Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 22

Hoe kun jij het goede nieuws met anderen delen?

Hoe kun jij het goede nieuws met anderen delen?

Als je meer over de waarheid uit de Bijbel te weten komt, denk je misschien: dit moet iedereen weten! En dat is helemaal waar. Maar misschien zie je ertegen op om anderen te vertellen wat je hebt geleerd. Hoe kun je dat gevoel overwinnen en het leuk gaan vinden om met anderen over het goede nieuws uit de Bijbel te praten?

1. Hoe kun je met mensen die je kent, praten over wat je hebt geleerd?

Jezus’ volgelingen zeiden: ‘Wij kunnen er niet mee ophouden te praten over de dingen die we gezien en gehoord hebben’ (Handelingen 4:20). Ze waren zo blij met de waarheid dat ze die met zo veel mogelijk mensen wilden delen. Heb jij dat ook? Zoek dan naar gelegenheden om je familie en vrienden op een respectvolle manier te vertellen wat je hebt geleerd. (Lees Kolossenzen 4:6.)

Manieren om over het goede nieuws te beginnen

 • Begin in gesprekken met familieleden over een Bijbels onderwerp door te zeggen: ‘Ik heb deze week iets interessants geleerd.’

 • Deel een vertroostende Bijbeltekst met een vriend die ziek is of het moeilijk heeft.

 • Vertel collega’s die vragen hoe je weekend was, wat je hebt geleerd tijdens je Bijbelcursus of op een bijeenkomst van de gemeente.

 • Laat je vrienden de website jw.org zien.

 • Nodig anderen uit om mee te doen met je Bijbelcursus of laat zien hoe ze zelf een Bijbelcursus kunnen aanvragen op jw.org.

2. Waarom zou je je ten doel stellen om met de gemeente te prediken?

Jezus’ volgelingen deelden het goede nieuws niet alleen met mensen die ze kenden. Jezus ‘stuurde ze twee aan twee voor zich uit naar elke stad’ om te prediken (Lukas 10:1). Doordat ze op zo’n georganiseerde manier predikten, kregen veel meer mensen de kans om het goede nieuws te horen. Ook gaf het ze vreugde om samen te prediken (Lukas 10:17). Zou jij je ten doel kunnen stellen om met de gemeente te prediken?

MEER LEREN

Hoe kun je je zenuwen overwinnen en vreugde ervaren door het goede nieuws met anderen te delen?

3. Jehovah zal je helpen

Sommigen die willen prediken, maken zich er zorgen over hoe mensen zullen reageren of over ze zullen denken.

 • Zie jij ertegen op om anderen te vertellen wat je hebt geleerd? Waarom wel of niet?

Bekijk de VIDEO en bespreek daarna de gespreksvraag.

 • Hoe overwonnen deze jonge Getuigen hun angst?

Lees Jesaja 41:10. Gespreksvraag:

 • Waarom is het goed om te bidden als je ertegen opziet om te prediken?

Wist je dit?

Veel Getuigen van Jehovah dachten vroeger dat ze nooit de moed zouden hebben om het goede nieuws met anderen te delen. Sergey bijvoorbeeld had weinig zelfvertrouwen en vond het moeilijk om met anderen te communiceren. Maar toen ging hij de Bijbel bestuderen. Hij vertelt: ‘Ondanks mijn angst begon ik met anderen te praten over wat ik leerde. Tot mijn grote verbazing kreeg ik daar juist meer zelfvertrouwen door. Het versterkte ook mijn eigen overtuiging.’

4. Toon respect

Voordat je met anderen over het goede nieuws gaat praten, is het goed om er niet alleen over na te denken wat je gaat zeggen, maar ook hoe je het gaat zeggen. Lees 2 Timotheüs 2:24 en 1 Petrus 3:15. Gespreksvragen:

 • Hoe kun je die teksten toepassen als je met anderen over de Bijbel praat?

 • Misschien zijn sommige vrienden of familieleden het niet met je eens. Wat zou je kunnen doen? Wat kun je beter niet doen?

 • Waarom is het beter om tactvolle vragen te stellen dan stellige uitspraken te doen?

5. Het goede nieuws delen geeft vreugde

Jehovah gaf Jezus de opdracht om het goede nieuws bekend te maken. Hoe dacht Jezus over die opdracht? Lees Johannes 4:34. Gespreksvragen:

 • Goed voedsel houdt je in leven en maakt je gelukkig. Waarom vergeleek Jezus het doen van Gods wil, waaronder het prediken van het goede nieuws, met het eten van voedsel?

 • Op welke manieren geeft het delen van het goede nieuws vreugde?

Tips

 • Op de doordeweekse vergadering leer je manieren om gesprekken te beginnen.

 • Vraag aan je Bijbelleraar hoe je je kunt opgeven voor een toewijzing op de doordeweekse vergadering. Die toewijzingen zullen je meer zelfvertrouwen geven om anderen te vertellen wat je leert.

 • Gebruik de kaders ‘Sommigen zeggen’ en ‘Misschien vraagt iemand’ in deze cursus om te oefenen hoe je op veelvoorkomende vragen en opmerkingen kunt reageren.

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Heb je nog wat leuks gedaan?’

 • Hoe zou je die gelegenheid kunnen gebruiken om te vertellen wat je tijdens je Bijbelcursus geleerd hebt?

SAMENVATTING

Het goede nieuws met anderen delen geeft vreugde, en daarmee beginnen is misschien makkelijker dan je denkt.

Overzichtsvragen

 • Waarom zou je het goede nieuws met anderen delen?

 • Hoe kun je daarbij respect voor mensen tonen?

 • Als je ertegen opziet om te prediken, hoe kun je dat gevoel dan overwinnen?

Persoonlijk doel

EXTRA

Vier makkelijke manieren om het goede nieuws te delen met gebruik van het contactkaartje voor jw.org.

Contactkaartje jw.org voorbeeldpresentatie (1:43)

Welke vier eigenschappen kunnen je helpen om het goede nieuws met anderen te delen?

‘Wil jij een visser van mensen worden?’ (De Wachttoren, september 2020)

Kijk hoe een Bijbels voorbeeld je moed kan geven om met anderen over het goede nieuws te praten, ook als je jong bent.

Jehovah zal je helpen moedig te zijn (11:59)

Hoe kun je over de Bijbel praten met familieleden die Jehovah nog niet kennen?

‘Het hart bereiken van andersdenkende familieleden’ (De Wachttoren, 15 maart 2014)