede nieuws te prediken.