Doorgaan naar inhoud

VRAGEN VAN JONGEREN

Hoe kan ik nee zeggen tegen seks?

Hoe kan ik nee zeggen tegen seks?

 ‘Als iemand op school zei dat hij of zij seks had gehad, kregen alle anderen het gevoel dat ze niet konden achterblijven. Niemand wil een buitenbeentje zijn.’ — Elaine (21).

 Heb jij ooit de druk gevoeld om met iemand naar bed te gaan, alleen maar omdat het lijkt alsof iedereen om je heen al seks heeft?

 Heeft iemand van wie je houdt je ooit onder druk gezet om seks te hebben?

 Als dat zo is, kan dit artikel je helpen met zulke druk om te gaan — of dat nu gaat om druk van anderen of om je eigen verlangens — zodat je betere beslissingen kunt nemen.

 Feiten en fabels

 FABEL: Iedereen heeft seks (behalve ik).

 FEIT: Uit een onderzoek blijkt dat twee van de drie 18-jarigen beweerden dat ze al seks hadden. Maar dat betekent dat velen — meer dan 30 procent — geen seks hadden. Dus niet iedereen heeft seks.

 FABEL: Seks zal onze relatie versterken.

 FEIT: Sommige jongens zeggen zoiets om een meisje over te halen seks met ze te hebben, maar uit de feiten blijkt juist het tegendeel. Vaak maakt een jongen het uit met zijn vriendin nadat ze seks hebben gehad — tot verbijstering van het meisje, dat dacht dat hij verliefd op haar was of ten minste iets voor haar voelde. a

 FABEL: De Bijbel is tegen seks.

 FEIT: De Bijbel spreekt positief over seks, maar zegt dat een man en een vrouw alleen seks met elkaar mogen hebben als ze met elkaar getrouwd zijn (Genesis 1:28; 1 Korinthiërs 7:3).

 FABEL: Als ik me aan de normen van de Bijbel houd, heb ik geen leven.

 FEIT: Als je wacht met seks tot je getrouwd bent, zul je gelukkiger zijn omdat je niet de zorgen, spijt en onzekerheid hebt die zo vaak het gevolg zijn van seks vóór het huwelijk.

 Conclusie: Wachten met seks tot je getrouwd bent heeft nooit schadelijke gevolgen. Maar seks vóór het huwelijk wel.

 Hoe je de druk weerstaat

 •   Weet waar je voor staat. De Bijbel zegt dat volwassen mensen ‘hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om te kunnen onderscheiden wat goed of slecht is’ (Hebreeën 5:14). Ze hebben hun principes duidelijk voor ogen en daardoor laten ze zich niet snel overhalen om iets te doen wat ingaat tegen die principes.

   ‘Ik doe echt m’n best om het juiste te doen en aan een goede reputatie te werken, en ik zorg dat ik niet in een situatie terechtkom waarin ik die reputatie kwijtraak.’ — Alicia (16).

   Om over na te denken: Hoe wil je graag bekendstaan? Is het het waard om die reputatie op te offeren alleen maar om de goedkeuring van een ander te krijgen?

 •   Denk na over de gevolgen. De Bijbel zegt: ‘Wat je zaait, zul je ook oogsten’ (Galaten 6:7). Denk een paar stappen vooruit en beeld je in hoe je leven — en het leven van de ander — zou veranderen als je toe zou geven aan de druk om seks te hebben. b

   ‘Seks voor het huwelijk leidt vaak tot schuldgevoelens en spijt. Je kunt ook het gevoel krijgen dat niemand van je houdt. Erger nog, je kunt ongewenst zwanger raken of een soa oplopen.’ — Sienna (16).

   Om over na te denken: In het boek Sex Smart staat: ‘Als vrienden je onder druk zetten om dingen te doen die voor jou problemen veroorzaken, zijn ze dan wel het soort van mensen met wie je zou moeten omgaan en naar wie je zou moeten luisteren als het gaat om belangrijke dingen in het leven?’

 •   Heb een evenwichtige kijk. Seks is niet slecht. De Bijbel geeft juist aan dat het goed is als echtparen van dit aspect van hun relatie genieten (Spreuken 5:18, 19).

   ‘Seks is een mooi onderdeel van de schepping. God wil dat we ervan genieten, maar alleen binnen de regeling die hij heeft ingesteld: het huwelijk.’ — Jeremy (17).

   Om over na te denken: Als je ooit gaat trouwen, kun je echt van seks genieten zonder de eerder genoemde negatieve gevolgen te ervaren.

a Er zijn ook veel meisjes die een jongen overhalen om seks met ze te hebben.

b Het kan bijvoorbeeld resulteren in een ongewenste zwangerschap en, afhankelijk van de leeftijd van de twee personen, in juridische gevolgen wegens seks met minderjarigen.