Doorgaan naar inhoud

Bijbelverzen uitgelegd

Ontdek wat de echte betekenis is van veelgebruikte verzen en uitdrukkingen in de Bijbel. Leer de achtergrond van de verzen kennen terwijl je ze in hun context leest. Verdiep je begrip met behulp van verklarende voetnoten en verwijsteksten.

Genesis 1:1 uitgelegd — ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’

Welke twee belangrijke waarheden staan in de openingszin van de Bijbel?

Exodus 20:12 uitgelegd — ‘Eert uw vader en uw moeder’

Door het gebod te koppelen aan een belofte, gaf God een extra motivatie om het te gehoorzamen.

Numeri 6:24-26 uitgelegd — ‘De HEERE zegene u en behoede u!’

Wat is de oorsprong van de aäronitische zegen?

Jozua 1:9 uitgelegd — ‘Wees sterk en moedig’

Waar kun je moed en kracht vandaan halen als je te maken krijgt met grote uitdagingen en problemen die onoverkomelijk lijken?

Psalm 23:4 uitgelegd — ‘Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods’

God zorgt op verschillende manieren voor zijn aanbidders, zelfs op de donkerste dagen van hun leven.

Psalm 37:4 uitgelegd — ‘Zoek je geluk bij de HEER’

Hoe helpt deze psalm ons verstandig te leven en de persoon te zijn die God goedkeurt?

Psalm 46:10 uitgelegd — ‘Wees stil en weet dat Ik God ben’

Betekent dit vers dat je stil moet zijn in de kerk?

Spreuken 3:5, 6 uitgelegd — ‘Steun niet op eigen inzicht’

Hoe kun je laten zien dat je meer op God vertrouwt dan op jezelf?

Spreuken 16:3 uitgelegd — ‘Vertrouw bij je werk op de HEER’

Waarom is het goed als mensen zich tot God wenden om raad voordat ze beslissingen nemen?

Spreuken 17:17 uitgelegd — ‘Een vriend heeft te allen tijde lief’

Deze spreuk beschrijft heel mooi wat een echte vriend is.

Spreuken 22:6 uitgelegd — ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg’

Wat is ‘de juiste weg’ voor een kind? Is dat voor iedereen iets anders?

Prediker 3:11 uitgelegd — ‘Hij heeft alles mooi gemaakt op zijn tijd’

Wat God mooi heeft gemaakt is meer dan alleen wat hij heeft geschapen. Wat betekent dat voor ons?

Jesaja 26:3 uitgelegd — ‘Vrede is er voor wie op u vertrouwt’

Is het echt mogelijk volmaakte vrede te ervaren? Wat wil het zeggen op God te vertrouwen?

Jesaja 40:31 uitgelegd — ‘Wie op Jehovah hopen, krijgen nieuwe kracht’

Waarom wordt iemand die kracht van God krijgt in de Bijbel met een arend vergeleken?

Jesaja 41:10 uitgelegd — ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u’

Jehovah herhaalt dezelfde gedachte op drie verschillende manieren om te benadrukken dat hij zijn trouwe aanbidders echt zal helpen.

Jesaja 42:8 uitgelegd — ‘Ik ben de HEERE’

Welke naam heeft God voor zichzelf gekozen?

Jeremia 11:11 uitgelegd — ‘Ik zal een kwaad over hen brengen’

Bracht God zelf ‘kwaad’ over zijn volk of liet hij het alleen maar toe?

Jeremia 29:11 uitgelegd — ‘Mijn plan met jullie staat vast’

Heeft God een specifiek plan voor elk individu?

Jeremia 33:3 uitgelegd — ‘Roep me aan en ik zal je antwoorden’

God beloofde dat hij ‘grote en onbegrijpelijke dingen’ zou vertellen aan degenen die hem aanriepen. Wat waren die dingen? En geldt dat ook in deze tijd?

Micha 6:8 uitgelegd — ‘Nederig de weg gaan van je God’

In dit vers worden drie belangrijke dingen genoemd die God van ons verlangt.

Mattheüs 6:33 uitgelegd — ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’

Bedoelde Jezus dat christenen niet hoeven te werken voor de kost?

Mattheüs 6:34 uitgelegd — ‘Maak je geen zorgen over morgen’

Jezus bedoelde niet dat we geen plannen voor de toekomst moeten maken.

Mattheüs 11:28-30 uitgelegd — ‘Kom naar mij (…), dan zal ik jullie rust geven’

Bood Jezus mensen onmiddellijke bevrijding van alle onderdrukking en onrecht?

Markus 1:15 uitgelegd — ‘Het Koninkrijk van God is nabijgekomen’

Bedoelde Jezus dat het Koninkrijk toen al regeerde?

Markus 11:24 uitgelegd — ‘Als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt’

Hoe kan Jezus’ advies over geloof en gebed ons helpen uitdagingen te overwinnen?

Lukas 1:37 uitgelegd — ‘Voor God is niets onmogelijk’

Niets kan de almachtige God ervan weerhouden te doen wat hij heeft beloofd. Wat betekent dat voor ons?

Johannes 1:1 uitgelegd — ‘In het begin was het Woord’

Deze Bijbeltekst geeft inzicht in het leven van Jezus Christus voordat hij als mens naar de aarde kwam.

Johannes 3:16 uitgelegd — ‘Want Gods liefde voor de wereld was zo groot’

Hoe heeft Jehovah God laten zien dat hij van ieder van ons houdt en wil dat we eeuwig leven?

Johannes 14:6 uitgelegd — ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’

Waarom moet iemand die Jehovah wil aanbidden de belangrijke rol van Jezus erkennen?

Johannes 14:27 uitgelegd — ‘Ik laat jullie vrede na’

Wat voor vrede liet Jezus zijn ware volgelingen na? Hoe kun je die vrede ervaren?

Johannes 15:13 uitgelegd — ‘Er is geen grotere liefde’

Hoe kunnen Jezus’ volgelingen net zo’n liefde tonen als hij?

Johannes 16:33 uitgelegd — ‘Ik heb de wereld overwonnen’

Welke bemoedigende verzekering geeft Jezus aan mensen die hun best doen te leven zoals God wil?

Handelingen 1:8 uitgelegd — ‘Jullie zullen kracht ontvangen’

Welke kracht beloofde Jezus zijn volgelingen te geven en waar zou die kracht ze bij helpen?

Romeinen 5:8 uitgelegd — ‘Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren’

Omdat mensen zondig zijn, gaan ze in hun denken en doen vaak tegen Gods rechtvaardige normen in. Hoe kunnen we nu en voor eeuwig een goede band met God hebben?

Romeinen 6:23 uitgelegd — ‘Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven’

Geen enkel zondig mens kan redding verdienen, maar God geeft als geschenk eeuwig leven.

Romeinen 10:13 uitgelegd — ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept’

God geeft alle mensen de mogelijkheid om gered te worden en eeuwig leven te krijgen, ongeacht hun nationaliteit, ras of sociale status.

Romeinen 12:12 uitgelegd — ‘Houd vol onder moeilijkheden’

Hoe kunnen christenen God trouw blijven ondanks vervolging en andere moeilijkheden?

1 Korinthiërs 10:13 uitgelegd — ‘God is trouw’

Waarom is het vooral goed te weten dat God trouw is als je wordt beproefd?

2 Korinthiërs 12:9 uitgelegd — ‘Je hebt genoeg aan mijn onverdiende goedheid’

Wat heeft Paulus aan Gods onverdiende goedheid te danken gehad? Wat hebben wij eraan?

Filippenzen 4:6, 7 uitgelegd — ‘Maak je nergens zorgen over’

Wat voor gebeden kunnen aanbidders van God gemoedsrust geven?

Filippenzen 4:8 uitgelegd — ‘Blijf aandacht besteden aan alles wat waar is’

Op wat voor dingen moeten christenen hun gedachten richten?

Filippenzen 4:13 uitgelegd — ‘Alle dingen kan ik aan door Christus’

Wat bedoelde Paulus toen hij schreef dat hij ‘voor alles’ kracht zou krijgen?

Kolossenzen 3:23 uitgelegd — ‘Wat u ook doet, doe het van harte’

Welke invloed heeft de houding van een christen tegenover werk op zijn relatie met God?

2 Timotheüs 1:7 uitgelegd — ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven’

Hoe kan God iemand helpen angst te verdrijven en moedig te doen wat juist is?

Hebreeën 4:12 uitgelegd — ‘Het woord van God is levend en krachtig’

Heeft het woord van God invloed op uw leven? Wat zegt dat over u?

1 Petrus 5:6, 7 uitgelegd — ‘Verneder u (…). Werp al uw zorgen op Hem’

Wat wil het zeggen dat je je zorgen op God werpt? Waarom is dat goed?

Openbaring 21:1 uitgelegd — ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’

Wat kun je uit de Bijbel opmaken over de betekenis van dit vers?

Openbaring 21:4 uitgelegd — ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen’

In dit vers staat een prachtige belofte voor de toekomst.