Doorgaan naar inhoud

Bijbelverzen uitgelegd

Ontdek wat de echte betekenis is van veelgebruikte verzen en uitdrukkingen in de Bijbel. Leer de achtergrond van de verzen kennen terwijl je ze in hun context leest. Verdiep je begrip met behulp van verklarende voetnoten en verwijsteksten.

Genesis 1:1 uitgelegd — ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’

Welke twee belangrijke waarheden staan in de openingszin van de Bijbel?

Exodus 20:12 uitgelegd — ‘Eert uw vader en uw moeder’

Door het gebod te koppelen aan een belofte, gaf God een extra motivatie om het te gehoorzamen.

Jozua 1:9 uitgelegd — ‘Wees sterk en moedig’

Waar kun je moed en kracht vandaan halen als je te maken krijgt met grote uitdagingen en problemen die onoverkomelijk lijken?

Psalm 23:4 uitgelegd — ‘Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods’

God zorgt op verschillende manieren voor zijn aanbidders, zelfs op de donkerste dagen van hun leven.

Spreuken 3:5, 6 uitgelegd — ‘Steun niet op eigen inzicht’

Hoe kun je laten zien dat je meer op God vertrouwt dan op jezelf?

Jesaja 41:10 uitgelegd — ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u’

Jehovah herhaalt dezelfde gedachte op drie verschillende manieren om te benadrukken dat hij zijn trouwe aanbidders echt zal helpen.

Jesaja 42:8 uitgelegd — ‘Ik ben de HEERE’

Welke naam heeft God voor zichzelf gekozen?

Jeremia 29:11 uitgelegd — ‘Mijn plan met jullie staat vast’

Heeft God een specifiek plan voor elk individu?

Mattheüs 6:33 uitgelegd — ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’

Bedoelde Jezus dat christenen niet hoeven te werken voor de kost?

Mattheüs 6:34 uitgelegd — ‘Maak je geen zorgen over morgen’

Jezus bedoelde niet dat we geen plannen voor de toekomst moeten maken.

Markus 1:15 uitgelegd — ‘Het Koninkrijk van God is nabijgekomen’

Bedoelde Jezus dat het Koninkrijk toen al regeerde?

Johannes 1:1 uitgelegd — ‘In het begin was het Woord’

Deze Bijbeltekst geeft inzicht in het leven van Jezus Christus voordat hij als mens naar de aarde kwam.

Johannes 3:16 uitgelegd — ‘Want Gods liefde voor de wereld was zo groot’

Hoe heeft Jehovah God laten zien dat hij van ieder van ons houdt en wil dat we eeuwig leven?

Romeinen 10:13 uitgelegd — ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept’

God geeft alle mensen de mogelijkheid om gered te worden en eeuwig leven te krijgen, ongeacht hun nationaliteit, ras of sociale status.

Filippenzen 4:6, 7 uitgelegd — ‘Maak je nergens zorgen over’

Wat voor gebeden kunnen aanbidders van God gemoedsrust geven?