Doorgaan naar inhoud

VRAGEN VAN JONGEREN

Verkering — Deel 2: Wat kan ik verwachten als ik verkering heb?

Verkering — Deel 2: Wat kan ik verwachten als ik verkering heb?

 Je vindt iemand leuk en jullie hebben besloten om verkering te nemen om te kijken of jullie goed bij elkaar passen en met elkaar willen trouwen. Wat kun je verwachten nu je verkering hebt?

In dit artikel

 Open en eerlijke gesprekken

 Jullie zullen veel over elkaar te weten komen als jullie samen tijd doorbrengen. Soms leer je iets over de ander door te kijken naar hoe hij of zij zich gedraagt.

 Maar over sommige dingen zullen jullie open en eerlijk moeten praten. Probeer tijdens zulke gesprekken zo objectief mogelijk te blijven. Laat niet toe dat je emoties je beoordelingsvermogen vertroebelen.

 Het is bijvoorbeeld goed om de volgende onderwerpen te bespreken:

  •   Geld. Heb je schulden? Geef je snel te veel geld uit? Weten jullie al hoe jullie financiële beslissingen gaan nemen als jullie straks getrouwd zijn?

  •   Gezondheid. Heb je een goede gezondheid? Heb je in het verleden ernstige gezondheidsproblemen gehad?

  •   Doelen. Wat wil je met je leven doen? Passen jouw doelen bij de doelen van degene met wie je verkering hebt? Zul je nog steeds gelukkig zijn als je na het trouwen door omstandigheden je doelen niet kunt bereiken?

  •   Gezin. Heb je op dit moment gezinsverplichtingen? Welke verplichtingen verwacht je in de toekomst te krijgen? Wil je kinderen? Zo ja, hoeveel?

 Als je zulke onderwerpen bespreekt, wees dan open en eerlijk. Hou geen informatie achter en verdraai de feiten niet, alleen maar om een goede indruk te maken (Hebreeën 13:18).

 Om over na te denken: Wat wil ik weten over degene met wie ik verkering heb? Wat moet hij of zij over mij weten? Hoe zullen open en eerlijke gesprekken ons helpen om ook goed met elkaar te communiceren als we eenmaal getrouwd zijn?

 Bijbels principe: ‘Spreek de waarheid tegen elkaar.’ — Efeziërs 4:25, De Nieuwe Bijbelvertaling.

 ‘Een meisje denkt misschien: over een halfjaar zijn we waarschijnlijk wel verloofd. Maar haar vriendje denkt misschien eerder aan een jaar. In dat geval zal zij misschien gekwetst en teleurgesteld worden omdat haar verwachtingen niet uitkomen. Het is belangrijk dat beiden op één lijn zitten.’ — Ariana, een jaar getrouwd.

 Verschillen in mening

 Iedereen is anders. Dus ga er niet van uit dat jij en degene met wie je verkering hebt overal hetzelfde over denken en het overal over eens zijn. Je mening wordt vaak beïnvloed door dingen zoals je opvoeding of cultuur.

 Om over na te denken: Als we verschillend denken over iets kleins en er geen Bijbelse principes overtreden worden, zijn we dan omwille van de vrede bereid compromissen te sluiten?

 Bijbels principe: ‘Laat je redelijkheid (…) bekend worden.’ — Filippenzen 4:5.

 ‘Hoe “perfect” jullie ook bij elkaar passen, jullie zullen meningsverschillen hebben. Goed bij elkaar passen is belangrijk, maar nog belangrijker zijn de eigenschappen die jullie tonen als jullie het niet met elkaar eens zijn.’ — Matthew, vijf jaar getrouwd.

 Stress

 Als je verkering hebt, gaat veel van je tijd daar natuurlijk naartoe en dat kan wat stress opleveren. Wat kan je helpen?

 Stel redelijke grenzen. Laat je niet zo door je verkering in beslag nemen dat je je verantwoordelijkheden of je vrienden verwaarloost. Alana, die vijf jaar getrouwd is, zegt: ‘Ook nadat je getrouwd bent heb je je vrienden nodig, en zij hebben jou nodig. Laat ze niet opeens in de steek omdat je nu verkering hebt.’

 Bedenk dat je ook na het trouwen de balans moet vinden tussen alle terreinen van je leven. Waarom zou je dat niet al tijdens je verkering proberen te bereiken?

 Om over na te denken: Vraag ik onredelijk veel tijd en aandacht van de persoon met wie ik verkering heb? Heb ik het gevoel dat hij of zij te veel van mij vraagt? Hoe kunnen we een goede balans vinden zodat onze verkering voor geen van ons vermoeiend of verstikkend voelt?

 Bijbels principe: ‘Voor alles is er een tijd, een tijd voor elke activiteit.’ — Prediker 3:1.

 ‘Voor stelletjes die tijdens hun verkering alleen maar leuke dingen doen, kan het huwelijk nogal een schok zijn. Het is goed als ze ook alledaagse dingen samendoen, zoals boodschappen, klusjes in huis en theocratische activiteiten. Dat kan ze echt helpen om de basis te leggen voor een sterk huwelijk.’ — Daniel, twee jaar getrouwd.

 Bedenk dat verkering tijdelijk is en uiteindelijk tot een beslissing moet leiden: trouwen of het uitmaken. Deel 3 van deze serie zal bespreken waar je over na moet denken als je die beslissing neemt.