Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 32

Gods Koninkrijk regeert nu!

Gods Koninkrijk regeert nu!

Gods Koninkrijk is in 1914 in de hemel gaan regeren. Toen zijn ook de laatste dagen van menselijk bestuur begonnen. Hoe weten we dat? We gaan kijken naar Bijbelse profetieën, de gebeurtenissen in de wereld en het gedrag van mensen sinds 1914.

1. Wat heeft de Bijbel voorspeld?

Uit het Bijbelboek Daniël weten we dat Gods Koninkrijk zou beginnen te regeren aan het einde van een periode van ‘zeven tijden’ (Daniël 4:16, 17). Eeuwen later noemde Jezus diezelfde periode ‘de vastgestelde tijd van de heidenen’, en hij zei dat die nog niet geëindigd was (Lukas 21:24). Zoals we zullen zien, eindigden de zeven tijden in 1914.

2. Wat is er sinds 1914 gebeurd in de wereld en met het gedrag van mensen?

Jezus’ volgelingen vroegen hem: ‘Wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ (Mattheüs 24:3) In zijn antwoord voorspelde Jezus allerlei dingen die zouden gebeuren vanaf het moment dat hij in de hemel als Koning van Gods Koninkrijk zou beginnen te regeren. Dat waren onder andere oorlogen, voedseltekorten en aardbevingen. (Lees Mattheüs 24:7.) De Bijbel voorspelde ook dat door het gedrag van mensen in ‘de laatste dagen’ die tijd ‘moeilijk te doorstaan’ zou zijn (2 Timotheüs 3:1-5). Die gebeurtenissen en dat gedrag zijn vooral te zien sinds 1914.

3. Waarom gaat het zo slecht met de wereld sinds Gods Koninkrijk regeert?

Kort nadat Jezus de Koning van Gods Koninkrijk was geworden, voerde hij in de hemel oorlog tegen Satan en de demonen. Satan verloor die oorlog. De Bijbel zegt: ‘Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden samen met hem neergeworpen’ (Openbaring 12:9, 10, 12). Satan is woedend omdat hij weet dat hij vernietigd zal worden. Daarom veroorzaakt hij overal op aarde pijn en verdriet. Logisch dat het zo slecht gaat met de wereld! Gods Koninkrijk zal al die problemen ongedaan maken.

MEER LEREN

Hoe weten we dat het Koninkrijk in 1914 is gaan regeren, en hoe kunnen we laten zien dat we dat geloven?

4. De Bijbelse chronologie wijst op 1914

God gaf koning Nebukadnezar van het oude Babylon een profetische droom. Uit de droom zelf en de uitleg die Daniël erover gaf, blijkt dat de droom ging over zowel Nebukadnezars bestuur als Gods Koninkrijk. (Lees Daniël 4:17.) a

Lees Daniël 4:20-26. Gebruik daarna de tabel om de volgende vragen te beantwoorden:

 • (A) Wat zag Nebukadnezar in zijn droom? (Zie vers 20 en 21.)

 • (B) Wat zou er met de boom gebeuren? (Zie vers 23.)

 • (C) Wat zou er gebeuren aan het eind van de ‘zeven tijden’? (Zie vers 26.)

Wat de droom over de boom te maken heeft met Gods Koninkrijk

DE PROFETIE (Daniël 4:20-36)

Bestuur

(A) Een enorm hoge boom

Bestuur onderbroken

(B) ‘Hak de boom om’ en laat ‘zeven tijden’ voorbijgaan

Bestuur hersteld

(C) ‘Het koninkrijk zal weer van u worden’

De eerste vervulling van de profetie

 • (D) Van wie was de boom een afbeelding? (Zie vers 22.)

 • (E) Hoe werd zijn bestuur onderbroken? (Lees Daniël 4:29-33.)

 • (F) Wat gebeurde er met Nebukadnezar aan het eind van de ‘zeven tijden’? (Lees Daniël 4:34-36.)

EERSTE VERVULLING

Bestuur

(D) Nebukadnezar, de koning van Babylon

Bestuur onderbroken

(E) Na 606 v.Chr. verliest Nebukadnezar zijn verstand en kan hij zeven jaar lang niet regeren

Bestuur hersteld

(F) Nebukadnezar krijgt zijn verstand terug en begint weer te regeren

De tweede vervulling van de profetie

 • (G) Van wie was de boom een afbeelding? (Lees 1 Kronieken 29:23.)

 • (H) Hoe werd hun bestuur onderbroken? Was dat nog steeds zo toen Jezus op aarde was, en hoe weten we dat? (Lees Lukas 21:24.)

 • (I) Wanneer en waar werd dat bestuur hersteld?

TWEEDE VERVULLING

Bestuur

(G) Koningen van Israël die Gods bestuur vertegenwoordigen

Bestuur onderbroken

(H) Jeruzalem wordt verwoest en de dynastie van Israëlitische koningen wordt 2520 jaar lang onderbroken

Bestuur hersteld

(I) Jezus begint in de hemel te regeren als Koning van Gods Koninkrijk

Hoelang duren de zeven tijden?

Sommige gedeelten van de Bijbel helpen ons om andere gedeelten te begrijpen. In het Bijbelboek Openbaring bijvoorbeeld wordt gezegd dat drieënhalve tijd gelijk is aan 1260 dagen (Openbaring 12:6, 14). Zeven tijden is het dubbele daarvan, dus 2520 dagen. In de Bijbel wordt met het woord dag soms een jaar bedoeld (Ezechiël 4:6). Dat geldt ook voor de zeven tijden waarover het boek Daniël spreekt — die stellen 2520 jaar voor.

5. De wereld is sinds 1914 veranderd

Jezus voorspelde dat er opvallende gebeurtenissen in de wereld te zien zouden zijn nadat hij Koning was geworden. Lees Lukas 21:9-11. Gespreksvraag:

 • Welke van die gebeurtenissen hebben tijdens jouw leven plaatsgevonden?

De apostel Paulus beschreef hoe mensen zouden zijn in de laatste dagen van menselijk bestuur. Lees 2 Timotheüs 3:1-5. Gespreksvraag:

 • Heb je gezien dat mensen zich op die manier gedragen?

6. Laat zien dat je gelooft dat Gods Koninkrijk nu regeert

Lees Mattheüs 24:3, 14. Gespreksvragen:

 • Welk belangrijke werk is een bewijs dat Gods Koninkrijk nu regeert?

 • Hoe kun je meedoen aan dat werk?

Gods Koninkrijk regeert nu al, en het zal niet lang meer duren voordat het over de hele aarde regeert. Lees Hebreeën 10:24, 25. Gespreksvraag:

 • Wat moet je doen ‘naarmate je de dag dichterbij ziet komen’?

Als je iets leert wat anderen kan helpen en redden, waartoe motiveert dat je dan?

MISSCHIEN VRAAGT IEMAND: ‘Waarom hebben Jehovah’s Getuigen het altijd over 1914?’

 • Wat zou je daarop zeggen?

SAMENVATTING

De Bijbelse profetieën en chronologie, en de situatie in de wereld bewijzen dat Gods Koninkrijk nu regeert. Je kunt laten zien dat je dat gelooft door anderen erover te vertellen en de bijeenkomsten van de gemeente te bezoeken.

Overzichtsvragen

 • Wat gebeurde er aan het eind van de zeven tijden die in het Bijbelboek Daniël worden genoemd?

 • Wat overtuigt jou ervan dat Gods Koninkrijk sinds 1914 regeert?

 • Hoe kun je laten zien dat je gelooft dat het Koninkrijk nu regeert?

Persoonlijk doel

EXTRA

Wat hebben historici en anderen gezegd over de veranderingen in de wereld sinds 1914?

‘Wanneer begon het morele verval?’ (Ontwaakt!, april 2007)

Lees welke uitwerking de profetie in Mattheüs 24:14 op het leven van een man had.

‘Honkbal stond bij mij op nummer één’ (De Wachttoren nr. 3 2017)

a Zie de  laatste twee artikelen onder ‘Extra’ in deze les.