jongeren

VRAGEN VAN JONGEREN

Wat moet ik doen na mijn doop? — Deel 2: Blijf Jehovah trouw

Wat kan je helpen om je te houden aan je opdrachtsgelofte?