Medische informatie voor artsen

Verwijzingen naar door vakgenoten getoetste artikelen uit toonaangevende medische vakbladen, die klinische strategieën om allogene bloedtransfusie in verschillende medische en chirurgische omgevingen te voorkomen, onderbouwen.

Neem contact met ons op