Doorgaan naar inhoud

BIJBELVERZEN UITGELEGD

Mattheüs 6:34 — ‘Maak je geen zorgen over morgen’

 ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen, want de volgende dag heeft zijn eigen zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen’ (Mattheüs 6:34, Nieuwewereldvertaling).

 ‘Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag’ (Mattheüs 6:34, Bijbel in Gewone Taal).

Betekenis van Mattheüs 6:34

 Met deze uitspraak maakte Jezus zijn luisteraars duidelijk dat ze zich niet te veel zorgen moesten maken over eventuele problemen in de toekomst. Hij gaf aan dat je het best met zorgen kunt omgaan door de situatie per dag te bekijken.

 Jezus bedoelde niet dat we niet over de volgende dag moeten nadenken of geen plannen voor de toekomst moeten maken (Spreuken 21:5). Hij wilde duidelijk maken dat we niet overmatig bezorgd moeten zijn over wat er morgen zou kunnen gebeuren. Zo’n overmatige bezorgdheid kan ten koste gaan van onze vreugde en kan ons afleiden van de dingen die we vandaag moeten doen. We kunnen toekomstige problemen niet oplossen door er vandaag over te piekeren. Daar komt nog bij dat de dingen waar we ons zorgen over maken, vaak niet eens gebeuren of minder erg uitpakken dan we gedacht hadden.

Context van Mattheüs 6:34

 Deze woorden van Jezus maken deel uit van zijn beroemde Bergrede, die je in Mattheüs hoofdstuk 5-7 kunt lezen. In die toespraak legde Jezus uit dat overmatige bezorgdheid ons leven niet kan verbeteren of verlengen (Mattheüs 6:27). Ook zei hij dat we ons niet te veel zorgen hoeven te maken over morgen als we God op de eerste plaats in ons leven stellen. God zorgt voor de planten en de dieren, en hij zal ook zorgen voor zijn aanbidders (Mattheüs 6:25, 26, 28-33).

Lees Mattheüs hoofdstuk 6 met verklarende voetnoten, kruisverwijzingen en afbeeldingen.