Doorgaan naar inhoud

Bijbelverzen uitgelegd

Ontdek wat de echte betekenis is van veelgebruikte verzen en uitdrukkingen in de Bijbel. Leer de achtergrond van de verzen kennen terwijl je ze in hun context leest. Verdiep je begrip met behulp van verklarende voetnoten en verwijsteksten.

Genesis 1:1 uitgelegd — ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’

Welke twee belangrijke waarheden staan in de openingszin van de Bijbel?

Exodus 20:12 uitgelegd — ‘Eert uw vader en uw moeder’

Door het gebod te koppelen aan een belofte, gaf God een extra motivatie om het te gehoorzamen.

Jozua 1:9 uitgelegd — ‘Wees sterk en moedig’

Waar kun je moed en kracht vandaan halen als je te maken krijgt met grote uitdagingen en problemen die onoverkomelijk lijken?

Psalm 23:4 uitgelegd — ‘Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods’

God zorgt op verschillende manieren voor zijn aanbidders, zelfs op de donkerste dagen van hun leven.

Psalm 46:10 uitgelegd — ‘Wees stil en weet dat Ik God ben’

Betekent dit vers dat je stil moet zijn in de kerk?

Spreuken 3:5, 6 uitgelegd — ‘Steun niet op eigen inzicht’

Hoe kun je laten zien dat je meer op God vertrouwt dan op jezelf?

Jesaja 40:31 uitgelegd — ‘Wie op Jehovah hopen, krijgen nieuwe kracht’

Waarom wordt iemand die kracht van God krijgt in de Bijbel met een arend vergeleken?

Jesaja 41:10 uitgelegd — ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u’

Jehovah herhaalt dezelfde gedachte op drie verschillende manieren om te benadrukken dat hij zijn trouwe aanbidders echt zal helpen.

Jesaja 42:8 uitgelegd — ‘Ik ben de HEERE’

Welke naam heeft God voor zichzelf gekozen?

Jeremia 29:11 uitgelegd — ‘Mijn plan met jullie staat vast’

Heeft God een specifiek plan voor elk individu?

Micha 6:8 uitgelegd — ‘Nederig de weg gaan van je God’

In dit vers worden drie belangrijke dingen genoemd die God van ons verlangt.

Mattheüs 6:33 uitgelegd — ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’

Bedoelde Jezus dat christenen niet hoeven te werken voor de kost?

Mattheüs 6:34 uitgelegd — ‘Maak je geen zorgen over morgen’

Jezus bedoelde niet dat we geen plannen voor de toekomst moeten maken.

Mattheüs 11:28-30 uitgelegd — ‘Kom naar mij (…), dan zal ik jullie rust geven’

Bood Jezus mensen onmiddellijke bevrijding van alle onderdrukking en onrecht?

Markus 1:15 uitgelegd — ‘Het Koninkrijk van God is nabijgekomen’

Bedoelde Jezus dat het Koninkrijk toen al regeerde?

Johannes 1:1 uitgelegd — ‘In het begin was het Woord’

Deze Bijbeltekst geeft inzicht in het leven van Jezus Christus voordat hij als mens naar de aarde kwam.

Johannes 3:16 uitgelegd — ‘Want Gods liefde voor de wereld was zo groot’

Hoe heeft Jehovah God laten zien dat hij van ieder van ons houdt en wil dat we eeuwig leven?

Johannes 14:6 uitgelegd — ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’

Waarom moet iemand die Jehovah wil aanbidden de belangrijke rol van Jezus erkennen?

Johannes 16:33 uitgelegd — ‘Ik heb de wereld overwonnen’

Welke bemoedigende verzekering geeft Jezus aan mensen die hun best doen te leven zoals God wil?

Romeinen 5:8 uitgelegd — ‘Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren’

Omdat mensen zondig zijn, gaan ze in hun denken en doen vaak tegen Gods rechtvaardige normen in. Hoe kunnen we nu en voor eeuwig een goede band met God hebben?

Romeinen 10:13 uitgelegd — ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept’

God geeft alle mensen de mogelijkheid om gered te worden en eeuwig leven te krijgen, ongeacht hun nationaliteit, ras of sociale status.

Filippenzen 4:6, 7 uitgelegd — ‘Maak je nergens zorgen over’

Wat voor gebeden kunnen aanbidders van God gemoedsrust geven?

Filippenzen 4:13 uitgelegd — ‘Alle dingen kan ik aan door Christus’

Wat bedoelde Paulus toen hij schreef dat hij ‘voor alles’ kracht zou krijgen?

2 Timotheüs 1:7 uitgelegd — ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven’

Hoe kan God iemand helpen angst te verdrijven en moedig te doen wat juist is?