Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 43

Wat is volgens de Bijbel de juiste kijk op alcohol?

Wat is volgens de Bijbel de juiste kijk op alcohol?

Wereldwijd zijn er veel verschillende meningen over alcohol. Sommigen genieten ervan om af en toe samen met vrienden wat te drinken. Anderen kiezen ervoor om helemaal niet te drinken. Weer anderen drinken zo veel dat ze dronken worden. Wat is volgens de Bijbel de juiste kijk op alcohol?

1. Is het verkeerd om alcohol te drinken?

De Bijbel keurt het drinken van alcohol niet af. In een opsomming van goede dingen die God ons heeft gegeven, noemt de Bijbel ‘wijn die het hart van de mens verheugt’ (Psalm 104:14, 15). Sommige trouwe aanbidders van God die in de Bijbel worden genoemd, dronken alcohol (1 Timotheüs 5:23).

2. Welk advies geeft de Bijbel aan personen die alcohol drinken?

Jehovah veroordeelt zwaar drinken en dronkenschap (Galaten 5:21). Zijn Woord zegt: ‘Bevind je niet onder hen die te veel wijn drinken’ (Spreuken 23:20). Als je ervoor kiest wel alcohol te drinken, drink dan niet zo veel dat je niet meer helder kunt denken, dat je geen controle meer hebt over wat je zegt en doet, of dat je gezondheid gevaar loopt. Daarbij maakt het niet uit of je in gezelschap drinkt of alleen. Als je het moeilijk vindt om je drankgebruik onder controle te houden, zou je bereid moeten zijn om helemaal te stoppen met drinken.

3. Hoe kun je de keuzes van anderen respecteren?

Iedereen moet zelf beslissen of hij wel of geen alcohol drinkt. We mogen iemand niet veroordelen als hij ervoor kiest om met mate te drinken. Ook mogen we iemand die geen alcohol wil drinken, niet onder druk zetten (Romeinen 14:10). En als het voor anderen problemen zou opleveren als we drinken, zullen we daar rekening mee houden. (Lees Romeinen 14:21.) We zoeken ‘niet ons eigen voordeel, maar dat van de ander’. (Lees 1 Korinthiërs 10:23, 24.)

MEER LEREN

Kijk welke Bijbelse principes je kunnen helpen om te bepalen of je zult drinken en hoeveel. Leer ook wat je kunt doen als je een drankprobleem hebt.

4. De keus of je wel of geen alcohol zult drinken

Hoe bezag Jezus het drinken van alcohol? Kijk eens naar het eerste wonder dat hij deed. Lees Johannes 2:1-11. Gespreksvragen:

 • Wat leert dit wonder je over Jezus’ kijk op alcohol en mensen die alcohol drinken?

 • Jezus veroordeelde het drinken van alcohol niet. Dus hoe zou een christen over iemand moeten denken die ervoor kiest om alcohol te drinken?

Hoewel een christen zelf mag bepalen of hij alcohol drinkt, wil dat niet zeggen dat het altijd verstandig is om dat te doen. Lees Spreuken 22:3 en denk erover na of het in de volgende situaties verstandig zou zijn om alcohol te drinken:

 • Je gaat autorijden of een machine bedienen.

 • Je bent zwanger.

 • Een arts heeft je afgeraden om alcohol te drinken.

 • Je vindt het moeilijk om maat te houden.

 • Je bent volgens de wet niet oud genoeg om te drinken.

 • Je bent in aanwezigheid van iemand die geen alcohol drinkt omdat hij een drankprobleem heeft gehad.

Wat kan je helpen om te bepalen of je alcohol zult serveren op een bruiloft of ander feestje? Bekijk de VIDEO.

Lees Romeinen 13:13 en 1 Korinthiërs 10:31, 32. Bespreek na het lezen van elke tekst de volgende vraag:

 • Hoe kan dit principe je helpen een beslissing te nemen waar Jehovah blij mee is?

Elke christen moet zelf bepalen of hij wel of geen alcohol drinkt. Soms hangt het van de situatie af welke keus hij maakt

5. Bepaal hoeveel je zult drinken

Als je ervoor kiest alcohol te drinken, onthoud dan het volgende: Jehovah keurt het drinken van alcohol niet af, maar hij veroordeelt wel overmatig drankgebruik. Waarom? Lees Hosea 4:11, 18. Gespreksvraag:

 • Wat kan er gebeuren als iemand te veel alcohol drinkt?

Hoe voorkom je dat je te veel alcohol drinkt? Het is belangrijk dat je bescheiden bent, oftewel je beperkingen kent. Lees Spreuken 11:2. Gespreksvraag:

 • Waarom is het goed om van tevoren een limiet te stellen aan hoeveel je zult drinken?

6. Een drankprobleem overwinnen

Kijk wat een man hielp om van zijn drankprobleem af te komen. Bekijk de VIDEO. Gespreksvragen:

 • Welk effect had alcohol op het gedrag van Dmitri?

 • Lukte het hem meteen om met drinken te stoppen?

 • Hoe kon hij uiteindelijk zijn alcoholverslaving overwinnen?

Lees 1 Korinthiërs 6:10, 11. Gespreksvragen:

 • Hoe erg vindt Jehovah dronkenschap?

 • Waaruit blijkt dat iemand die te veel drinkt, kan veranderen?

Lees Mattheüs 5:30. Gespreksvraag:

 • Met de illustratie van het afhakken van een hand bedoelde Jezus dat we soms offers moeten brengen om Jehovah’s goedkeuring te krijgen. Wat kun je doen als je het moeilijk vindt om een drankprobleem te overwinnen? a

Lees 1 Korinthiërs 15:33. Gespreksvraag:

 • Wat zal het gevolg zijn als je vaak omgaat met mensen die te veel drinken?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Is het verkeerd om alcohol te drinken?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

Jehovah heeft ons alcohol gegeven om van te genieten, maar hij veroordeelt zwaar drinken en dronkenschap.

Overzichtsvragen

 • Wat is volgens de Bijbel de juiste kijk op alcohol?

 • Wat zijn de gevaren van te veel drinken?

 • Hoe kun je de keuzes van anderen respecteren?

Persoonlijk doel

EXTRA

Hoe kunnen jongeren goede keuzes maken als het om alcohol gaat?

Denk na voor je drinkt (2:31)

Praktische stappen om een drankprobleem te overwinnen.

‘Alcohol op de juiste plaats houden’ (De Wachttoren, 1 januari 2010)

Kan een christen meedoen aan toosten?

‘Vragen van lezers’ (De Wachttoren, 15 februari 2007)

In het verhaal ‘Hij noemde me een bodemloos vat’ vertelt een man hoe hij stopte met bingedrinken.

‘De Bijbel verandert levens’ (De Wachttoren, 1 mei 2012)

a Mensen met een alcoholverslaving hebben misschien professionele hulp nodig om die te overwinnen. Veel artsen zeggen dat mensen die ooit een drankprobleem hebben gehad, nooit meer alcohol zouden moeten drinken.