Doorgaan naar inhoud

JONGE MENSEN VRAGEN

Schepping of evolutie? — Deel 2: Waarom zou ik aan evolutie twijfelen?

Schepping of evolutie? — Deel 2: Waarom zou ik aan evolutie twijfelen?

Alex weet niet meer wat hij moet denken. Hij heeft altijd in God en in schepping geloofd. Maar nu heeft zijn biologieleraar gezegd dat evolutie een feit is, dat gebaseerd is op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. En Alex wil niet voor dom versleten worden. Hij denkt: als wetenschappers hebben bewezen dat evolutie waar is, wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

 Herken je dit? Misschien heb je je hele leven geloofd wat de Bijbel zegt: „In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1). Maar nu proberen mensen je ervan te overtuigen dat schepping niet waar is en dat evolutie een vaststaand feit is. Wie moet je geloven? Waarom zou je aan evolutie twijfelen?

 Twee redenen om aan evolutie te twijfelen

 1.   Wetenschappers zijn het niet eens over evolutie. Na tientallen jaren van onderzoek naar evolutie hebben wetenschappers geen verklaring kunnen vinden waar ze het allemaal over eens zijn.

   Om over na te denken: Als wetenschappers — de experts — het al niet eens kunnen worden over evolutie, is dat dan geen reden om aan die theorie te twijfelen? — Psalm 10:4.

 2.   Het maakt uit wat je gelooft. „Als het leven door toeval is ontstaan, dan hebben ons leven en eigenlijk het hele heelal geen zin”, zegt Zachary. En inderdaad, als het leven door evolutie zou zijn ontstaan, zou het geen echt doel hebben (1 Korinthiërs 15:32). Maar als het leven door schepping is ontstaan, is het mogelijk goede antwoorden te krijgen op vragen over de zin van het leven en de toekomst (Jeremia 29:11).

   Om over na te denken: Waarom zou het je leven kunnen veranderen als je de waarheid over evolutie en schepping weet? — Hebreeën 11:1.

 Vragen om over na te denken

 STELLING: Alles in het universum is ontstaan door een toevallige oerknal.

 •   Door wie of wat werd de oerknal veroorzaakt?

 •   Wat is logischer: dat alles uit het niets is ontstaan of dat alles is ontstaan door iets of iemand?

 STELLING: Mensen stammen van de apen af.

 •   Als mensen van de dieren afstammen, van de apen bijvoorbeeld, waarom is er dan zo’n enorm verschil tussen de intelligentie van mensen en die van apen? a

 •   Waarom zijn zelfs de simpelste levensvormen heel complex? b

 STELLING: Evolutie is een vaststaand feit.

 •   Heeft de persoon die dat zegt, de feiten zelf onderzocht?

 •   Hoeveel mensen geloven alleen maar in evolutie omdat er wordt gezegd dat alle intelligente mensen daarin geloven?

a Sommigen zeggen dat mensen intelligenter zijn omdat hun hersenen groter zijn dan die van apen. Waarom dat argument niet opgaat, kun je lezen op blz. 28 van de brochure Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven.

b Zie blz. 8-12 van de brochure Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven.