Elk jaar komen Jehovah’s Getuigen in grote groepen bij elkaar op driedaagse congressen. Onze congressen bestaan onder meer uit lezingen en filmpjes die Bijbelse lessen leren. Interviews en nagespeelde ervaringen laten zien hoe we Bijbelse principes in ons leven kunnen toepassen. U bent van harte welkom. Er worden geen collectes gehouden.