Doorgaan naar inhoud

VRAGEN VAN JONGEREN

Cyberpesten: Wat kun je eraan doen?

Cyberpesten: Wat kun je eraan doen?

 Wat je moet weten

 Het internet maakt pesten makkelijk. ‘Zelfs aardige kinderen kunnen op internet gemeen worden, omdat je elkaar niet kunt zien’, zegt het boek CyberSafe.

 Sommige mensen lopen meer kans om gepest te worden. Bijvoorbeeld personen die verlegen overkomen, als anders gezien worden of weinig zelfvertrouwen hebben.

 Cyberpesten heeft ernstige gevolgen. Je kunt er eenzaam en depressief van worden. Sommige slachtoffers hebben zelfs zelfmoord gepleegd.

 Wat je kunt doen

 Vraag je eerst af: ‘Is dit echt pesten?’ Soms zeggen mensen kwetsende dingen die ze eigenlijk niet zo bedoelen. Als dat gebeurt, dan kunnen we de goede tip uit de Bijbel toepassen:

 ‘Erger je niet te snel, want ergernis is het kenmerk van een dwaas’ (Prediker 7:9, voetnoot).

 Maar als iemand expres een ander online treitert, vernedert of bedreigt, dan is dat pesten.

 Als je online gepest wordt, onthoud dan: Hoe je reageert kan het erger maken of juist minder erg. Probeer een of meer van de volgende tips toe te passen.

 Negeer de pester. De Bijbel zegt: ‘Wie kennis heeft houdt zijn woorden in en iemand met inzicht blijft kalm’ (Spreuken 17:27).

 Een reden waarom dat werkt: ‘Een pester is er vooral op uit de ander boos te krijgen’, schrijft Nancy Willard in haar boek Cyberbullying and Cyberthreats. ‘Als het slachtoffer boos wordt, krijgt de pester hem in zijn macht.’

 Conclusie: Soms is geen reactie de beste reactie.

 Onderdruk de neiging om wraak te nemen. De Bijbel zegt: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, en als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug’ (1 Petrus 3:9).

 Een reden waarom dat werkt: ‘Woede is een teken van zwakte, en dat zal nog meer gepest uitlokken’, zegt het boek Cyber-Safe Kids, Cyber-Savvy Teens. Als je wraak neemt, kan het lijken dat het probleem niet alleen bij de pester ligt, maar ook bij jou.

 Conclusie: Maak de situatie niet erger door je reactie.

 Kom in actie. De Bijbel zegt: ‘Laat je niet overwinnen door het kwade’ (Romeinen 12:21). Er zijn dingen die je kunt doen om het pesten te laten stoppen, zonder de situatie erger te maken.

 Bijvoorbeeld:

 •   Blokkeer de persoon die de berichtjes stuurt. ‘Wat je niet leest, kan jou niet kwetsen’, zegt het boek Mean Behind the Screen.

 •   Bewaar al het bewijs, ook als je het niet leest: alle berichtjes, appjes, mailtjes, berichten op blogs of sociale media, spraakberichten of andere communicatie.

 •   Zeg tegen de pester dat hij ermee moet stoppen. Stuur een duidelijk maar zakelijk bericht, bijvoorbeeld:

  •  ‘Stuur me geen berichten meer.’

  •  ‘Verwijder wat je gepost hebt.’

  •  ‘Als dit niet stopt, onderneem ik verdere stappen.’

 •   Werk aan je zelfvertrouwen. Focus op je sterke punten en niet op je zwakheden (2 Korinthiërs 11:6). Personen die online pesten, zoeken net als andere pesters naar mensen die kwetsbaar lijken.

 •   Praat er met een volwassene over. Begin met je ouders. Je kunt de situatie ook melden bij de website of provider waar de pester gebruik van maakt. In ernstige gevallen is het goed dat jij en je ouders de situatie melden bij je school, aangifte bij de politie doen of zelfs juridisch advies inwinnen.

 Conclusie: Er zijn dingen die je kunt doen om het online pesten te laten stoppen of er tenminste voor te zorgen dat het minder effect op je heeft.